#webinar: Węgiel koksowy potencjalnym źródłem wodoru.

admin

24 listopada 2020

Znamy już datę kolejnego webinaru w cyklu organizowanym wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, który odbędzie się 24.11.2020 od godziny 15:00. Tym razem tematem spotkania będzie Węgiel koksowy potencjalnym źródłem wodoru.” a naszym gościem mgr inż. Mateusz Hajdun.

TEMAT:

Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na ochronę środowiska, co potwierdzają dalsze ograniczenia i regulacje prawne związane z redukcją emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Ograniczenia te dotyczą głównie węgla będącego podstawowym paliwem kopalnym zarówno w Polsce, jak
i w większej części Europy. Wyjątkiem jest węgiel koksujący, który znajduje się na unijnej liście surowców krytycznych, a który może być źródłem zielonej energii.

W wyniku procesu koksowania węgla kamiennego jest koks, który jest głównie wykorzystywany do produkcji stali. Produktem ubocznym tego procesu jest gaz koksowniczy wytwarzany w ilości ok.
350 m3 z tony suchego węgla koksowego. Gaz koksowniczy zawiera wodór (około 55-58% obj.), jak również metan (około 25% obj.) i inne gazy.

Wodór można skutecznie odseparować z gazu koksowniczego w procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) w celu uzyskania produktu o wysokiej czystości (99,999%). Jest to poziom czystości, który spełnia wymagania wodorowych ogniw paliwowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Wyprodukowany gaz może być następnie wykorzystywany w wysokosprawnych generatorach do produkcji energii elektrycznej. W wyniku reakcji w ogniwie paliwowym wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna, a także woda, dlatego możemy nazwać ją technologią generowania energii o zerowej emisji o bardzo wysokim stopniu sprawności. Ogniwa paliwowe są wykorzystywane zarówno jako stacjonarne generatory prądu elektrycznego, jak i mobilne generatory wykorzystywane jako źródło energii dla e-mobilności. Rozwój technologii wodorowych może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w centrach miast, stanowić źródło awaryjnego zasilania lub jeden z silnych filarów energetyki rozproszonej.

Wodór uzyskany z procesów koksowania węgla kamiennego może wkrótce stać się źródłem niskoemisyjnego paliwa jakim jest wodór, zmieniając tym samym myślenie o przemyśle wydobywczym węgla kamiennego oraz o branży koksowniczej.

PRELEGENT:

Mgr inż. Mateusz Hajdun jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. zarządzania projektami w Pionie Projektów Koksowniczych i Chemicznych JSW Innowacje S.A. – spółce będącej zapleczem badawczo-rozwojowym Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na co dzień realizuje prace w ramach projektów związanych z obszarem koksowniczym i chemicznym Grupy Kapitałowej, które związane są m. in. z:

  • poszukiwaniem lub opracowaniem innowacyjnych technologii przetwórstwa węgla i substancji węglonośnych,
  • opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu koksowniczego,
  • poszukiwaniem i wdrażaniem technologii pozwalających na dywersyfikację portfela produktów Grupy poprzez głębokie przetwórstwo posiadanych surowców,
  • wdrażaniem gospodarki obiegu zamkniętego poprzez bardziej efektywne zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych procesu wydobycia i koksowania węgla koksowego.

AGENDA:

  • Dlaczego wodór?
  • Technologie produkcji wodoru
  • Wodór w Grupie JSW S.A.: Gaz koksowniczy w Grupie JSW S.A. / Separacja wodoru z gazu koksowniczego / Zwiększenie efektywności wykorzystania gazu koksowniczego
  • Zastosowania wodoru: Elektromobilność / Energetyka rozproszona
  • Kierunki rozwoju
  • Podsumowanie

Spotkanie odbędzie się jak zwykle online na YouTube, zapisz sięjuż teraz by otrzymać przypomnienie i oglądać: TUTAJ.

Aby brać czynny udział i móc zadawać pytania skorzystaj z linku do platformy ZOOM.

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.