Raport nr 11

JSW Innowacje

1 czerwca 2020

Internetowy przegląd informacji z 25.05-31.05.2020 roku. Opracowanie: Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.
W minionym tygodniu organizacje rządowe i społeczne oraz rządy dużych państw górniczych tj. m.in. Iranu i Australii przedstawiły programy odbudowy gospodarek bazujące na nowych inwestycjach w sektorach wydobycia, przemysłu i handlu. Oba kraje uznały swój potencjał surowcowy oraz wynikające z niego przewagi pozwalające skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej, za doskonałe narzędzia bezpiecznej stymulacji i odbudowy gospodarek. Także największe koncerny górnicze świata coraz głośniej komunikowały o kluczowym znaczeniu sektora w procesie odbudowy gospodarek.

Analiza blisko 5-miesięcznego cenowego rollercoaster’a na rynku metali pozwoliła wyciągnąć pierwsze wnioski. Ceny metali po styczniowych i marcowych tąpnięciach zaczęły się stabilizować i obecnie są o ok. 15% niższe niż na początku roku.

Ceny rudy żelaza i metali nieszlachetnych od stycznia 2020 r. (2 stycznia 2020 r. = 100)

Źródło: Mining Technology.

Rynek metali szlachetnych po marcowych tąpnięciach wrócił do poziomu z początku roku. Jedynym metalem szlachetnym, który w pierwszych 5 miesiącach 2020 roku systematycznie zyskiwał na wartości było złoto.

Ceny metali szlachetnych od stycznia 2020 r. (2 stycznia 2020 r. = 100)

Źródło: Mining Technology.

Fuzje i przejęcia projektów w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia złota były znakiem rozpoznawczym I kw. 2020 roku w sektorze górnictwa. Choć liczba transakcji w tym okresie spadła z 990 (IV kw. 2019) do 823, a łączna ich wartość o 3,4 mld USD do 22,8 mld USD, nastąpił 25% wzrost liczby fuzji i przejęć stymulowany przez transakcje aktywów związanych ze złotem.
Największą transakcją I kw. 2020, na rynku z fuzji i przejęć było przejęcie Detk Gold przez Kirkland Lake Gold Ltd, a wartość transakcji wyniosła 3,79 mld USD.
Koncerny górnicze kontynuowały proces wsparcia lokalnych społeczności, służby zdrowia i władz oraz podejmowały działania niezbędne do zapewnienia niezakłóconej produkcji w dobie pandemii COVID-19.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych świata:

  • BHP
  • ANGLO AMERICAN
  • GLENCORE
  • RIO TINTO

Tygodniową analizę uzupełnia opis działań podjętych przez Codelco oraz Vale, a także instytucje, koncerny i rządy wybranych państw.

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Wsparcie lokalnych społeczności oraz służby zdrowia.

Komunikat o realizacji działań w ramach  funduszu Vital Resources Fund oraz finansowym wsparciu australijskiej służby zdrowia.

26 maja BHP poinformowało, że ustanowiło kolejne partnerstwa strategiczne w ramach programu funduszu Vital Resources Fund i przekazało już 3,3 miliona dolarów w celu poprawy opieki medycznej Aborygenów. Organy Aboriginal i Torres Strait Islander Health oraz lokalne służby medyczne Aboriginal i Torres Strait Islander dzięki wsparciu BHP mogą nadal świadczyć usługi opieki zdrowotnej o kluczowym znaczeniu, dystrybuować zapasy i edukować społeczności na temat zagrożeń związanych z pandemią COVID-19.
BHP za pośrednictwem Vital Resources Fund ogłosiło także wsparcie dla zakupu śmigłowca ratunkowego Westpac w północnej Nowej Południowej Walii, polegające na sfinansowaniu wyposażenia awaryjnego i środków ochrony indywidualnej, które zapewnią większą skuteczność w walce z COVID-19.
Zaopatrzenie kopalń węgla w niezbędne środki dezynfekcji  ochrony zdrowia. 29 maja BHP poinformowało, że zapewniło dostawy niezbędnych środków dezynfekcji i higieny osobistej, do swoich kopalń węgla, co umożliwiło ich niezakłócone funkcjonowanie.
Wsparcie służby zdrowia i lokalnych społeczności. 27 maja BHP poinformowało o przekazaniu 65 tys. $CAD na rzecz Fundacji Humboldt District Hospital (HDHF), na zakup analizatora chemicznego, który pomoże m.in. w diagnostyce COVID-19
Komunikowanie roli górnictwa w walce z pandemią COVID-19 oraz procesie odbudowy gospodarek. 26 maja szef grupy Anglo American ds. Stosunków Międzynarodowych i Rządowych, Froydis CameronJohansson poinformował, że Anglo kontynuuje proces wsparcia lokalnych społeczności i służby zdrowia, a jednocześnie stara się systematycznie uświadamiać polityków i przedstawicieli władz o kluczowej roli górnictwa w procesie odbudowy gospodarek.
Komunikat o konstruktywnym dialogu Glencore ze stroną społeczną w Zambii i RPA 28 maja portal poinformował o zaangażowaniu National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) w poprawę dialogu Glencore z władzami i stroną społeczną Zambii oraz RPA. Christine Olivier, międzynarodowy oficer NUMSA w toku prowadzonych negocjacji stwierdziła, że „kryzys COVID-19 nie jest winą ani pracodawcy, ani pracownika. Dlatego obie strony muszą prowadzić negocjacje i poszukiwać rozwiązań akceptowalnych dla Glencore oraz rządów państw i grup społecznych:
Podczas negocjacji NUMSA podkreśliła, że utrzymanie miejsc pracy w górnictwie jest priorytetem i głównym celem całego procesu.
Dialog sprawił, że osiągnięto porozumienie na mocy którego Glencore wypłaci pracownikom wynagrodzenie oraz dodatek mieszkaniowy i składkę zdrowotną, także za okres, w którym kopalnie nie działały lub ich produkcja była ograniczona. Pracownikom, którzy z uwagi na pandemię zmuszeni byli do pracy w wyjątkowym trybie zostaną wypłacone dodatkowe środki tytułem rekompensaty.
Szybkie porozumienie Glencore z rządem Zambii, wypracowane m.in. dzięki zaangażowaniu i wsparciu Związku Pracowników Górniczych w Zambii (MUZ), umożliwiło 5 672 pracownikom powrót do pracy w kopalni Mopani. Niestety pandemia COVID-19 skutkowała także zwolnieniem 5 000 pracowników kontraktowych zatrudnionych w firmach podwykonawców Mopani.
Komunikat o zaangażowaniu
Glencore we wsparcie lokalnych społeczności w RPA
28 maja portal Mining Weekly poinformował, że Glencore na walkę ze skutkami pandemii oraz wsparcie lokalnych społeczności w RPA przeznaczył już ponad 23 mld randów. Murrey Houston – dyrektor generalny Glencore Coal zapowiedział kontynuowanie wsparcia ze strony koncernu poprzez m.in. finansowanie badań przesiewowych, zapewnienie zbiorników na wodę, kontynuowanie programów e-learningowych, dostarczanie środków dezynfekcji i higieny osobistej, pomiary temperatury oraz dostarczanie szybkiego internetu.
„Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nasze społeczności potrzebują dostępu do niezbędnych artykułów, takich jak czysta woda, produkty higieniczne i sprzęt medyczny, które zapewnią im należyta ochronę przed infekcją. W Glencore nadal będziemy robić wszystko, aby zapewnić te udogodnienia tam, gdzie to możliwe,” powiedział prezes Glencore Ferroalloys Japie Fullard .
Wsparcie lokalnych społeczności.
Komunikat o dodatkowych 25 mln USD przeznaczonych przez Rio Tinto na walkę z pandemią i jej skutkami.
27 maja Rio Tinto poinformowało o przeznaczeniu dodatkowych 25 mln USD na walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami. W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej Rio Tinto informowało: „W tych trudnych czasach jesteśmy razem, wspierając nasze społeczności w reagowaniu na COVID-19 oraz w procesie wychodzenia z kryzysu. Dlatego przeznaczamy dodatkowe 25 milionów USD na wsparcie lokalnych społeczności na całym świecie.”
Program naboru nowych pracowników oraz darmowych szkoleń jako metoda wychodzenia z kryzysu. 26 maja portal techrseries.com poinformował o inicjatywie Rio Tinto polegającej na kreowaniu nowych miejsc pracy w Zachodniej Australii. Według Rio program wesprze proces regeneracji gospodarki i pomoże ludności która ucierpiała w związku z pandemią COVID-19. Program obejmuje także dostęp do ponad 800 darmowych, 60-dniowych kursów i szkoleń, które pomogą w rozwoju kompetencji przyszłych pracowników i zwiększą ich szanse na skuteczne poszukiwanie pracy. Koncern poinformował o zapotrzebowaniu na 300 nowych pracowników.

Wybrane aktywności innych podmiotów wydobywczych na świecie wobec walki z COVID-19:

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Kontynuacja programu „Razem dbamy o siebie”.
Pomoc dla szpitali i ośrodków zdrowia.
25 maja na stronie korporacyjnej firma Codelco poinformowała o kontynuowaniu programu zdrowotnego „Razem dbamy o siebie”.
Tym razem firma Codelco dostarczyła materiały ochronne dla personelu medycznego w szpitalach i ośrodkach zdrowia w gminie O’Higgins. Codelco dostarczyła 2 000 masek, 200 przyłbic, 2 000 par rękawiczek, 90 kombinezonów ochronnych oraz spraye dezynfekcyjne i żele alkoholowe.
Rozwój nowych technologii w walce COVID-19. 29 maja koncern Vale na swoim portalu poinformował, że zaangażowane jest we wsparcie projektu opracowania i produkcji urządzenia sterylizującego, które pomoże w walce z COVID-19.
Komunikat głosił, że jednym ze zwycięzców konkursu COVID-19 Challenge jest kanadyjski zespół First Team 1305, który przedstawił rozwiązanie polegające na stworzeniu modelu pojemników sterylizujących wykorzystujących promieniowanie UV. Urządzenie z rodzaju „zrób to sam”, możliwe jest do wykonania z elementów dostępnych w lokalnych sklepach. Technologia nie jest opatentowana, co czyni ją znacznie bardziej dostępną i może być replikowana w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki wsparciu i zasobom zainwestowanym przez Vale powstało 50 pierwszych zestawów do budowy sprzętu, które następnie zostały przekazane małym klinikom medycznym w Kanadzie.

Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców.

PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Program odbudowy sektora górniczego w Australii. 26 maja portal mining.com poinformował, iż Australijska Rada ds. Minerałów (ang.: Minerals Council of Australia) zaproponowała plan działania na rzecz odbudowy branży po pandemii COVID-19. Rada wezwała rząd federalny Australii do przyjęcia szeregu środków, które według Rady gwarantowałyby ożywienie sektora wydobywczego po zakończeniu pandemii. W dokumencie zatytułowanym „Priorytety Natychmiastowej Reformy dla Przyspieszenia Ożywienia Gospodarczego” (ang.: Immediate Reform Priorities to Accelerate Economic Recovery), MCA proponuje reformę przepisów prawa, która zagwarantuje obniżenie podatków płaconych przez sektor górnictwa oraz zapewni szybszą realizację i zatwierdzanie projektów górniczych
Według MCA australijskie podatki, którymi obciążony jest sektor górnictwa w Australii sprawiają, że jest on coraz mniej konkurencyjny na arenie międzynarodowej.
Program odbudowy gospodarki.
Decyzja rządu o realizacji nowych
projektów górniczych.
27 maja irańskie ministerstwo przemysłu, górnictwa i handlu ogłosiło program zakładający aktywację 200 nowych projektów, w tym wielu projektów górniczych, do końca marca 2021 r. Celem programu jest systematyczna odbudowa gospodarki, w oparciu o potencjał surowcowy kraju. Realizacja przedsięwzięć wygeneruje 41 000 nowych miejsc pracy i kosztować będzie łącznie ponad 40 mld USD.
Jak podkreśliło ministerstwo – realizacja programu przyczyni się do ograniczenia importu i zwiększy niezależność Iranu.
Informacja o planowanym rocznym spadku produkcji
górniczej w RPA.
27 maja Rada Minerałów RPA poinformowała, że krajowa produkcja górnicza spadnie w tym roku o ok. 8–10%,z powodu pandemii COVID-19. Po ogłoszeniu w marcu ogólnokrajowej blokady, której celem było ograniczenie rozwoju pandemii, kopalnie w RPA zostały zmuszone do czasowego zamknięcia. Od 1 maja kopalnie odkrywkowe mogą pracować z pełną wydajnością, zaś produkcja w kopalniach podziemnych została ograniczona o 50%, z uwagi na przepisy nakazujące zachowanie dystansu miedzy pracownikami. Rząd RPA planuje przywrócenie pełnych mocy wydobywczych w większości kopalń już od 1 czerwca.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:

https://www.bhp.com/community/community-news/2020/05/bhp-vital-resources-fund-providesa33-million-for-aboriginal-health-services/

https://www.bhp.com/community/community-news/2020/05/going-above-and-beyond-to-keepour-coal-asset-teams-safe-and-healthy/

https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2020/05/bhp-donates-65000-to-thehumboldt-district-hospital-foundation/

ANGLO AMERICAN:

https://www.mining-journal.com/covid-19/news/1387672/miners-can-shape-covid-19-recovery

GLENCORE:

http://www.industriall-union.org/global-dialogue-with-glencore-addresses-southern-africancoronavirus-crisis

https://www.miningweekly.com/article/glencore-helps-communities-through-covid-19-2020-05-28

RIO TINTO:

https://www.riotinto.com/operations/australia/pilbara/pilbara-communities

https://techrseries.com/news/rio-tinto-supporting-wa-jobs-as-covid-19-recovery-phase-ramps-up/

CODELCO:

https://www.codelco.com/codelco-entrega-insumos-de-seguridad-a-trabajadores-de-la-saludde/prontus_codelco/2020-05-25/104627.html\

VALE:

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/vale-apoia-iniciativa-que-disponibilizamodelo-de-caixa-esterilizadora-para-profissionais-e-unidades-desaude.aspx?fbclid=IwAR2Kjzfn6ahpLESJfUubiPXvd1mR1Sr6tUgTsOyCPG41FZI7taz4AM3e3XM

Inne:

https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/

https://www.mining.com/minerals-council-of-australia-proposes-roadmap-for-post-covid-19-recovery/

https://www.mining-technology.com/uncategorised/iran-to-launch-200-new-industrial-mining-andtrade-projects/

https://www.mining-technology.com/comment/commodity-prices-stabilising-year/

https://www.mining-technology.com/comment/covid-19-challenges-raising-capital-gold-mas-q1-2020/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.