Raport nr 13

JSW Innowacje

15 czerwca 2020

Internetowy przegląd informacji z 08-14.06.2020 roku. Miniony tydzień przyniósł nam informacje o rządowym planie wsparcia górnictwa w Arabii Saudyjskiej, która dołączyła do grona państw wyznających przekonanie, że nowe inwestycje w sektorze wydobycia surowców odegrają kluczową rolę w odbudowie gospodarek po kryzysie gospodarczym oraz zapaści wywołanej pandemią COVID-19.

Rządy największych górniczych państw świata solidarnie i konsekwentnie podejmowały decyzje i wdrażały programy wsparcia i odciążenia sektorów: wydobycia, przetwórstwa i handlu surowcami.
Wyjątek od tej reguły zdaje się stanowić UE, która w minionym tygodniu podjęła decyzje dodatkowo obciążające europejski sektor produkcji stali, ponownie obniżając jego zdolność do konkurowania z importowanymi produktami stalowymi.

Konferencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) ogłosiła, że spodziewa się spadku światowego handlu o 27% w II kw. 2020. Jak zauważa UNCTAD handel w przemyśle motoryzacyjnym i energetycznym znacząco mocniej odczuł skutki pandemii COVID-19 niż handel produktami rolnymi, który pozostał na stabilnym poziomie. Zgodnie z projekcjami UNCTAD światowy handel spadnie o 20% w 2020 r.

Pierwsze analizy migracji kapitału w okresie niepokoju wywołanego pandemią COVID-19 pozwalają wysnuć wniosek, że złoto stanowiło dla inwestorów „bezpieczną przystań”. Co ciekawe, złoto odniosło w ciągu ostatniego roku większy sukces niż wszystkie główne amerykańskie indeksy giełdowe. Złoto cieszyło się także większym zaufaniem i gwarantowało większą rentowność niż rynek nieruchomości, dolara amerykańskiego, a nawet skarbu państwa.

10 czerwca Bloomberg opublikował analizę wpływu COVID-19 na rynek węgla, prognozując długoterminowy globalny wzrost konsumpcji surowca, głównie za sprawą Azji, która odpowiedzialna jest za ponad 75% globalnej konsumpcji czarnego złota. Jak pisze Bloomberg „…apetyt na węgiel gwałtownie rośnie i oczekuje się, że będzie on nadal wzrastał, po chwilowym spadku spowodowanym pandemią COVID-19.”. Według IHS Markit udział Azji w całkowitym globalnym popycie na węgiel wzrośnie z ok. 77% obecnie do ok. 81% do 2030 r.

Analityk Woodmac Frank Yu twierdzi, że Chiny zwiększą moce produkcyjne elektrowni węglowych o 130 gigawatów do 2025 r., osiągając tym samym moc zainstalowaną bloków węglowych
1200 gigawatów. Według Yu, Chiny planują zdominować mix energetyczny kraju węglem, co pozwoli im na produkcję taniej energii elektrycznej, kreując tym samym narzędzia skutecznego konkurowania z największymi gospodarkami świata. Tania energetyka węglowa Chin stałą się priorytetem rządu w rzeczywistości postpandemicznej. Centrum Globalnej Polityki Energetycznej Uniwersytetu Columbia twierdzi, że „wobec obaw chińskich decydentów o wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo energetyczne kraju, ambicje klimatyczne przestały stanowić priorytet gospodarczy azjatyckiego giganta,…co z całą pewnością będzie miało przełożenie na wzrost globalnych emisji CO2 oraz spadek inwestycji w OZE”.

Warto przypomnieć, że rząd premiera Narendry Modi (Indie), w zeszłym miesiącu jasno zadeklarował wzrost inwestycji w sektor wydobycia węgla przeznaczające kolejne środki dedykowane dla sektora, w tym 6 mld USD na rozwój infrastruktury transportowej węgla. Ponadto ogłosił przetarg na 50 nowych koncesji węglowych oraz podniósł roczny cel wydobywczy Coal India Ltd., największego na świecie koncernu wydobywczego węgla, o 18% do 710 milionów ton.

Według Międzynarodowej Agencji Energetyki kraje Azji Południowo-Wschodniej, w tym Indonezja, Wietnam i Filipiny będą dodatkowo stymulowały popyt na węgiel.

Także rząd Australii podjął w minionym tygodniu decyzję o wdrożeniu istotnych narzędzi wsparcia sektora wydobycia węgla kamiennego.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych świata:

  • BHP
  • GLENCORE
  • RIO TINTO

Tygodniową analizę uzupełnia opis działań podjętych przez Codelco oraz Vale, a także instytucje, koncerny i rządy wybranych państw., które z każdym tygodniem coraz wyraźniej zaczynają komunikować kluczową role górnictwa i przemysłu w procesie odbudowy gospodarek.

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Wsparcie lokalnych  społeczności.
Komunikat o przeznaczeniu 1,6 mln USD na wsparcie systemu edukacji w
Chile w dobie pandemii COVID-19.
12 czerwca BHP na swoim portalu poinformował, że Fundacja BHP przeznaczy 1,6 mln USD na Program Reagowania na Kryzys Edukacyjny, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby edukacyjne w Chile. Dzięki technologii i narzędziom cyfrowym program umożliwi studentom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprostania wyzwaniom XXI wieku.

Jak głosił komunikat BHP: „3,6 miliona studentów w Chile nie uczęszcza na bezpośrednie zajęcia z powodu ograniczeń związanych z COVID-19… Studenci bez dostępu do Internetu lub komputerów znaleźli się w mocno niekorzystnej sytuacji edukacyjnej, podobnie nauczyciele nie posiadający odpowiednich narzędzi zdalnego nauczania”

Konflikt związków zawodowych Australii z BHP Billiton. 10 czerwca portal industriall-union.org poinformował o konflikcie największego związku zawodowego Australii – CFMMEU z BHP Billiton, który twierdzi, że koncern wykorzystuje kryzys COVID-19 do ograniczenia wpływów związków zawodowych. W maju 2020 r. CFMMEU wygrał apelację w australijskim trybunale pracy przeciwko polityce outsourcingu BHP.
CFMMEU został zmuszony do wszczęcia kolejnego postępowania sądowego przeciwko jednostronnym zmianom w planie pracy wprowadzonym przez BHP Coal w kopalni Saraji w zagłębiu Bowen Basin w Queensland. Związek twierdzi, że poprzez zastąpienie istniejącego systemu grafików bez konsultacji firma narusza obowiązujące przepisy prawa i marginalizuje rolę związków zawodowych. Komunikat związków brzmiał: „Używanie COVID-19 do przepychania niepopularnych zmian jest brudną taktyką stosowaną przez pracodawców na całym świecie. BHP próbowało tego również w Peru i Chile. Musimy być zdecydowani położyć kres takim praktykom… umowa z przedsiębiorstwem istnieje z jakiegoś powodu i musi być przestrzegana.”
Decyzja władz Queeensland
(Australia) o nadaniu
specjalnego statutu
przyszłej kopalni węgla
Valeria.
12 czerwca portal mining.com poinformował, że władze Queensland w Australii nadały projektowanej kopalni węgla Valeria (Glencore), w ramach której planuje się wydobycie blisko 20 mln ton węgla metalurgicznego i energetycznego rocznie, statut „skoordynowanego projektu”, a zatem przedsięwzięcia, które zadecyduje o skutecznej odbudowie gospodarki Australii w okresie wychodzenia z recesji.
Skandal kulturowy z
udziałem Rio Tinto.
12 czerwca Rio wydało oświadczenie ws. zniszczenia jaskini będącej kulturowym dziedzictwem Aborygenów i ludzkości.

„Rio Tinto będzie w pełni współpracować z władzami stanowymi i krajowymi oraz wspierać je w realizacji programu Aboriginal Heritage Act 1972 (WA). Jesteśmy zaangażowani we współpracę z rządem i aktywnie wspieramy działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego… Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu strat jakie wyrządziliśmy w wąwozie Juukan, a naszym pierwszym priorytetem jest odbudowanie zaufania społeczeństwa oraz instytucji kulturalnych. Rio Tinto ma długą historię współpracy i tworzenia wspólnej wartości ze społecznościami Aborygenów i Torres Strait Islander… Jednocześnie uważamy, że przemysł wydobywczy ma do odegrania kluczową rolę w kreowaniu dobrobytu wszystkich Australijczyków.”

 

Wybrane aktywności innych podmiotów wydobywczych na świecie wobec walki z COVID-19:

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Informacja o wstrzymaniu pracy w zakładach górniczych,
na skutek niepokojącego wzrostu zakażeń COVID-19 w kilku chilijskich kopalniach.
11 czerwca portal mining.com poinformował, że związki zawodowe największego producenta miedzi na świecie – Codelco zdecydowały się o przerwaniu pracy w wybranych kopalniach koncernu, w celu ochrony pracowników przed zakażeniem COVID-19.
Związki zawodowe w oświadczeniu poinformowały, że „alarmująca” liczba infekcji, w kilku Chilijskich kopalniach oraz niewystarczające środki przeciwdziałania ryzyku zakażenia przez zarząd koncernu zmusiły związki do podjęcia działań i wstrzymania pracy, dopóki nie zostaną zapewnione odpowiednie warunki sanitarne pracy.
Informacja o działaniach
brazylijskich organów nadzoru pracy i ścigania.
11 czerwca Reuters poinformował, że urząd egzekwujący przepisy prawa pracy w brazylijskim stanie Para zintensyfikował dochodzenie w sprawie potencjalnych zaniedbań Vale, które mogły narazić pracowników na zakażenie COVID-19. Prokuratura zbada dokładnie, czy Vale podjęło odpowiednie środki zapobiegawcze w rejonie Carajas, odpowiedzialnym za ponad 7% światowej produkcji rudy żelaza, który stał się głównym ogniskiem zapalnym w Brazylii.

 

Wybrane aktywności krajów i rządów mających wpływ na rynek surowców:

PAŃSTWO PODJĘTE DZIAŁANIA OPIS DZIAŁAŃ
Wsparcie regulacyjne i finansowe dla sektora górnictwa w Arabii Saudyjskiej. 10 czerwca portal www.arabianbusiness.com poinformował, że rząd Arabii Saudyjskiej wdrożył nowe przepisy prawa dotyczące krajowych inwestycji górniczych w celu zwiększenia PKB o 64 mld USD. Nowe prawo ograniczy import o 37 mld SR i stworzy ponad 200 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w sektorze do 2030 r .
Arabia Saudyjska zatwierdziła nową ustawę o inwestycjach górniczych, mającą na celu zachęcanie do większej liczby inwestycji zagranicznych w sektorze. „Pomoże to przyciągnąć inwestorów lokalnych i zagranicznych, a ostatecznie zwiększyć udział sektora wydobywczego w PKB kraju” – powiedział minister przemysłu i zasobów mineralnych Bandar Alkhorayef, komentując nową ustawę, która przewiduje utworzenie funduszu górniczego zapewniającego zrównoważone finansowanie sektora, a także wsparcie programu badań geologicznych oraz poszukiwania i rozpoznawania nowych złóż.
Interwencja związków zawodowych DRK, w obronie pracowników
wykorzystywanych przez koncerny górnicze
podczas pandemii
COVID-19.
11 czerwca grupa 11 związków zawodowych wezwała przedsiębiorstwa wydobywające miedź i kobalt w Demokratycznej Republice Konga do bezzwłocznego wznowienia działalności górniczej w normalnym trybie. Związki poinformowały media, że według ich analiz niektóre z kopalń wykorzystują okres
pandemii COVID-19 jako pretekst do zwalniania pracowników lub obniżania im płac, co jest niedopuszczalne.Amnesty International, Human Rights Watch i RAID skomentowała sytuację następującym komunikatem:
„Obecnej sytuacji nie należy wykorzystywać jako pretekstu do naruszania praw pracowników i prawa pracy oraz unikania zobowiązań pracodawcy”. DRK jest największym na świecie producentem kobaltu (70% globalnej podaży) oraz największym producentem miedzi w Afryce.
Analiza kluczowej roli sektora górnictwa w procesie odbudowy gospodarczej Australii po kryzysie COVID-19. 12 czerwca Bloomberg opublikował artykuł, w którym zapewnia, że inwestycje w sektorze wydobywczym Australii oraz odpowiednie wsparcie rządu tego kraju dla inwestycji górniczych zadecydują o szybkim wychodzeniu gospodarki Australii z recesji oraz kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Analitycy Bloomberga po kilku latach spadku nakładów na nowe inwestycje w górnictwie spodziewają się ich wzrostu w drugiej połowie 2020 r. i kontynuacji tego trendu w najbliższych latach, wskazując istotną role sektora poszukiwania i rozpoznawania złóż w całym procesie.

Informacja o spodku produkcji górniczej w RPA. 11 czerwca portal tradingeconomics.com poinformował, że łączna produkcja górnicza w RPA spadła w odniesieniu do 2019 roku o 47,3% w kwietniu oraz o 18,0% w marcu. Według szacunków organów gospodarczych RPA, produkcja górnicza spadnie w tym roku o 8–10%, na skutek blokad wywołanych pandemią COVID-19.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.bhp.com/community/community-news/2020/06/strengthening-digital-education-inchile/ 
http://www.industriall-union.org/bhp-violates-enterprise-agreement-to-change-shift-system

GLENCORE:
https://www.mining.com/glencores-valeria-coal-mine-granted-special-status/

RIO TINTO:
https://www.riotinto.com/operations/australia/pilbara/pilbara-communities

CODELCO:
https://m.miningweekly.com/article/workers-at-chiles-codelco-threaten-work-halt-to-quarantineagainst-coronavirus-2020-06-11

VALE:
https://www.reuters.com/article/us-vale-coronavirus/brazil-prosecutors-expand-probe-into-valesefforts-to-shield-workers-from-covid-19-idUSKBN23H3FX

Inne:
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/447984-saudi-arabia-approves-new-mininginvestment-law
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
https://www.nytimes.com/reuters/2020/06/11/world/africa/11reuters-health-coronavirus-congomining.html
https://www.bloombergquint.com/global-economics/mining-industry-recovery-may-bolsteraustralia-s-economy-again
https://tradingeconomics.com/south-africa/mining-production
https://www.pharmaceutical-technology.com/influencers/global-trade-shrink/
https://goldsilver.com/blog/2020-progress-report-how-have-gold-silver-fared-vs-stocks/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-09/the-pandemic-has-everyone-ditching-coalquicker-except-asia

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.