Raport nr 19

JSW Innowacje

27 lipca 2020

Internetowy przegląd informacji z 20-26.07.2020 roku. Miniony tydzień był kolejnym, w którym ceny złota rosły, osiągając rekordową, historyczną wartość. Notowania surowca przekroczyły 1937 USD/uncję, bijąc dotychczasowy rekord z 2011 roku. Według wszelkich prognoz złoto ma systematycznie zyskiwać na wartości w kilku najbliższych latach, przekraczając wartość 3000 USD/uncję.

Notowania miedzi oraz prognozy wzrostu cen generowane przez spodziewany wzrost zapotrzebowania na surowiec napawają optymizmem. Rynek miedzi, po latach nadpodaży wszedł w okres gwałtownego wzrostu popytu surowca, który będzie kreować długoterminowe trendy wzrostu jego notowań.
Wzrost cen złota, przy jednoczesnym drastycznym spadku odkryć nowych złóż, skutkuje gwałtownym wzrostem zainteresowania inwestorów poszukiwaniem nowych wystąpień surowca. Według S&P spośród 9,8 miliardów USD – środków dedykowanych w 2019 r. przez koncerny górnicze na poszukiwanie i rozpoznawani złóż, ponad 46% przeznaczana była na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota, 25% na poszukiwanie i rozpoznawania złóż miedzi, zaś ok. 6% na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż cynku. Tegoroczny wzrost wartości złota oraz prognozy wzrostu cen surowca z całą pewnością skutkować będą systematycznym wzrostem środków przeznaczanych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota. Obecnie, wszystkie liczące się, globalne koncerny górnicze dywersyfikują swoją działalność poprzez wzrost nakładów inwestycyjnych na projekty Au.

Rys. 1. Zmiana notowań złota od 2000 roku. źródło money.pl

Rynek zaczyna odczuwać blokady pracy koksowni, wywołane COVID-19, co skutkuje niedoborem koksu w wielu rejonach świata, w tym w Europie. Rynek węgla koksowego i jego cen jest obecnie mało przejrzysty i trudno modelowany, z uwagi na niepewną polityką handlową Chin wobec surowca. Należy się jedna spodziewać, że pod koniec roku węgiel koksowy powinien osiągnąć cenę w przedziale 130-140 USD/tonę.
Największe koncerny górnicze globu, konsekwentnie kontynuowały działania zapobiegawcze oraz te o charakterze wsparcia pracowników i lokalnych społeczności, mierząc się z apogeum kryzysu COVID-19 w Afryce oraz Ameryce Południowej, w których sektor górniczy wyjątkowo dotkliwie odczuwa efekty pandemii COVID-19.
Dobre kwartalne wyniki produkcyjne Rio Tinto oraz BHP Billiton wpłynęły na wzrost wartości notowań koncernów, które niemal całkowicie odrobiły straty wartości akcji wywołane globalnym kryzysem.
W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych świata, które wciąż zmagają się z trudną sytuacja w Ameryce Południowej oraz Afryce, stopniowo odbudowując swoją produkcję w innych rejonach świata.

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Wsparcie edukacji.
Komunikat o zaangażowaniu Fundacji BHP w program wsparcia uczniów, którzy najsilniej ucierpieli podczas pandemii COVID-19
21 lipca BHP Billiton poinformowała o zaangażowaniu Fundacji BHP w program Education Endowment Foundation (EEF), którego zadaniem jest wprowadzeni rozwiązań mających na celu złagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na edukację uczniów. Podczas blokad COVID-19 ponad 800 milionów uczniów na całym świecie miało ograniczony dostęp do edukacji oraz Internetu. Aby jak najlepiej wykorzystać naukę w domu, EEF opracowała zestaw zasobów, takich jak pilotażowy kurs online w Wielkiej Brytanii, dla szkół i rodziców. Zasoby pochodziły ze wspólnego wysiłku obecnych dyrektorów szkół, którzy rozumieją istotne wyzwania stojące przed szkołami i podejmują decyzje w oparciu o najlepsze dostępne dowody.

Poprzez krajowy program korepetycji finansowany przez rząd Wielkiej Brytanii, EEF udostępni również wysokiej jakości czesne dla państwowych szkół podstawowych, zapewniając dodatkowe wsparcie dla uczniów, którzy najsilniej ucierpieli podczas pandemii COVID-19. Zasoby EEF są wdrażane na całym świecie, w tym m.in. w Hiszpanii i Australii.

Ogłoszenie kwartalnych wyników
produkcyjnych na
nadspodziewanie dobrym
poziomie.
21 lipca BHP Billiton ogłosiła kwartalne wyniki produkcyjne.
Pomimo blokady COVID-19 udało się utrzymać planowaną produkcję większości surowców. Osiągnięto całoroczne wytyczne dotyczące produkcji rudy żelaza, węgla koksowego i energetycznego oraz miedzi.
Produkcja ropy naftowej zanotowała nieznaczny spadek, co było spowodowane głównie spadkiem jej popytu.
Produkcja w kopalniach Antamina i Cerrejón była niższa (rok do roku), z uwagi na czasowe wstrzymanie produkcji spowodowane pandemią COVID-19, przy czym obie kopalnie wznowiły już produkcję. Rekordową produkcję osiągnięto w Western Australia Iron Ore (WAIO), Caval Ridge i Poitrel oraz w kopalni węgla Broadmeadow.Produkcja ekwiwalentu miedzi w Grupie została zasadniczo utrzymana na poziomie analogicznym do roku poprzedniego.
Raport półroczny.
Publikacja danych z raportu półrocznego.
27 lipca Anglo American opublikowała „Raport półroczny za I półrocze 2020 r.” Anglo American Platinum osiąga solidne wyniki finansowe z EBITDA 13,1 mld R, co oznacza wzrost o 6% (rok do roku).
Zarząd zadeklarował dywidendę za pierwsze półrocze 2020 r. w wysokości 2,8 mld R, czyli 10,23 R na akcję, w oparciu o 40% wskaźnik wypłaty z zysku nominalnego. „Anglo American Platinum przedstawił dziś solidny zestaw wyników finansowych i dobre wyniki w zakresie  bezpieczeństwa, co ilustruje odporność firmy pomimo znacznych przeciwności.” – skomentował Natascha Viljoen, CEO Anglo American Platinum.”Całkowita produkcja PGM (wyrażona jako platyna, pallad, rod, złoto, iryd i ruten metaliczny w koncentracie, w tym wspólne przedsięwzięcia i zakupy osób trzecich) spadła o 25% rok do roku w pierwszym półroczu do 1619,900 uncji, głównie ze względu na wpływ blokady COVID-19 w Republice Południowej Afryki i Zimbabwe. Pod koniec czerwca poziom produkcji w zarządzanych przez nas zakładach wyniósł łącznie około
80% normalnej zdolności produkcyjnej i spodziewamy się, że do końca roku wzrośnie do ponad 95%, ponieważ nasze operacje górnicze prowadzone są w oparciu o duży udział dobrze zmechanizowanych kopalń odkrywkowych.”Całkowita produkcja rafineryjna spadła o 46% do 1 246 900 uncji z uwagi na awarie oraz blokady COVID-19. Wraz ze spadkiem produkcji górniczej o 25%, jednostkowy koszt produkcji na uncję PGM wzrósł o 26% do 12.555 R (I półrocze 2019: 9951 R).
Ceny PGM były niestabilne, ponieważ pandemia COVID-19 uderzyła zarówno w popyt, jak i w podaż na rynkach PGM. W ujęciu dolarowym średnia zrealizowana cena koszyka była o 56% wyższa rok do roku i wyniosła 1956 USD za uncję PGM (I połowa 2019 r .: 1255 USD za uncję). Rand osłabił się o 15% w stosunku do dolara amerykańskiego, co doprowadziło do 80% wzrostu ceny koszyka randowego do 32166 RL za uncję PGM (I połowa 2019 r .: 17901 R17 za uncję). W wyniku wyższych cen przychody ze sprzedaży netto wzrosły o 28% do 54,8 mld RUB.” – dodał Viljoen, eksponując złożony system zależności zmian wartości walut i cen notowań surowców w dobie pandemii COVID-19.
Analiza wpływu górnictwa rudy żelaza na ogólną kondycję Rio
Tinto w okresie pandemii COVID19.
Decyzja zarządu o inwestycjach w nowe złoża żelaza.
22 lipca portal hellenicshippingnews.com poinformował, że Grupa Rio Tinto doceniła rolę górnictwa rudy żelaza w trudnym okresie pandemii i zdecydowała się na rozwój nowych projektów górniczych tego surowca, w tym m.in. zagospodarowanie gigantycznego złoża rudy żelaza Simandou w Gwinei.

Zdaniem zarządu Rio uruchomienie produkcji w tym małym kraju Afryki Zachodniej dodałoby nowe źródło wysokiej jakości rudy i pozwoliłoby konkurować z największymi producentami surowca z Australii i Brazylii. Należy przypomnieć, że 17 lipca portal australianmining.com opublikował artykuł, w którym zauważa, że wydobycie rud żelaza jest głównym czynnikiem, który stabilizuje sytuację koncernu w okresie pandemii
COVID-19.
Rio Tinto zwiększyło dostawy rudy żelaza Pilbara w czerwcu o 19% w porównaniu z majem. Operacje portowe Rio Tinto osiągnęły rekordowy tydzień przekraczając granicę 400 ml ton – łącznego tonażu transportu, na początku czerwca.

Korzystne ceny rudy żelaza znajdują odzwierciedlenie w średniej zrealizowanej cenie surowca Rio Tinto, która wzrosła z 77,3 USD za tonę w I kw. do 79,6 USD w II kw. 2020 r.
„Nasze zasoby rudy żelaza radzą sobie dobrze w silnym środowisku cenowym i jesteśmy na dobrej drodze, aby spełnić nasze wytyczne na 2020 r.” – powiedział Jean-Sébastien Jacques, prezes Rio Tinto.

Harmonogram zmian
roboczych.
Wprowadzenie harmonogramu 7×7 w kopalni Chuquicamata.
20 lipca Codelco na swojej stronie korporacyjnej poinformowała, że cztery obszary kopalni Chuquicamata wdrożyły nowy harmonogram zmian roboczych (7 dni pracy/ 7 dni wolnych) jako jeden ze środków zapobiegawczych pandemii COVID-19.

Pod koniec lipca wszystkie kopalnie i zakłady Codelco będą funkcjonowały w tym trybie. Wprowadzone zmiany są efektem wspólnych ustaleń i prac zespołów roboczych władz spółki, administracji państwowej oraz przywódców związkowych w ramach planu COVID-19, którego celem jest ochrona życia i zdrowia pracowników. Wdrożony nowy system pracy będzie obowiązywać przez 4 miesiące.

Utrzymanie prognoz wydobycia.
Lepsze wyniki pomimo pandemii i utrzymanie
prognoz wydobycia na 2020 r.
20 lipca portal nasdaq.com poinformował, że według Vale, jej produkcja w drugim kwartale wzrosła o 5,5% pomimo pandemii.

Portal poinformował, powołując się na Reutersa, że produkcja żelaza Vale w II kw. 2020 wyniosła 67,6 mln ton, o 5,5% więcej niż rok wcześniej i o 13,4% więcej niż w pierwszym kwartale tego roku. Vale podtrzymała całoroczne prognozy wydobycia żelaza na niezmienionym poziomie 310-330 mln ton.

 

Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców:

Potrzeby australijskiego
sektora wydobywczego.
21 lipca portal mining-technoloty.com poinformował, że według Australijskiej Rady Minerałów (ang.: The Minerals Council of Australia – MCA) zasady dotyczące inwestycji zagranicznych muszą być skonstruowane w sposób zachęcający koncerny górnicze do takich działań. Australijska Rada Minerałów twierdzi, że postawa rządu w tym zakresie przesądzi o skutecznym/nieskuteczny wyjściu z kryzysu branży górniczej. Według MCA sektor górniczy potrzebuje inwestycji zagranicznych na poziomie 7 mld USD rocznie, aby utrzymać bezpieczny, zdrowy poziom produkcji oraz miejsca pracy.
Dobra kondycja krajowego sektora wydobywczego. 22 lipca portal mining-technology.com przekazał, że według brazylijskiego instytutu górniczego Ibram sektor wydobywczy w kraju zakończył pierwszą połowę roku pozytywnie, pomimo poważnych wątpliwości co do perspektyw produkcji i przychodów spółek wydobywczych, w związku z pandemią COVID-19. Według instytutu, krajowy sektor wydobywczy odnotował przychody brutto w drugim kwartale w wysokości 7,52 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020.
Wzrost przypadków śmiertelnych w sektorze. 20 lipca portal mining-technology.com poinformował, że południowoafrykański Departament Zasobów Mineralnych i Energii (ang.: South Africa’s Department of Mineral Resources and Energy – DMRE) wezwał firmy górnicze w kraju do poprawy kontroli zdrowia pracowników, ponieważ liczba zgonów spowodowanych COVID-19 w tym sektorze wzrosła do 45 przypadków
Spadek przychodów. 24 lipca portal mining-technology.com poinformował, że przychody południowoafrykańskiej firmy Petra Diamonds spadły o 36% do 295,8 mln USD z powodu niższych cen diamentów i innych zakłóceń spowodowanych pandemią COVID-19. Branża pozostaje pod poważnym wpływem pandemii, jednak według firmy, przemysł oczekuje, że warunki poprawią się jeszcze w tym roku.
Komunikat o
nadspodziewanie dobrych wynikach produkcji miedzi Antofagasta.
22 lipca portal mining-technology.com poinformował, że Chilijska firma wydobywcza Antofagasta dostarczyła w drugim kwartale tego roku wolumeny miedzi, które były o 5% wyższe od oczekiwań, ale o 8,4% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., z powodu zakłóceń spowodowanych kryzysem COVID-19. Kwartalna produkcja miedzi w 2 kw. 2020 r. wyniosła 177 700 to.
Komunikat o śmierci 21
pracowników huty Arcelor Mittal w
Meksyku.
26 lipca Reuters, za związkiem zawodowym hutników meksykańskich podał, że 21 pracowników huty stali należącej do Arcelor Mittal w meksykańskim mieście portowym Lazaro Cardenas zmarło z powodu COVID-19.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP BILLIOTN:

https://www.bhp.com/-/media/documents/media/reports-andpresentations/2020/200721_bhpoperationalreviewfortheyearended30june2020.pdf?la=en  https://www.bhp.com/community/community-news/2020/07/tackling-the-education-gap-in-acovid19-world/

ANGLO AMERICAN:

https://www.angloamericanplatinum.com/media/press-releases/2020/27-07-2020

RIO TINTO:

https://www.hellenicshippingnews.com/iron-ores-african-future-is-slowly-advancing-rio-tinto-says/

https://www.australianmining.com.au/news/iron-ore-guides-rio-tinto-through-pandemic/

CODELCO:

https://www.codelco.com/cuatro-areas-de-chuquicamata-inician-jornada-excepcional-7×7-comomedida/prontus_codelco/2020-07-20/081603.html

VALE:

https://www.nasdaq.com/articles/brazils-vale-says-q2-output-rises-5.5-despite-pandemic-2020-07- 20-0

Inne:

https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/

https://www.mining.com/antofagasta-copper-output-up-despite-covid-19-challenges/

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mexico-arcelormitt/coronavirus-deaths-hitarcelormittal-plant-in-mexico-union-idUSKCN24R06A

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.