Pierścień Kingi w sektorze E&D

JSW Innowacje

28 stycznia 2020

fot. http://prometia.eu/wp-content/uploads/2014/02/2-AMIRA-Cucuzza-Advances-in-minerals-exploration-research.pdf

Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś w jaki sposób następuje odkrycie złoża kopalnego? Przez przypadek? Królowa Kinga wrzuca pierścień, by odkryć niechcący pokłady soli pod Krakowem? Z całą pewnością wygląda to właśnie tak – ale w klechdach i podaniach dawnych Słowian. Rzeczywistość, jak zwykle, okazuje się dużo bardziej skomplikowana.

Odkrycia i poznawanie własności surowców od wieków determinowały postęp i podnoszenie poziomu cywilizacyjnego wszystkich kultur w historii świata. Konieczne było więc wypracowanie różnych metod poszukiwania oraz technologii stosowanych do badania złóż. I tak właściwości odkrywanych kopalin wpływały na rozwój technologii, a rozwój technologii wydobywczych wpływał na odkrywanie nowych złóż. Dzięki temu obecnie kopaliny wydobywa się na coraz większych głębokościach oraz w regionach bardzo odległych od gęsto zaludnionych aglomeracji miejskich, a także w miejscach, gdzie było to dotąd niemożliwe ze względów ekonomicznych.

Poszukiwanie minerałów, choć ściśle związane z ich wydobyciem i przetwarzaniem, jest także szczególną dziedziną biznesu, zwaną sektorem E&D (exploration and development). Stanowi on podstawę badawczo-rozwojową dla przyszłości przemysłu wydobywczego. Działania E&D można określić jako generowanie i wykorzystanie wiedzy naukowej do odkrywania nowych złóż i badania już odkrytych.

Innowacje w działalności poszukiwawczej są koniecznością. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad uwidacznia się trend wzrostowy sumarycznej długości otworów poszukiwawczych w przeliczeniu na ilość odkryć. Jednak, pomimo dużej liczby odwiertów badawczych, możliwość powodzenia prac poszukiwawczych i odkrycia złoża jest niska. Dlatego dzisiejsza działalność poszukiwawcza wiąże się z szeregiem wyzwań zarządczych oraz technicznych. Wśród nich można wymienić np. potrzebę przeprowadzania stosunkowo szybkich badań i eksperymentów oraz działań poszukiwawczych w zakresie E&D, zwiększenie możliwości wykorzystywania początkowo dostępnych informacji o złożu, czy integrację nowych i tradycyjnych technologii.

Interesującą odpowiedzią na te wyzwania jest globalna działalność organizacji AMIRA International, zajmującej się m.in. odkrywaniem ukrytego potencjału mineralnego Australii. Organizacja ta zrzesza firmy wydobywcze i dostawców w celu rozwijania, pośrednictwa i zarządzania projektami badawczymi. Działania te opierają się na wiedzy, możliwościach technologicznych i zdolnościach badawczych, wymaganych do poprawienia wskaźnika powodzenia poszukiwań. AMIRA International wymieniła w swojej prezentacji (link źródłowy) m.in. takie działania jak: budowa trójwymiarowej architektury australijskiej litosfery oraz jej późniejsza interpretacja czy tworzenie nowych technologii. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

ŹRÓDŁA:
https://www.researchgate.net/publication/294893768_The_Mineral_Exploration_Business_Innovation_Required
http://prometia.eu/wp-content/uploads/2014/02/2-AMIRA-Cucuzza-Advances-in-minerals-exploration-research.pdf

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.