Całościowe podejście do projektowania kopalni

JSW Innowacje

16 listopada 2019

Fot. https://wpolityce.pl/polityka/313996-coraz-blizej-rozpoczecia-budowy-kopalni-w-lubelskiem-kluczny-kopalnia-jan-karski-to-jest-nasz-kluczowy-projekt-priorytet

Kopalnie są organizmami skomplikowanymi i wymagającymi szczególnych rozwiązań. Dlatego producenci oprogramowania do projektowania infrastruktury i procesów w kopalni, a także dla celów harmonogramowania produkcji cechują się coraz bardziej całościowym podejściem do tego problemu. Firmy, zajmujące się taką działalnością muszą wziąć pod uwagę wiele zmiennych w tym różnorodność systemów eksploatacji stosowanych przez klientów.

Całościowe podejście w uproszczeniu charakteryzuje się tym, że poszczególne prace projektowe różnych działów kopalni mogą być wykonywane w sposób procesowy, tj. jeden po drugim. Ponadto poszczególne działy mają możliwość wglądu do katalogów z plikami projektowymi innych komórek organizacyjnych kopalni lub edycji wybranych plików projektowych niezbędnych do wykonania zadań danego działu.

Oprócz regularnej pracy podczas projektowania kopalni oraz podczas jej ruchu, możliwe jest wykorzystanie tego typu oprogramowania do celów inwestycyjnych i decyzyjnych. Przykład: wiele z odkrywkowych kopalń rudnych jest już tak rozwiniętych, że dalsza eksploatacja odkrywkowa i ciągłe pogłębianie kopalni skutkuje wydłużonymi drogami transportu, a co za tym idzie większymi kosztami jednostkowymi wydobycia. W takich sytuacjach spółki wydobywcze decydują się na transformację i przekształcają kopalnię z odkrywkowej w podziemną, w której stosuje się różne systemy eksploatacji (np. system blokowy z dennym lub czołowym wypuszczaniem urobku tzw. „block caving”). W takich przypadkach , a także w razie konieczności podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji górniczej w nienaruszonych dotychczas złożach, możliwe jest wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzenia kompleksowego studium wykonalności.

Oprogramowania do projektowania infrastruktury i procesów w kopalni umożliwiają także tworzenie cyfrowych map geologicznych w blokowych modelach trójwymiarowych, tworzenie i wizualizację podziemnej sieci transportowej bezpośrednio na podstawie modelu trójwymiarowego kopalni, a także bezpośrednią integrację wyników z harmonogramem.

Niezwykle istotne jest także implementowanie modułów, będących centralnym miejscem do zarządzania przepływem pracy różnych działów kopalni, w tym m.in.: geo-narzędziami używanymi do tworzenia map, pracy działu mierniczego, działu przygotowania produkcji, działu strzałowego, energomaszynowego, projektowania obudów itd. Ciągłe zarządzanie zmianą na potrzeby klientów – spółek wydobywczych oraz aktualizacje oprogramowania w celu usprawnienia istniejących rozwiązań obecnie stają się standardem.

To tylko niektóre z możliwości oprogramowania do projektowania infrastruktury kopalń, pokazujące jak nowoczesne technologie radzą sobie z tak skomplikowanymi procesami.

Szerzej na ten temat pisze I. Kapageridis z University of Western Macedonia w artykule, o którym wspominamy w tekście Przyszłość oprogramowania do planowania budowy i rozwoju kopalni, dostępnym w Bazie Wiedzy.

 

ŹRÓDŁA:
https://www.deswik.com/wp-content/uploads/2017/06/Deswik.MDM-brochure-FINAL.pdf
Sławomir Bogacki: Symulacja komputerowa wspomagająca szkolenia pracownicze. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Nr 1(11)/2015, s. 64-71
https://www.nowylevel.pl/przyszlosc-oprogramowania-do-planowania-budowy-i-rozwoju-kopalni/

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.