Raport nr 15

JSW Innowacje

29 czerwca 2020

Przegląd informacji z 22-28.06.2020 roku. W minionym tygodniu Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) opublikowała raport prognozując spadek inwestycji zagranicznych (BIZ) o 40% w 2020 r. (UNCTAD World Investment Report 2020).

Według Banku Światowego, recesja stymulowana przez pandemię COVID-19 będzie najgłębszą recesją od czasu II Wojny Światowej, a spadek GDP będzie ponad dwukrotnie większy niż podczas kryzysu w 2008 roku. Dane płynące z rynków pracy oraz prognozy wzrostu bezrobocia z całą pewnością przyczynią się do dalszego pogłębiania recesji.

Rys. 1. Procentowy spadek GDP per capita podczas największych recesji od 1876 roku.

Źródło: Bank Światowy

Według Banku Światowego recesję najmocniej odczują rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się, które zaczną się kurczyć po raz pierwszy od 60 lat. Bank Światowy prognozuje, że globalna stopa bezrobocia wzrośnie do najwyższych poziomów od 1965 r.

Coraz częściej światowe portale publikują raporty tj. m.in. Raport Mining Watch Canada pn.: „Jak globalny przemysł wydobywczy czerpie korzyści z pandemii COVID-19” (Raport opracowany przez Earthworks (USA), Institute for Policy Studies – Global Economy Program (USA), London Mining Network (UK), MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want (UK) oraz Yes to Life No to Mining , przy udziale wielu organizacji partnerskich i społeczności w różnych częściach świata), analizujące nadużycia koncernów wydobywczych, które wykształciły mechanizmy czerpania korzyści kosztem pracowników pod pretekstem pandemii COVID-19. Według raportu tendencje te stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństw oraz pracowników, którzy powinni być objęci szczególną ochroną w tym trudnym okresie.

Kluczowe trendy:

  • Ignorowanie realnych zagrożeń związanych z pandemią COVID-19 na rzecz kontynuacji wydobycia;
  • Tłumienie, wspólnie z rządami państw, uzasadnionych protestów społecznych, zgodnie z interesem koncernów;
  • Wykorzystywanie pandemii COVID-19 w celu uchwalania przepisów sprzyjających koncernom kosztem pracowników: przeprowadzenie restrukturyzacji oraz procesu zwolnień i cięć płac.

Światowi giganci górniczy konsekwentnie realizowali swoje plany przeciwdziałania pandemii COVID-19, w sposób adekwatny do obecnej sytuacji w różnych rejonach świata.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych świata:

  • BHP
  • GLENCORE

Tygodniową analizę uzupełnia opis działań podjętych przez Codelco oraz Vale, a także decyzje rządów i kluczowe komunikaty państw mających największy wpływ na rynki poszczególnych surowców.

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Ochrona pracowników kopalń.
Komunikat o zaostrzeniu protokołu bezpieczeństwa w związku ze wzrostem zakażeń w chilijskich kopalniach.
24 czerwca Reuters poinformował, że BHP ogłosiło zaostrzenie protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy w chilijskich kopalniach, po wzroście potwierdzonych zakażeń COVID-19 do 200 przypadków.

W kopalni miedzi Escondida (największa kopalnia miedzi na świecie), w ciągu tygodnia zdiagnozowano 150 nowych przypadków, zaś w kopalni Spence, 59. BHP zdecydowało się przekierować wszystkie loty pracowników na lotnisko Antofagasta, aby uniknąć miasta Calama obsługującego ww. kopalnie.

„Mamy do czynienia z sytuacją, która może się szybko zmienić, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć wszelkie środki niezbędne do ochrony zdrowia naszych pracowników i kontrahentów” – poinformował zarząd BHP.

Konsultacje ze stroną społeczną ws. możliwych zwolnień.
Komunikat giełdowy Glencore-Merafe.
22 czerwca portal mining.com poinformował, że Glencore-Merafe Chrome Venture w RPA, w której Glencore posiada 79,5% udziałów rozpoczął konsultacje ze stroną społeczną w sprawie możliwych cięć etatów w związku z pogarszającą się sytuacją wydobywczą spółki. W giełdowym komunikacie spółki, jej władze poinformowały, że proces konsultacji jest wynikiem pogarszającego się środowiska operacyjnego w branży ferrochromów w Południowej Afryce.
Codelco-logo Zatwierdzenie i wdrożenie nowego harmonogramu dyżurów.
Wprowadzenie harmonogramu dyżurów zmniejszających czas ekspozycji, w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
22 czerwca Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że Oddział El Teniente przyjmuje harmonogram dyżurów pracy w zmianach 14 x 14.

Jest to jeden z nowych środków stosowanych w oddziale w celu ograniczenia możliwości zarażenia COVID-19. Pracownicy będą testowani trzykrotnie w ciągu 14-dniowej zmiany pracy. Porozumienie wprowadzające zmiany zostało jednogłośnie zatwierdzone przez sześć związków.

System pracy 14×14 pozwala zmniejszyć ryzyko zarażenia poprzez zmniejszenie czasu ekspozycji oraz pozwala pracownikom odpoczywać w czasie kwarantanny domowej. Zmniejsza także częstotliwość przejazdów autobusowych i transferów w regionie o ponad 30%. Zgodnie z programem udostępnione zostaną specjalne miejsce zamieszkania dla osób, które zostały zdiagnozowane pozytywnie, i które dobrowolnie zgodzą się na izolację poza swoimi miejscami zamieszkania.

Wdrożenie testów DNA.
Wprowadzenie nowego narzędzia do bezpośredniego wykrywania wirusa.
23 czerwca Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że Oddział Ministro Hales dodał testy DNA do pakietu swoich środków kontrolnych COVID-19.

Nowe narzędzie ma na celu wczesne wykrywanie przypadków zakażeń wśród pracowników. Środek ten ma pozwolić na wykrywanie zakażeń nawet na dwa dni przed wystąpieniem objawów i do siedmiu dni po ich wystąpieniu. Pobieranie próbek jest podobne do metody PCR, zaś uzyskanie wyniku zajmuje ok. 30 minut.

Komunikat o kolejnych przypadkach śmiertelnych spowodowanych COVID-19. 24 czerwca Reuters poinformował o śmierci trzeciego pracownika Codelco.

W informacji zwrócono uwagę, iż śmierć kolejnych pracowników będzie wywierała dalszą presję na kluczowy dla gospodarki Chile przemysł wydobywczy miedzi, ponieważ związki zawodowe domagają się większej ochrony pracowników. Trzecią ofiarą śmiertelną Codelco jest pracownik Oddziału Chuquicamata. Według wewnętrznego oświadczenia wysłanego z Codelco, zmarły pracownik zaraził się COVID-19 poza zakładem pracy. Związki zawodowe Codelco informują, że mężczyzna zaraził się chorobą podczas wykonywania czynności służbowych.

Wprowadzenie ograniczeń produkcyjnych.
Tymczasowe zaprzestanie wytapiania koncentratu ze względu na złożoną sytuację epidemiczną.
25 czerwca Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że Oddział Chuquicamata postanowił zaprzestać wytapiania ze względu na złożoną sytuacja epidemiczną w regionie Antofagasta i w mieście Calama.

Środek ten ma charakter przejściowy i ma na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia oraz wzmocnienie działań zapobiegawczych i kontroli bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w oddziale. Inicjatywa pozwala skoncentrować wysiłki produkcyjne na obszarach kopalni, nie powodując zakłóceń procesu wydobycia.

Wsparcie lokalnych społeczności.
Inicjatywa pracownicza dostarczenia żywności mieszkańcom lokalnych gmin.
25 czerwca Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej o dalszych działaniach mających na celu wsparcie lokalnych społeczności. Pracownicy El Teniente wsparli sąsiedztwo z Olivar i Machalí. Pomoc polegała na dostarczeniu paczek pomocowych, m.in. żywnością, najbardziej potrzebującym osobom rejonów wydobycia Codelco (Siete Puentes w Olivar oraz Lous Puemos w Machalí).
Rozszerzenie działań kontrolnych.
Regularne raporty o możliwych nowych działaniach, mających na celu ograniczenie pandemii COVID-19.
25 czerwca Reuters poinformował, że brazylijska spółka górnicza Vale podpisała umowę dotyczącą monitorowania potencjalnych przypadków koronawirusa w swoim kompleksie Itibara, głównym zakładzie produkcji rudy żelaza, tymczasowo zamkniętym na początku tego miesiąca z powodów zdrowotnych.

Władze oświadczyły, że szereg środków sanitarnych, w tym testowanie wszystkich pracowników co 21 dni, zostało uzgodnione z prokuratorami pracy w stanie Minas Gerais oraz z lokalnym sądem, dodając, że Vale ma teraz 15 dni na opracowanie szczegółów planu ograniczenia ryzyka zakażeń. Prokuratorzy będą korzystać z raportów, które firma zobowiązała się regularnie sporządzać, aby decydować o możliwych nowych działaniach w kompleksie, w którym zmiany poziomów produkcji mogą potencjalnie wpływać na ceny rudy żelaza na arenie międzynarodowej.

Według Vale kompleks Itabira wyprodukował prawie 36 milionów ton rudy żelaza w 2019 r., z całkowitej produkcji firmy wynoszącej około 302 milionów ton. Vale ponownie otworzyła kopalnie 17 czerwca i nie prognozuje zmian w swoich rocznych planach wydobycia, mimo kontroli wprowadzonych na skutek rosnącej liczba ofiar śmiertelnych w Minas Gerais.

Wsparcie lokalnych społeczności.
Przekazanie lokalnym społecznościom testów COVID-19.
25 czerwca Vale poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że Nacala Logistics wspiera prowincję Nampula w Mozambiku poprzez dostarczenie 15 tys. testów na koronawirusa.

Nacala Logistics dostarczyła 15 tys. testów na koronawirusa władzom odpowiedzialnym za kwestie zdrowia. Darowizna jest częścią protokołu ustaleń, podpisanego w kwietniu między Vale – udziałowcem Nacala Logistics – a rządem Mozambiku. Protokół obejmuje również przekazanie 2 mln USD w celu wsparcia kraju w walce z pandemią COVID-19. W informacji podano również, że Nacala Ligistics przekaże prowincji Niassa 5 tys. zestawów do badań.

 

Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców:

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Zapowiedź ożywienia gospodarczego kraju w związku z rozwojem górnictwa. 24 czerwca portal bnamericas.com poinformował o możliwości ożywienia gospodarczego w Peru przez sektor wydobywczy.

Sektor górniczy Peru jest przekonany, że reaktywacja gospodarki narodowej po kryzysie COVID-19 nastąpi w wyniku promocji tego sektora. Zapotrzebowanie na peruwiańskie produkty wydobywcze i wzrost notowań surowców, oznaczają, że nadszedł czas na zwiększenie produkcji i zachęcenie sektora wydobywczego, poprzez skrócenie terminów uzyskania licencji i pozwoleń.

„Gdybyśmy byli zdolni do wygenerowania zachęt s postaci ograniczenia czasu procedur administracyjnych moglibyśmy odważniej patrzeć na opcję realizacji nowego miedziowego projektu górniczego Quellaveco (wartość: 5,3 mld USD)” – powiedział Victor Gobitz, prezes Peruwiańskiego Instytutu Inżynierów Górnictwa.

Ograniczenia ustanowione w Peru w celu spowolnienia rozwoju COVID-19 oznaczały, że firmy wydobywcze utrzymywały tylko operacje krytyczne, ponoszać straty produkcyjne w wysokości około 5 mld USD. Szczęśliwie, konsumpcja energii elektrycznej w sektorze osiągnęła w 90% normalnego poziomu dnia 16 czerwca, co wskazuje, że wydobycie na dużą skalę wraca do dobrej kondycji i powinno osiągnąć normalny poziom produkcji w lipcu. Gobitz uważa jednocześnie, że na pełne ożywienie całego sektora górniczego będzie trzeba poczekać do 2021 roku.

Zmiany legislacyjne mające na celu pobudzenie sektora wydobywczego. 25 czerwca portal bnamericac.com poinformował, że Peru dąży do stymulacji sektora górniczego poprzez reformy prawne.

Susana Vilca, minister ds. Energii i Górnictwa w Peru, ogłosiła w oświadczeniu skierowanym do sektora górniczego, że zaktualizowane zostaną dwa rozporządzenia w celu pobudzenia branży. „Chcemy ograniczyć biurokrację w sektorze wydobywczym, aby dotrzymać terminów i przyspieszyć proces zatwierdzania decyzji administracyjnych. W ten sposób będziemy również wspierać ożywienie gospodarcze”.

Negatywne prognozy dla chilijskiego sektora wydobywczego. 25 czerwca portal bnamericas.com poinformował o dalszych zmaganiach chilijskiego przemysłu górniczego z pandemią COVID-19.

Demobilizacja pracowników związana z pandemią COVID-19 w chilijskich zakładach wydobywczych, może przyczynić się do potencjalnego spadku produkcji miedzi o 200 000 ton w tym roku i utorować drogę do dalszych komplikacji w 2021 r. „Szacujemy, że produkcja miedzi w Chile wynosi obecnie 5,7 Mt, co stanowi spadek o 1,2% w porównaniu z rokiem 2019. Potencjalny spadek o 2,4% z powodu pandemii może wystąpić na całym świecie”, powiedział Namericas – szef komisji miedzi Cochilco, Marco Riveros. W przyszłym roku produkcja może spaść o 1,5%, głównie z powodu opóźnienia projektów budowy Spence Growth Option (BHP), Quebrada Blanca faza II (Teck), ekspansja Los Pelambres (Antofagasta Minerals) oraz Inca Pit (Codelco).

Opracowanie: Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.reuters.com/article/us-chile-copper/bhp-announces-stricter-health-protocols-in-chile-as-cases-among-workers-top-200-idUSKBN23V01D

GLENCORE:
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/

CODELCO:
https://www.codelco.com/division-el-teniente-acuerda-jornada-excepcional-de-14×14/prontus_codelco/2020-06-22/122338.html
https://www.codelco.com/division-ministro-hales-de-codelco-suma-examenes-de-antigeno-a-las/prontus_codelco/2020-06-23/164707.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-codelco/chilean-copper-miner-codelco-hit-by-third-covid-19-death-idUSKBN23V35X
https://www.codelco.com/chuquicamata-detendra-fundicion/prontus_codelco/2020-06-25/190313.html
https://www.codelco.com/trabajadores-y-trabajadoras-de-el-teniente-apoyan-a-vecinos-de-olivar-y/prontus_codelco/2020-06-25/155729.html

VALE:
https://www.reuters.com/article/vale-itabira-covid/brazils-vale-signs-deal-with-authorities-on-covid-19-monitoring-at-itabira-mines-idUSL1N2E22OY
http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/mozambique-nacala-logistics-supports-the-nampula-province-with-a-donation-of-15-thousand-COVID-19-tests.aspx

INNE:
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
https://www.pharmaceutical-technology.com/influencers/foreign-investments-decline-covid/
https://www.pharmaceutical-technology.com/influencers/covid-induced-recession/
https://www.bnamericas.com/en/news/mining-could-fuel-perus-economic-revival
https://www.bnamericas.com/en/news/peru-seeks-to-streamline-mining-projects-with-regulatory-reforms
https://www.bnamericas.com/en/features/snapshot-chiles-mining-industry-struggling-with-covid-19
https://miningwatch.ca/publications/2020/6/2/voices-ground-how-global-mining-industry-profiting-covid-19-pandemic

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.