Raport nr 1

JSW Innowacje

23 marca 2020

Przegląd informacji 16-22.03.2020 roku. Największe firmy wydobywcze świata takie jak m.in. BHP, GLENCORE, RIO TINTO, VALE oraz COAL INDIA Ltd. w minionym tygodniu zmuszone były dostosować swoją działalność do restrykcji, obostrzeń i rekomendacji rządowych, będących próbą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Ponadto, firmy górnicze korzystając z własnych doświadczeń wdrożyły narzędzia poprawiające bezpieczeństwo pracy oraz gwarantujące ciągłość produkcji. Nowe strategie firm skoncentrowały się na wypracowaniu narzędzi skutecznego zarządzania procesami produkcyjnymi w dobie globalnego kryzysu.

Artykuły branżowe oraz oficjalne komunikaty koncernów pozwalają wysnuć wniosek, że wprowadzane w pierwszych tygodniach kryzysu działania i procedury w górnictwie mają podobny charakter. Działania te to przede wszystkim:

 • Wprowadzenie szeregu dodatkowych środków ostrożności w biurach i zakładach przemysłowych (m.in. w rejonach wydobywczych) oraz powszechne zalecenie pozostania w domach w przypadku złego samopoczucia, konieczności zasięgnięcia porady medycznej czy poddania się kwarantannie.
 • Stworzenie kanału doradztwa zdrowotnego dla swoich pracowników w celu ułatwienia korzystania z porad i wsparcia.
 • Wdrożenie restrykcyjnych zasad higieny oraz podjęcie dodatkowych czynności gwarantujących odpowiednio sterylne warunki pracy w oddziałach i biurach. Systematyczne edukowanie pracowników o konieczności przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
 • Ograniczenie wszelkich zbędnych podróży i wprowadzenie pracy rotacyjnej i/lub zdalnej tam, gdzie to konieczne i możliwe.
 • Elastyczne warunki pracy ułatwiające opiekę nad dziećmi oraz wykonywanie innych obowiązków domowych.
 • Współpraca oraz konsultacja z profesjonalnymi jednostkami i ekspertami medycznymi. Wdrażanie procedur ochrony zdrowia zgodnie z zaleceniami i wytycznymi rządów państw oraz globalnych organizacji m.in. Światowej Organizacji Zdrowia.

Oprócz wyżej wskazanych aktywności, światowe spółki wydobywcze podejmowały szereg innych inicjatyw celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Poniżej wykaz.

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC
PANDEMII COVID-19
OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Polityka zatrudnienia.

Zatrudnienie dodatkowych 1500
pracowników.

BHP ogłosiło, że zatrudni 1500 dodatkowych pracowników w Australii, na sześciomiesięcznych kontraktach. Działania mają charakter wsparcia lokalnej społeczności oraz małych i średnich firm sektora górniczego i okołogórniczego. BHP zakłada możliwość kontynuowania współpracy z częścią nowozatrudnionych, po upływie 6-miesięcznych kontaktów.
Dodatkowe zatrudnienie pomoże koncernowi kontynuować działalność zgodnie z zaleceniem „zdystansowania społecznego”. BHP planuje wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy oraz stworzenie małych zespołów o krytycznych umiejętnościach.Ponadto BHP planuje skrócić czas realizacji płatności dla małych, lokalnych i rdzennych firm w ramach programu wspierania społeczności i regionalnych gospodarek.
Fundusze pomocowe.

Utworzenie specjalnego funduszu
(Vital Resources Fund) w wysokości
$28 mln.

Fundusz będzie wspierać społeczności regionalne, z bliskiego otoczenia operacji BHP. Zapewni wsparcie w wielu obszarach, takich jak usługi zdrowotne i procesowe, których celem jest ograniczenie pandemii COVID-19. W nadchodzących tygodniach i miesiącach BHP będzie dystrybuować środki finansowe i inne wsparcie, zgodnie z lokalnymi potrzebami oraz w sposób zgodny z programami i inicjatywami rządowymi. Przewidywane obszary wsparcia obejmują lokalne i regionalne sieci opieki zdrowotnej oraz infrastruktury krytycznej, a także branży usługowej i pracowników fizycznych. Fundusz wesprze jednostki zapewniające sprawne funkcjonowanie rejonów, zapewni środki na niezbędną opiekę psychologiczną. Przewiduje również finansowanie szkoleń i programów podnoszenia kompetencji osób poszukujących pracy.
Ograniczenie aktywności górniczej.

Ograniczenie prac udostepniających złoże w Peru.

17 marca koncern Anglo American ogłosił, że ograniczy prace budowlane projektu miedzi Quellaveco w Peru, ze względu na środki kwarantanny COVID-19 wprowadzone przez rząd Peru. Komunikat spółki nastąpił po tym, jak Peru ogłosiło 15-dniową krajową kwarantannę mającą na celu kontrolę rozprzestrzeniania się COVID-19.
Zarządzanie ciągłością procesów.

Przegląd i planowanie działań operacyjnych.

Glencore ogłosił, że przeprowadzi przegląd operacji przemysłowych grupy, pod kątem zapewnienia działań niezbędnych przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. Koncern dołoży wszelkich starań aby zrealizować zadania pozwalające osiągnąć zakładany roczny zysk. Planowanie ciągłości działania i podjęcie starań zmierzających do minimalizacji zbędnych zakłóceń uznano za priorytet. Podobnie jak utrzymanie ciągłości dostaw niezbędnych do sprawnego funkcjonowania podmiotów koncernu oraz ciągłości dostaw do klientów Glencore.
Strategia reagowania.

Opracowanie planów działań na wypadek wzrostu zachorowań
COVID-19.

Opracowano odrębne procedury postępowania w razie pogorszenia sytuacji dla wszystkich zakładów Rio Tinto.
Fundusze pomocowe.

Stworzenie funduszu pomocowego.

Wspieranie pracowników i lokalnych społeczności. W lutym przekazano $1 mln na rzecz Chińskiego Czerwonego Krzyża, aby wesprzeć ogólnokrajowy wysiłek medyczny Chin w walce z koronawirusem (wsparcie modernizacji szpitali i zakup środków medycznych na obszarach najbardziej dotkniętych epidemią). Fundusz ma również określić warunki współpracy z chińskimi partnerami, w celu stworzenia trwałych mechanizmów praktycznego wsparcia.
Marketing.

Działania marketingowe w dobie COVID-19.

Rio Tinto opublikowało film obrazujący wdrażanie procedur bezpieczeństwa – Projekt Oyu Tolgoi w Mongolii (link poniżej). Materiał obrazuje sprawność działania koncernu oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także doskonałą współpracę z rządem Mongolii w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.
Badanie potrzeb kontrahentów.

Weryfikacja umów i kontraktów. Monitorowanie wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo dostaw

Ankietowanie oraz renegocjacja umów z klientami.
Wdrożenie rządowych decyzji i
zaleceń.

Decyzje rządowe skierowane do
spółki w sprawie zdrowia publicznego w związku z pandemią koronawirusa (COVID-2019)
Na stronie firmy zamieszczono informację o decyzji podjętej na spotkaniu dotyczącym zdrowia publicznego w kontekście nowego koronawirusa (COVID-2019) („Decision Taken in the meeting of Public Health response to Novel Coronavirus (COVID-2019) outbreak”) W ramach przedmiotowej decyzji przedstawiono memorandum obejmujące kroki jakie należy podjąć w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 w CIL. W przedmiotowym memorandum wskazano na następujące kwestie:

 • Wszyscy pracownicy CIL / spółek zależnych będą zwolnieni z obowiązku potwierdzania obecności w Biometric Attendance System do 31 marca 2020 r. Jedocześnie wszyscy pracownicy są zobowiązani do potwierdzania swojej obecności w rejestrze obecności (tak jak przed uruchomieniem systemu biometrycznego) w tym okresie.
 • Unikanie spotkań i skupisk pracowników. Rozmowy powinny odbywać się za pośrednictwem wideokonferencji.
 • Poinformowano, iż listę krajów dotkniętych poważnymi skutkami COVID-19 można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
 • Poinformowano, iż komunikaty zdrowia publicznego będą wyświetlane w odpowiednich miejscach.
 • Wszystkim zaleca się odwiedzenie strony internetowej MoH i FW w celu uzyskania różnych środków ostrożności i działań, które należy podjąć w związku z wybuchem COVID 2019.
 • Wszystkie spółki zależne muszą podjąć aktywne działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID 2019.
Zmiana organizacji pracy.


Wprowadzenia pracy zdalnej w obiektach administracyjnych jako środka zapobiegawczego w Mozambiku

20 marca Vale poinformowało, że pracownicy administracji w Mozambiku zostały oddelegowani do pracy zdalnej.
Wsparcie walki z pandemią.


Sprowadzenie do Brazylii 5 milionów
zestawów testowych oraz pomocy
humanitarnej do walki z
koronawirusem

22 marca Vale poinformowało, że sfinalizowało zakup 5 milionów nowych zestawów szybkiego testu koronawirusa (Covid-19), aby pomóc rządowi Brazylii w zwalczaniu rozprzestrzeniania się choroby w tym kraju. Firma zadeklarowała również, że zakupi sprzęt ochronny, który następnie przekaże władzom.
Ograniczenie funkcjonowania
infrastruktury krytycznej.Tymczasowe zawieszenie pracy
terminalu morskiego Teluk Rubiah
23 marca Vale poinformowało, że postanowiło tymczasowo zatrzymać swoje centrum dystrybucyjne w Malezji – przynajmniej do 31 marca. Vale podjęło taką decyzję, ponieważ obecnie nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej pracy w obrębie terminalu.

 

Największe koncerny wydobywcze wdrażają własne procedury bezpieczeństwa, kładąc nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy, ograniczenie kontaktów pracowników oraz prace zdalną (w miarę możliwości). Wskazują przy tym na konieczność utrzymania procesów produkcji przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka zakażań. Informują też o swojej stabilnej sytuacji finansowej.

Koncerny górnicze, na swoich portalach internetowych prowadzą kampanię informacyjną o metodach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii (w tym np. rubrykę: „fakty i mity o COVID-19” – Rio Tinto). Uruchamiają także program porad w zakresie organizacji czasu pracy na Home Office. Ponadto wdrażają strestesty funkcjonowania i utrzymania ciągłości produkcji w różnych scenariuszach. Komunikują również konieczność utrzymanie miejsc pracy, wsparcia pracowników oraz ich rodzin, a także społeczności lokalnych.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.miningmagazine.com/investment/news/1383445/bhp-offers-coronavirus-support-foraustralian-communities

ANGLO:
https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/17-03-2020a

GLENCORE:
https://www.sharecast.com/news/news-and-announcements/glencore-outlines-its-coronavirusprecautions-7393050.html
https://www.glencore.com/media-and-insights/news/update-on-COVID-19

RIO TINTO:
https://www.riotinto.com/sustainability/health-safety-wellbeing
https://www.miningglobal.com/video/rio-tinto-oyu-tolgoi-operation-slowed-coronavirus

COAL INDIA LTD.:
https://www.coalindia.in/DesktopModules/DocumentList/documents/DecesionTakeninthemeetingofPublicHealth11032020.pdf

VALE:
http://www.vale.com/en/people/coronavirus/pages/default.aspx

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.