Raport nr 2

JSW Innowacje

30 marca 2020

Przegląd informacji z 23-29.03.2020 roku. Największe koncerny górnicze świata, w minionym tygodniu podjęły kolejne działania, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz utrzymanie aktywności kluczowych operacji górniczych i przemysłowych, w okresie narastającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

Po fazie uniwersalnych i standardowych działań tj. m.in. demobilizacja części zespołów, wprowadzenie pracy zdalnej (w miarę możliwości), zaopatrzenie zakładów w środki dezynfekujące, ograniczenie podróży służbowych, koncerny zaczynają wypracowywać, rozszerzać i wdrażać wewnętrzne procedury reagowania kryzysowego, optymalizujące funkcjonowanie poszczególnych operacji. Informują także o ograniczeniu lub całkowitym zawieszeniu niektórych działań, zgodnie z decyzjami rządów państw oraz władz lokalnych.

Poniżej przeanalizowano aktywność koncernów, będącą odpowiedzią na pandemię COVID-19. W analizie skoncentrowano się przede wszystkim na następujących firmach wydobywczych:

 • BHP
 • ANGLO AMERICAN
 • GLENCORE
 • RIO TINTO

Dodatkowo analizę uzupełniono działaniami podejmowanymi przez firmy COAL INDIA Ltd., VALE oraz Teck Resources.

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Marketing.

Potwierdzenie stabilnej kondycji firmy. Przemowa CEO firmy do akcjonariuszy.

24 marca Prezes BHP – Mike Henry wygłosił przemówienie do akcjonariuszy w sprawie wypłaty $3,3 mld dywidendy za 2019 rok, oraz poinformował o działaniach firmy, których celem jest zapewnienie pracownikom najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym kontynuowaniu działalności wydobywczej i przemysłowej podmiotów wchodzących w skład koncernu. Prezes zapewnił o zdolnościach adaptacyjnych firmy wobec krajowych i regionalnych restrykcji odnosząc się do poszczególnych rynków będących obszarem działań BHP.
Wsparcie służby zdrowia i społeczności lokalnych.

Komunikat o zaangażowaniu BHP Singapore w Projekt Dignity. Wsparcie pracowników służby zdrowia oraz osób potrzebujących.

25 marca spółka poinformowała o zaangażowaniu BHP Singapore w zakresie wsparcia przedsięwzięcia pn.: „Run and Ride against COVID-19 Challenge”, które odbędzie się w dniach 21–29 marca 2020 r.

Inicjatywa polega na tym, że za każde 15 minut, które jakikolwiek pracownik, kontrahent lub partner BHP spędzi biegając, jadąc rowerem, spacerując lub wykonując jakąkolwiek inną aktywność fizyczną (z zachowaniem środków dystansu społecznego), BHP Singapore zasponsoruje posiłek tzw. „bento-box” dla pracowników opieki zdrowotnej na linii frontu walki z koronawirusem oraz dla osób starszych, które nie mogą opuszczać swojego miejsca pobytu i domów opieki społecznej.

Zaostrzenie oraz modyfikacja procedur bezpieczeństwa.

Komunikat BHP o kontynuacji procesu wdrażania środków bezpieczeństwa dla pracowników i społeczności lokalnej w związku z COVID-19

26 marca koncern poinformował o kontynuacji procesu wdrażania szerokiej gamy rygorystycznych środków zaradczych w podmiotach grupy kapitałowej, w celu zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz utrzymania ciągłość produkcji. Poniżej wskazano wybrane działania koncernu:

 • Dystans społeczny – eliminacja tradycyjnego sposobu powitania poprzez uścisk dłoni oraz ograniczenie potkań bezpośrednich do minimum z wdrożeniem rygorystycznych zasad odbywania spotkań.
 • Higiena – zwiększenie aktywności ekip sprzątających oraz regularne testowanie standardów czystości i higieny w miejscu pracy.
 • Podróżowanie – zakaz międzynarodowych podróży służbowych, poza konieczną migracją. Ograniczenie dopuszczalnej liczby osób w samolotach, autobusach i pojazdach. Wprowadzenie obowiązku czyszczenia i odkażane pojazdów między poszczególnymi kursami.
 • Zmiana formuły pracy – elastyczne zmiany i dyżury w celu dostosowania się do zaleceń i obowiązku izolacji.
 • Działania operacyjne na kopalniach – ograniczenie do minimum liczby pracowników w zakładach górniczych i przemysłowych.
 • Komunikacja – rozbudowano system raportowania w celu usprawnienia procesów reagowania na gwałtowne zmiany.
Ograniczenie aktywności górniczej.

Wprowadzenie rygorystycznych zasad realizacji działalności w Kanadzie

26 marca BHP poinformowało o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa i higieny w swoich zakładach Canadian Potash oraz o wdrożeniu wsparcia dla miejscowych i lokalnych społeczności. BHP kontynuuje wdrażanie kolejnych ograniczeń i procedur bezpieczeństwa, żeby zapewnić warunki bezpiecznej kontynuacji projektu Jansen Potash oraz w biurach Potash w Saskatoon i Mississauga. Wprowadzono zmianowy system pracy, dzięki czemu na miejscu przebywa mniej osób. W odpowiedzi na wymogi określone przez rząd Kanady oraz prowincji ograniczono prace udostępniające złoże. Ponadto BHP wdrożyło program przyspieszonych płatności, aby wesprzeć firmy First Nations i Métis oraz lokalne społeczności i przedsiębiorstwa w Saskatchewan podczas pandemii.
Wsparcie walki z pandemią.

Utworzenie funduszu na rzecz wsparcia służby zdrowia w rejonie działalności BHP w Chile

28 marca BHP uruchomiło plan pomocy przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 w Chile. Firma, przy współpracy z Wydziałem Medycznym Universidad Católica połączy wysiłki w celu wsparcia ośrodków medycznych w południowo-wschodniej części Obszaru Metropolitalnego, a także w Antofagasta i Tarapacá.

 • Program wczesnego wykrywania wirusa dzięki szybkim testom (zakup 150 000 testów szybkiego wykrywania wirusa) oraz otwarcie 10 punktów poboru próbek
 • Zwiększenie wydajności laboratorium, w tym zakup nowego sprzętu analitycznego maksymalizującego analizy testów
 • Wsparcie mechanizmów reagowania w przypadku pozytywnej diagnozy COVID-19
 • Całodobową pracę centrum telefonicznego wspierającego identyfikację potencjalnych przypadków zakażenia koronawirusem

Ponadto BHP wdroży dodatkowy program wspiercia społeczności i grup szczególnie narażonych na ryzyko w regionach Antofagasta i Tarapacá.

Ograniczenie działalności górniczej i produkcyjnej.

Komunikaty o ograniczeniu działalności górniczej w kilku krajach

24 marca Koncern Anglo American odniósł się do oświadczenia Prezydenta RPA z 23 marca wprowadzającego 21-dniową blokadę aktywności górniczej w kraju, ze skutkiem od północy 26 marca. Firma poinformowała, że jej priorytetem jest dialog z rządem w celu wypracowania rozwiązań gwarantujących zachowanie ciągłość krytycznej aktywności podmiotów Anglo w RPA. Anglo zadba również o minimalizację negatywnych skutków ogłoszonej blokady.

27 marca Koncern Anglo American poinformował, iż zgodnie z wymogami rządu Republiki Południowej Afryki, firma wdraża wszelkie niezbędne środki w podmiotach grupy kapitałowej całego kraju, koncentrując się na zmniejszeniu zagęszczenia siły roboczej, rygorystycznych badaniach stanu zdrowia i izolacji w razie potrzeby.

Zmiany funkcjonowania zakładów Anglo na terenie RPA:

 • Kopalnie rudy żelaza Kumba –działalność górnicza Sishen i Kolomela zostanie zredukowana o 50%.
 • Anglo American Platinum – ograniczenie mocy produkcyjnych kopalń Mogalakwena i Mototolo. Aktywność kopalń Amandelbult, Modikwa (JV) i Kroondal (JV), a także hut Mortimer i Waterfall ograniczona zostaje do minimum (tylko konserwacja i podstawowe utrzymanie ruchu).
 • De Beers – ograniczenie mocy produkcyjnych w kopalni Venetia o ok. 75%.
 • Kopalnie węgla energetycznego – ograniczenie produkcji i liczby pracowników o 50-70%. Kopalnia Isibonelo, która zaopatruje zakład produkcji paliwa Sasol, ograniczy produkcję o ok. 20%.

Ponadto firma ogranicza działalność górniczą w:

Peru – projekt Quellaveco. Rząd Peru przedłużył swój pierwotny 15-dniowy krajowy okres kwarantanny o 13 dni (do 12 kwietnia). Jak ogłoszono 17 marca, Anglo American tymczasowo wycofało większość pracowników i kontrahentów z projektu miedzi Quellaveco w Peru, a prace budowlane uległy znacznej redukcji.
Wielka Brytania – Woodsmith Project. Zgodnie ze środkami zaradczymi rządu brytyjskiego mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19, Anglo American jest w trakcie wstrzymywania większości działań konstrukcyjnych na projekcie Woodsmith. Podejmowane są odpowiednie działania, umożliwiające bezpieczne i szybkie wznowienie prac.

Ograniczenie aktywności górniczej.

Komunikaty o graniczeniu działalności górniczej w kilku krajach.

26 marca koncern ogłosił, że z powodu rządowych ograniczeń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii musi zawiesić niektóre operacje górnicze w czterech krajach:

Kanada – rząd Quebecu nakazał zamknięcie wszystkich nieistotnych przedsiębiorstw w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19. W związku z tym operacje Raglan (nikiel) i Matagami (cynk) w Quebecu będą objęte tylko niezbędnymi pracami (konserwacja i podtrzymanie ruchu) przez następne trzy tygodnie. W Ontario rząd wydał podobny dekret, ale górnictwo zostało uznane za kluczową działalność, dlatego też aktywa mogą nadal działać.

Czad – z powodu zakłóceń w międzynarodowej mobilności, łańcuchach transportu i dostaw, spółka zależna Glencore, PetroChad (Mangara) Limited („PCM”), podjęła kroki w celu zaprzestania produkcji na polach naftowych Badila i Mangara. Obiekty na polach zostaną zabezpieczone i pozostaną w zakresie prowadzenia tylko niezbędnych prac, podczas gdy PCM będzie monitorować sytuację. Przejście na normalny tryb pracy ma się zakończyć pod koniec kwietnia.

Kolumbia – prezydent nałożył na kraj 19-dniową kwarantannę od 25 marca. Chociaż dekret prezydencki zwolnił górnictwo, rosnące napięcia społeczne i ograniczenia logistyczne bardzo utrudniły zapewnienie dalszego i bezpiecznego działania Prodeco (węgiel) oraz bezpieczeństwa społeczności zagranicznych. W związku z tym Prodeco przeszło na tryb prowadzenia tylko niezbędnych prac. Port będzie nadal działać.

Afryka Południowa – rząd RPA ogłosił ogólnokrajową blokadę na 21 dni od 26 marca. Trwa współpraca z władzami, aby zrozumieć wpływ blokady na działania operacyjne koncernu. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od władz działania GLENCORE zostaną zmienione na tryb pracy związany tylko z koniecznymi pracami konserwacyjnymi i utrzymaniowymi od 26 marca.

Strategiczne działania kadrowe.

Decyzja o ewakuacji części pracowników zagranicznych z Kongo

Koncern na skutek rozwoju pandemii COVID-19 w Kongo i decyzji tamtejszego rządu, o zawieszeniu operacji górniczych, postanowił ewakuować części swoich pracowników. Rzecznik Glencore odmówił komentarza. Gubernator prowincji Lualaba, w której znajduje się kilka innych dużych projektów kopalń miedzi i kobaltu, nakazał w poniedziałek zaprzestanie wszelkiej działalności z wyjątkiem sprzedaży żywności i leków.

Prowincje Haut-Katanga i Lualaba odpowiadają za prawie całą produkcję kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, który jest niezbędny do produkcji elektrycznych akumulatorów samochodowych. Kongo odpowiedzialne jest za wydobycie ok. 60% kobaltu na świecie.

Wsparcie finansowe 30 marca opublikowano aktualizację działań na rzecz walki z COVID-19. Firma przekazała kolejne $25 mln na wsparcie globalnej walki z koronawirusem.
Ograniczenie aktywności górniczej

Komunikaty o ograniczeniu działalności w RPA i Kanadzie.

 • Richards Bay Minerals (RBM) w RPA – ograniczono produkcję zgodnie z dyrektywą rządu. W rezultacie wszystkie operacje wydobywcze w RBM zostały wstrzymane o północy 26 marca na 21 dni.
 • Kanada – władze Quebecu ogłosiły wstrzymanie „nieistotnej działalności” od północy 24 marca do 13 kwietnia. Działalność przemysłowa, w tym sektor aluminium i przemysł wydobywczy zostały uznane za istotne i kluczowe branże, ale koncerny zostały zobowiązane do ograniczenia działalność do minimum.
Strategia dystrybucji i reagowania kryzysowego.

Współpraca z klientami i zachowanie ciągłość działania.

Rio Tinto informuje, że priorytetem władz koncernu pozostaje utrzymanie ciągłości dostaw oraz wsparcie partnerów biznesowych. Firma ustala także priorytet dostaw dla klientów produkujących sprzęt do walki z COVID-19 – dostawa aluminiowych zbiorników na tlen oraz wyrobów miedziowych do szpitali stosowanych ze względu na swoje właściwości wiruso- i bakterio- bójcze.
Wybrane aktywność innych koncernów wydobywczych.
Utrzymanie ciągłości produkcji.

Decyzja o kontynuacji wydobycia.

27 marca koncern Coal India Ltd. poinformował, że mimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 będzie kontynuować działalność. Jednocześnie Coal India poinformowało o rekordowym wydobyciu
(drugi najlepszy wynik w historii).
Wdrożenie mechanizmów ochrony pracowników.

Wprowadzenie systemu monitoringu termowizyjnego.

26 marca Vale poinformowało, że zainstaluje 81 kamer termowizyjnych przy wejściach do swoich zakładów Brazylii, w celu identyfikacji osób z objawami COVID-19.
Wstrzymanie aktywności górniczej.

Wstrzymanie budowy chilijskiego projektu kopalni miedzi.

Firma Teck Resources tymczasowo zawiesiła prace budowlane w swoim projekcie Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Projekt QB2 to kopalnia miedzi zlokalizowana w regionie Tarapacá w północnym Chile. Firma ogłosiła zawieszenie robót budowlanych na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia zawieszenia. Teck zaznacza, że zawieszenie robót wpłynie na co najmniej 15 000 pracowników zaangażowanych w budowę w ramach projektu QB2.

 

Miniony tydzień przyniósł decyzje o ograniczeniu działalności produkcyjnej (w tym górniczej i okołogórniczej) w wielu Państwach świata. Najbardziej daleko idące i dotkliwe dla sektora górniczego decyzje podjęły władze RPA, Kongo, Kanady, Chile, Peru i Brazylii.

Rynek węgla koksowego oraz stali kształtował spadek podaży chińskiej stali, co skutkowało gwałtownym wzrostem jej cen i decyzjami o zwiększonej produkcji w Europie.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.bhp.com/covid-19/

ANGLO AMERICAN:
https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/27-03-2020
https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/24-03-2020

GLENCORE:
https://www.glencore.com/media-and-insights/Updates-regarding-COVID-19

RIO TINTO:
https://www.riotinto.com/sustainability/health-safety-wellbeing/covid-19

COAL INDIA LTD.:
https://www.deccanherald.com/business/business-news/coal-india-continues-operations-records-about-3-mt-production-on-thursday-818274.html

VALE:
http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/vale-will-install-81-thermal-cameras-to-identify-people-with-covid-19-symptom.aspx

INNE:
https://www.mining-technology.com/uncategorised/us-overtakes-china-in-number-of-covid-19-cases/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.