Naziemny skład materiałów wybuchowych

JSW Innowacje

7 sierpnia 2020

Pomimo postępu technicznego i coraz częściej stosowanych kombajnów do drążenia wyrobisk, w górnictwie stosowanie materiałów wybuchowych sukcesywnie zwiększa się, co jest związane z dużą twardością skał (często uniemożliwia stosowanie kombajnów) oraz występującymi zagrożeniami naturalnymi, w tym koniecznością częstszego stosowania profilaktyki tąpaniowej i wyrzutowej. Materiały wybuchowe, niezbędne w górnictwie do prowadzenia robót strzałowych przechowywane są w podziemnych składach zlokalizowanych na poszczególnych poziomach i generalnie obsługują jeden poziom kopalni. Sporadycznie i generalnie tymczasowo stosowane są ruchome składy MW o małej pojemności. Pracownik zgłaszający zapotrzebowanie na materiał wybuchowy zjeżdża do podziemnego składu, skąd pobiera potrzebną ilość materiałów, następnie kieruje się do miejsca robót strzałowych, a w przypadku niezużycia pobranego materiału wraca, aby zwrócić nadwyżkę pobranego MW do podziemnego składu. Koszt budowy i eksploatacji podziemnego składu MW jest wysoki a jego budowa trwa ok. 5 lat.

Odpowiedzią na tak skomplikowany obieg środków strzałowych w kopalni jest projekt budowy stałego naziemnego składu materiałów wybuchowych dla kopalni „Budryk”, realizowany przez grupę kapitałową JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KWK „Budryk” SA, JSW Innowacje SA) przy współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa. Przepisy regulujące zasady budowy takich składów określają minimalne odległości od różnych typów obiektów i generalnie uniemożliwiają ich lokalizację blisko szybu. Idea realizacji projektu opiera się na umiejscowieniu składu materiałów wybuchowych na powierzchni, w bezpośrednim sąsiedztwie szybu, co wymaga zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, które nie są określone ani znane, a ich zaprojektowanie wymaga przeprowadzenia szeregu badań. Zespół projektowy przeprowadził badania numeryczne, modelowe, zniszczeniowe, których wyniki pozwoliły dobrać ponad trzydzieści dodatkowych środków bezpieczeństwa, których zastosowanie umożliwi lokalizację naziemnego składu w pobliżu Szybu VI KWK „Budryk”. Realizacja projektu została podzielona na cztery etapy – koncepcję, stworzenie projektu budowlanego, budowę oraz eksploatację składu. Opracowana przez zespół projektowy koncepcja uzyskała pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, wykonany projekt budowlany został złożony do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach w celu otrzymania pozwolenia na budowę.

Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które ma szanse stać się standardem stosowanym w przyszłości w kopalniach, a część wyników może znaleźć zastosowanie także w innych obszarach jak magazyny materiałów wybuchowych dla Policji czy wojska.

Szerzej na temat projektu przeczytać można w miesięczniku „Solidarność Górnicza” 7/2020 w artykule : Naziemny skład materiałów wybuchowych staje się rzeczywistością.

ŹRÓDŁA:
https://www.solidarnoscgornicza.org.pl/images/sgornicza/7_2020.pdf

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.