COVID-19

Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje, kierując się chęcią wsparcia szeroko zakrojonych działań Grupy Kapitałowej JSW S.A. w zakresie profilaktyki w czasie zagrożenia epidemicznego, podjął się zadania polegającego na cotygodniowym przeprowadzaniu przeglądu światowej prasy w celu śledzenia trendów dotyczących profilaktyki epidemicznej i działań zaradczych podejmowanych przez światowe koncerny górnicze.

Pandemia COVID-19 i jej skutki wymuszają podejmowanie konkretnych działań spółek wydobywczych służących ochronie zdrowia i życia pracowników, stabilności operacyjnej i kosztowej. Podejmowane działania przyczyniają się do zmiany polityki koncernów, państw, organizacji międzynarodowych i całych regionów.

covid-19_mapa

Sprawna, bieżąca analiza obecnych wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz ich wpływu na światowe górnictwo pozwoli na wypracowanie wniosków i wytycznych do budowy strategii działań dla całego sektora wydobywczego w obliczu wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie cotygodniowych raportów, które stanowią analizę działań podjętych przez największe koncerny górnicze świata, wobec pandemii COVID-19. Raporty wzbogacone są o opis działań podjętych przez rządy wybranych państw, w których górnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce. W raportach można znaleźć również opisy zmian zachodzących na wybranych rynkach surowców mineralnych.

 

L.P. Raport Krótki opis Plik pdf z raportem tygodniowym
21. 03.08-09.08.2020 r.

Pandemia COVID-19 wpływa na ogólnoświatowy przemysł górniczy już od około 6 miesięcy. Skala wpływu ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na projekty wydobywcze jest ogromna. Amerykańska korporacja S&P Global Inc., udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie umożliwiające wykonywanie analiz wpływu pandemii na światowy rynek wydobywczy. W swoim narzędziu korporacja zidentyfikowała 275 operacji wydobywczych na całym świecie, które uległy zakłóceniu (stan na 25 czerwca 2020 r.). Według relacji S&P największy wpływ pandemii odnotowano w kopalniach skoncentrowanych na wydobyciu złota, srebra i miedzi. S&P informuje, że najbardziej dotknięty region to Ameryka Łacińska. Peru, Chile i Meksyk były w pierwszej trójce krajów o największych zagrożonych dochodach na świecie. W sumie całkowity zagrożony dochód projektów wydobywczych na świecie z tytułu panującej pandemii oszacowano na 8,83 mld USD.

ikona-pobierz
20. 27.07-02.08.2020 r.

Miniony tydzień zdominowały informacje o rekordowych cenach złota. Wzrost wartości tego drogocennego kruszcu, a także wzrost notowań żelaza oraz miedzi wpływały w ostatnim czasie na zmianę strategii inwestycyjnych największych koncernów górniczych świata oraz inwestorów.
Wzrost zaufania do złota spowodowany spadkiem wartości dolara osłabionego przez COVID-19, rosnącą globalną niepewnością, bardzo niskimi stopami procentowymi oraz dodatnią dynamiką cen, sprzyja popytowi inwestycyjnemu w surowiec. Tak stymulowany wzrost cen złota zachęca inwestorów i przyczynia się do fundamentalnej zmiany alokacji aktywów. Globalne zainteresowanie złotem zaowocowało rekordowymi przepływami do funduszy ETF opartych na kruszcu. Obecnie wszystkie zdroworozsądkowe analizy wskazują, że bezprecedensowe bodźce monetarne i fiskalne będą trwale stymulować wzrost wartości złota, co dodatkowo wzbudzi zaufanie inwestorów zrażonych do dolara, który znalazł się na burzliwych wodach światowej gospodarki. Wzrost cen złota napędzają ponadto „nietradycyjni nabywcy”: fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i inwestorzy odpowiedzialni za dywersyfikację prywatnego portfela, szukający „bezpiecznej zatoki” dającej schronienie przed trwającym i przybierającym na sile globalnym sztormem.

ikona-pobierz
19. 20.07-26.07.2020 r.

Miniony tydzień był kolejnym, w którym ceny złota rosły, osiągając rekordową, historyczną wartość. Notowania surowca przekroczyły 1937 USD/uncję, bijąc dotychczasowy rekord z 2011 roku. Według wszelkich prognoz złoto ma systematycznie zyskiwać na wartości w kilku najbliższych latach, przekraczając wartość 3000 USD/uncję. Notowania miedzi oraz prognozy wzrostu cen generowane przez spodziewany wzrost zapotrzebowania na surowiec napawają optymizmem. Rynek miedzi, po latach nadpodaży wszedł w okres gwałtownego wzrostu popytu surowca, który będzie kreować długoterminowe trendy wzrostu jego notowań. Wzrost cen złota, przy jednoczesnym drastycznym spadku odkryć nowych złóż, skutkuje gwałtownym wzrostem zainteresowania inwestorów poszukiwaniem nowych wystąpień surowca. Według S&P spośród 9,8 miliardów USD – środków dedykowanych w 2019 r. przez koncerny górnicze na poszukiwanie i rozpoznawani złóż, ponad 46% przeznaczana była na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota, 25% na poszukiwanie i rozpoznawania złóż miedzi, zaś ok. 6% na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż cynku. Tegoroczny wzrost wartości złota oraz prognozy wzrostu cen surowca z całą pewnością skutkować będą systematycznym wzrostem środków przeznaczanych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota. Obecnie, wszystkie liczące się, globalne koncerny górnicze dywersyfikują swoją działalność poprzez wzrost nakładów inwestycyjnych na projekty Au.

ikona-pobierz
18. 13.07-19.07.2020 r.

W minionym tygodniu, portale branżowe prześcigały się w publikacjach analiz dotychczasowego wpływu pandemii COVID-19 na światowy sektor górnictwa. White & Case wskazuje, na bazie wyników sektorowej ankiety, że największym zmartwieniem inwestorów związanym z branżą wydobywczą jest obecnie „słabość rynku” (39%). Zakłócenie łańcucha dostaw, które w pierwszej połowie 2020 roku spędzało sen z powiek inwestorów komunikowane jest obecnie jako główna obawa przez zaledwie 16% ankietowanych wobec 26%, w styczniu tego roku. Kolejne miejsca w rankingu obaw inwestorów zajmują: ceny surowców i towarów (14%), nacjonalizacja surowców/zasobów (11%), napięcia handlowe (5%), spowolnienie chińskiej gospodarki (5%), zmiany klimatu (2%).

Analiza zmiany wartości kapitalizacji rynkowej największych górniczych koncernów świata pozwala wyciągnąć wniosek o odbudowie zaufania inwestorów do sektora górniczego, w II kw. 2020 r., w którym firmy wydobywcze odrabiały znaczące spadki z I kw. 2020 r.

ikona-pobierz
17. 06.07-12.07.2020 r.

W minionym tygodniu, napływające dane gospodarcze potwierdziły rekordowy spadek inwestycji zagranicznych. Przewiduje się, że kraje rozwinięte na skutek kontynuacji tego trendu utracą wpływy z eksportu, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na pogorszenie sytuacji rynku pracy. Według obecnych szacunków napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych spadnie o 30% – 40% w latach 2020–2021.

Wyraźnie obserwowalny jest trend wzrostu zaufania inwestorów do Chin, które szybko uporały się z pandemią, podczas gdy światowe mocarstwa takie jak m.in. USA i UE wciąż borykają się z silnymi ograniczeniami. Wielce prawdopodobne jest, że dysproporcja danych demograficznych i gospodarczych, a także obfity pakiet regulacyjnego i finansowego wsparcia dla rodzimych sektorów produkcji w Chinach spowodują przesunięcie równowagi sił z zachodu, na Daleki Wschód. Zjawisko potęgować będzie spadek atrakcyjności UE jako rynku dla inwestycji przemysłu energochłonnego, na skutek zwiększania presji Europejskiego Zielonego Ładu.

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy jest druzgocący. Kryzys już spowodował dziesięć razy więcej zwolnień niż globalna recesja w 2008 roku. Coraz częściej obserwowany jest wzrost frustracji społeczeństw, spowodowany nieuczciwymi praktykami pracodawców, którzy wykorzystują sytuację do obniżek wynagrodzeń i zwolnień. Szacuje się, że globalna stopa bezrobocia wzrośnie do 12% pod koniec 2020 roku, co może wywołać gwałtowną, globalną falę protestów.

ikona-pobierz
16. 29.06-05.07.2020 r.

W minionym tygodniu Międzynarodowa Organizacja Pracy przedstawiła statystyki obrazujące dewastacyjny wpływ pandemii COVID-19 na globalny rynek pracy. Jak się okazuje, tylko w drugim kwartale pracę straciło ok. 400 milionów osób. Według organizacji, bez międzynarodowych wysiłków oraz stosownych decyzji i polityk państw prowadzących do ożywienia gospodarczego, kryzys nie zostanie zażegnany.
„Decyzje, które podejmiemy, jak również te, których nie podejmiemy będą miały swoje konsekwencje jeszcze po 2030 roku.”- powiedział Guy Ryder, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Według S&P Global blokady w górnictwie wywołane pandemią COVID-19 dotknęły dotychczas 247 zakładów górniczych w 33 krajach. W konsekwencji produkcja górnicza na świecie znacząco spadła.

ikona-pobierz
15. 22.06-28.06.2020 r.

W minionym tygodniu Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) opublikowała raport prognozując spadek inwestycji zagranicznych (BIZ) o 40% w 2020 r. (UNCTAD World Investment Report 2020).
Według Banku Światowego, recesja stymulowana przez pandemię COVID-19 będzie najgłębszą recesją od czasu II Wojny Światowej, a spadek GDP będzie ponad dwukrotnie większy niż podczas kryzysu w 2008 roku. Dane płynące z rynków pracy oraz prognozy wzrostu bezrobocia z całą pewnością przyczynią się do dalszego pogłębiania recesji.

ikona-pobierz
14. 15.06-21.06.2020 r.

W minionym tygodniu dane gospodarcze przede wszystkim z Peru, Zambii, ale również z innych krajów górniczych ujawniły druzgocący wpływ ograniczenia wydobycia i handlu w okresie pandemii COVID-19. Kondycja gospodarek państw górniczych dotkniętych trwającym kryzysem oraz drastyczne dane z rynku pracy obrazują skalę strat ekonomicznych i społecznych państwa Ameryki Południowej i Afryki.
W ostatnich dniach obserwowaliśmy przybierające na sile konflikty na linii rządy państw – górnicze związki zawodowe. Związki zawodowe mimo zaleceń rządów o wznowieniu wydobycia podejmowały decyzję o wycofywaniu załóg kopalń, na skutek obaw o zdrowie górników. W Chile, związki zawodowe w kopalni Chuquicamata (kopalnia miedzi Codelco), po tym, jak ponad 100 pracowników zostało pozytywnie zdiagnozowanych na obecność wirusa podjęły decyzję o wstrzymaniu wydobycia i wezwały lotnisko Calama, obsługujące pracowników kopalń Codelco, do wstrzymania lotów.
Podobne reakcje związków zawodowych miały miejsce na Ukrainie oraz w RPA, gdzie National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) wezwał górników, aby nie wracali do pracy w kopalni Harmony Gold. Stanowisko związków poparły sądy.

ikona-pobierz
13. 08.06-14.06.2020 r.

Miniony tydzień przyniósł nam informacje o rządowym planie wsparcia górnictwa w Arabii Saudyjskiej, która dołączyła do grona państw wyznających przekonanie, że nowe inwestycje w sektorze wydobycia surowców odegrają kluczową rolę w odbudowie gospodarek po kryzysie gospodarczym oraz zapaści
wywołanej pandemią COVID-19. Rządy największych górniczych państw świata solidarnie i konsekwentnie podejmowały decyzje i wdrażały programy wsparcia i odciążenia sektorów: wydobycia, przetwórstwa i handlu surowcami. Wyjątek od tej reguły zdaje się stanowić UE, która w minionym tygodniu podjęła decyzje dodatkowo obciążające europejski sektor produkcji stali, ponownie obniżając jego zdolność do konkurowania z importowanymi produktami stalowymi.

ikona-pobierz
12. 01.06-07.06.2020 r.

Informacje giełdowe oraz dane z rynku pracy w USA spowodowały globalną euforię i ożywienie gospodarcze, które całkowicie odmieniły nastroje inwestorów pod koniec minionego tygodnia. National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) – giełda papierów wartościowych USA, po zaskakujących danych z rynku pracy, wystrzeliła w górę, wynosząc indeks Nasdaq Composite, w piątek, 5 czerwca na najwyższy poziom w historii notowań (9 814,08 pkt.). Biuro statystyk pracy w miejsce oczekiwanej informacji o spadku zatrudnienia o ok. 8 milionów ogłosiła jego rekordowy wzrost w maju – o 2,5 mln osób. Stopa bezrobocia zamiast podskoczyć w pobliże 20%, obniżyła się do poziomu 13,3%. Reakcja Wall Street została zdominowana przez przekonanie o szybkim powrocie gospodarki na właściwe tory.  Dane z USA oraz rekordowy napływ kapitału inwestycyjnego na polską giełdę stymulowały wzrost notowań największych giełdowych spółek górniczych w kraju w tym. m.in. KGHM, JSW oraz PKN Orlen. Dane produkcyjne z Chin oraz informacja o rządowym programie wsparcia sektora przemysłu i budownictwa kwotą 700 mld USD, przywróciły wiarę producentów miedzi w odbudowę popytu surowca i spowodowały zeszłotygodniowy wzrost notowań metalu (ponad 5%), który od końca marca, po wcześniejszych gwałtownych spadkach zyskał już blisko 20%.

ikona-pobierz
11. 25.05-31.05.2020 r.

W minionym tygodniu organizacje rządowe i społeczne oraz rządy dużych państw górniczych tj. m.in. Iranu i Australii przedstawiły programy odbudowy gospodarek bazujące na nowych inwestycjach w sektorach wydobycia, przemysłu i handlu. Oba kraje uznały swój potencjał surowcowy oraz wynikające z niego przewagi pozwalające skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej, za doskonałe narzędzia bezpiecznej stymulacji i odbudowy gospodarek. Także największe koncerny górnicze świata coraz głośniej komunikowały o kluczowym znaczeniu sektora w procesie odbudowy gospodarek. Analiza blisko 5-miesięcznego cenowego rollercoaster’a na rynku metali pozwoliła wyciągnąć pierwsze wnioski. Ceny metali po styczniowych i marcowych tąpnięciach zaczęły się stabilizować i obecnie są o ok. 15% niższe niż na początku roku. Rynek metali szlachetnych po marcowych tąpnięciach wrócił do poziomu z początku roku. Jedynym metalem szlachetnym, który w pierwszych 5 miesiącach 2020 roku systematycznie zyskiwał na wartości było złoto. Fuzje i przejęcia projektów w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia złota były znakiem rozpoznawczym I kw. 2020 roku w sektorze górnictwa. Choć liczba transakcji w tym okresie spadła z 990 (IV kw. 2019) do 823, a łączna ich wartość o 3,4 mld USD do 22,8 mld USD, nastąpił 25% wzrost liczby fuzji i przejęć stymulowany przez transakcje aktywów związanych ze złotem.

ikona-pobierz
10. 18.05-24.05.2020 r. W minionym tygodniu świat analizował dotychczasowe i prognozowane – przyszłe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 oraz blokad. Firmy wydobywcze na całym świecie zostały zmuszone do ograniczenia wydatków inwestycyjnych w 2020 r., które będą niższe o ok. 19% od zakładanych poziomów inwestycji (źródło: Reuters). CAPEX Glencore na 2020 rok uległ redukcji o 22,73%, Rio Tinto o 21,43%, Anglo American o 19,05%, zaś Vale o 8%. Światowa produkcja miedzi w 2020 roku, według Reuters’a spadnie o ok. 8%. Pandemia koronawirusa spowodowała 3% spadek wartości światowego handlu w pierwszym kwartale 2020 r., o czym 19 maja poinformowała Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development). UNCTAD oczekuje spadku koniunktury sektorze handlu w II kw. o 27% w stosunku do 2019 roku. ikona-pobierz
9. 11.05-17.05.2020 r.

Miniony tydzień zaowocował licznymi analizami skutków gospodarczych pandemii COVID-19 oraz blokad, które odbiły się na funkcjonowaniu biznesu, przemysłu i społeczeństw wszystkich państw świata, doprowadzając do spadku dochodów, wzrostu bezrobocia i niepewności gospodarczych. Rządy państw i instytucje międzynarodowe koncentrowały się na opracowywaniu i wdrażaniu pakietów pomocowych dla obywateli i biznesu, komunikując jednocześnie prawdopodobne koszty takich działań. 14 maja ONZ poinformował, że pandemia COVID-19 i jej skutki przyczynią się do spadku globalnej produkcji gospodarczej o 8,5 bln USD w ciągu najbliższych dwóch lat, niszcząc całkowicie zysk wypracowany w ostatnich 4 latach (United Nations World Economic Situation and Prospects report). Według ONZ pandemia spowoduje utratę 305 mln miejsc pracy w II kwartale 2020 roku.

ikona-pobierz
8. 04.05-10.05.2020 r.

W raporcie zwracamy szczególną uwagę na ponadprzeciętną, wysoką prognozowaną dynamikę wzrostu wydobycia węgla w nadchodzących latach, zainteresowanie wielkich koncernów nowymi złożami złota, nadspodziewanie dobre wyniki produkcji miedzi w Chile, australijski rynek eksportu surowców który oparł się trudnościom związanym z pandemią COVID-19, zwycięską batalię związków zawodowych o bezpieczne warunki pracy z rządem RPA.Tradycyjnie analizujemy reakcję największych koncernów górniczych świata (BHP Billiton, Rio Tinto, Anglo American oraz Glencore) na pandemię COVID-19

ikona-pobierz
7. 27.04-03.05.2020 r.

W minionym tygodniu liczba kopalń, w których wstrzymano operacje górnicze z powodu pandemii COVID-19 spadła do 729, w porównaniu do ponad 3500 pod koniec marca oraz ponad 1600 w okresie od 3 do 16 kwietnia 2020. Obecnie, większość spośród wstrzymanych kopalń przypada na rejon Środkowej i Południowej Ameryki. Coraz mniejszy udział stanowią natomiast azjatyckie oraz afrykańskie kopalnie. Trend ten jest bezpośrednią wypadkową różnego stopnia dojrzałości pandemii COVID-19 w poszczególnych rejonach świata, decyzji rządów państw o stopniowym wznawianiu produkcji, a także zmiany decyzji o zawieszeniu pracy kopalń, której, jak szybko się okazało, prowadzą działalność kluczową dla sprawnego funkcjonowania całych gospodarek i społeczeństw zarówno krajów rozwiniętych (tj.m.in. Kanada), jak i państw mniej zamożnych (tj.m.in.: RPA, Zambia, Kongo).

ikona-pobierz
6. 20.04-26.04.2020 r.

W minionym tygodniu przez świat przetoczyła się fala raportów kwartalnych koncernów górniczych, wraz z informacją o spadku wydobycia niemal wszystkich surowców. Na informacje o kwartalnym spadku wydobycia złota (8% rok do roku; 2019/2020) oraz prognozie rocznego jego spadku na poziomie ok. 10-15% natychmiast zareagował Bank of America radykalnie podnoszą docelową 18-miesięczną prognozę ceny złota do rekordowej kwoty 3000 USD za uncję. SAVANT Global Copper Smelting Index monitorujący globalną aktywność hut odnotował wyraźne ożywienie produkcji w Chinach. Największe koncerny górnicze wciąż wykazywały wysoki poziom zaangażowania w walkę z pandemią i jej skutkami. Aktywnie wspierały państwa, społeczności lokalne i swoich pracowników.

ikona-pobierz
5. 13.04-19.04.2020 r.

W minionym tygodniu decyzje rządów państw o stopniowym odmrażaniu gospodarek kształtowały dynamikę aktywności największych koncernów górniczych. Decyzje rządów krajów afrykańskich, najmniej odpornych na kryzys (RPA, Zimbabwe, Zambia, Kongo), o szybkiej reaktywacji działalności górniczej, były podyktowane uzasadnioną obawa o katastrofalne ekonomiczne i społeczne skutki zatrzymania wydobycia. Inne kraje – głównie ameryki środkowej i południowej (Meksyk, Chile i Peru), wykazujące nieco mniejszą wrażliwość na globalny kryzys, doceniając istotną rolę górnictwa dla gospodarek, skoncentrowane były przede wszystkim na przygotowaniu planów przywrócenia produkcji strategicznych kopalń.

ikona-pobierz
4. 06.04-12.04.2020 r.

Miniony tydzień przyniósł kolejne ograniczenia w obszarze wydobycia większości rejonów świata oraz handlu międzynarodowego. Największe koncerny górnicze koncentrowały się na wsparciu swoich pracowników i lokalnych społeczności oraz organizacji pracy w nowych realiach światowej pandemii. Priorytetem koncernów pozostało utrzymanie kluczowych operacji górniczych. W ostatnich dniach chiński sektor wydobycia, jak i cały przemysł zaczęły stopniowo wznawiać produkcję. Zwłaszcza w Azji zauważalny był trend silnego wsparcia największych państw dla rodzimej produkcji. Chiny wsparły eksporterów surowców i stali specjalnymi ulgami eksportowymi, Indie postawiły na zwiększenie rodzimej produkcji węgla, zaś rząd Japonii, zrozumiawszy negatywne aspekty przenoszenia produkcji do Chin, szczególnie odczuwalne podczas kryzysu COVID-19, rozpoczął program wycofywania Japońskich koncernów z Państwa Środka, z powrotem do ojczyzny.

ikona-pobierz
3. 30.03-05.04.2020r.

W minionym tygodniu największe koncerny górnicze świata zmuszone były wprowadzać kolejne ograniczenia oraz podejmować dalsze wysiłki w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracy. Utrzymanie aktywności kluczowych operacji górniczych i przemysłowych, w okresie narastającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19 oraz zapewnienie płynności dostaw i bezpieczeństwa finansowego stało się strategicznym priorytetem górniczych gigantów. Koncerny położyły silny nacisk na wypracowanie narzędzi ochrony kondycji psychicznej pracowników i ich rodzin.

ikona-pobierz
2. 23.03-29.03.2020 r.

Największe koncerny górnicze świata, w minionym tygodniu podjęły kolejne działania, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz utrzymanie aktywności kluczowych operacji górniczych i przemysłowych, w okresie arastającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Po fazie uniwersalnych i standardowych działań tj. m.in. demobilizacja części zespołów, wprowadzenie pracy zdalnej (w miarę możliwości), zaopatrzenie zakładów w środki dezynfekujące, ograniczenie podróży służbowych, koncerny zaczynają wypracowywać, rozszerzać i wdrażać wewnętrzne procedury reagowania kryzysowego, optymalizujące funkcjonowanie poszczególnych operacji. Informują także o ograniczeniu lub całkowitym zawieszeniu niektórych działań, zgodnie z decyzjami rządów państw oraz władz lokalnych.

ikona-pobierz
1. 16.03-22.03.2020 r.

Największe firmy wydobywcze świata takie jak m.in. BHP, GLENCORE, RIO TINTO, VALE oraz COAL INDIA Ltd. w minionym tygodniu zmuszone były dostosować swoją działalność do restrykcji, obostrzeń i rekomendacji rządowych, będących próbą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Ponadto, firmy górnicze korzystając z własnych doświadczeń wdrożyły narzędzia poprawiające bezpieczeństwo pracy oraz gwarantujące ciągłość produkcji. Nowe strategie firm skoncentrowały się na wypracowaniu narzędzi skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi w dobie globalnego kryzysu. Artykuły branżowe oraz oficjalne komunikaty koncernów pozwalają wysnuć wniosek, że wprowadzane w pierwszych tygodniach kryzysu działania i procedury w górnictwie mają podobny charakter.

ikona-pobierz

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.