Ocena ryzyka utraty stabilności podpory stalowej w wyrobiskach górniczych

Politechnika Śląska

7 sierpnia 2020

Stabilność wyrobisk podziemnych zależy od wielu czynników przyrodniczych, górniczych, technicznych i technologicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że dane przyjęte do projektowania charakteryzują się często dużą zmiennością zarówno w czasie, jak i przestrzeni. W celu uwzględnienia zmienności parametrów charakteryzujących warunki zachowania stateczności wyrobiska zastosowano metodę probabilistycznej analizy konstrukcji, w której za miarę ryzyka przyjęto prawdopodobieństwo uszkodzenia oraz wartości parametrów przyjętych do analizy jako zmienne losowe w rozkładzie normalnym.

W artykule przedstawiono rozwiązania ceny bezpieczeństwa wykopów w oparciu o metody probabilistyczne. Dla celów praktycznych zaproponowano klasyfikację stopnia zagrożenia utraty stateczności wyrobiska, przyjmując za kryterium prawdopodobieństwo utraty stateczności i prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego stanu. Wskazano ogólną charakterystykę zachowania podpór wykopu dla poszczególnych etapów. Zaprezentowane badanie poparto praktycznymi przykładami z ponad 20 pól eksploatacyjnych kilku kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zaproponowana metoda może być zastosowana zarówno na etapie projektowania, jak i użytkowania wykopu.

Duży S., Cholewa M.: Ocena ryzyka utraty stabilności podpory stalowej w wyrobiskach górniczych (ASSESSMENT OF THE RISK OF LOSS OF STABILITY OF THE STEEL ARCH SUPPORT OF THE UNDERGROUND EXCAVATIONS) Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315, art. no. 012008.

ŹRÓDŁA:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/261/1/012008/pdf

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.