Raport nr 21

JSW Innowacje

8 sierpnia 2020

Przegląd informacji z 03.08-07.08.2020 roku. Pandemia COVID-19 wpływa na ogólnoświatowy przemysł górniczy już od około 6 miesięcy. Skala wpływu ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na projekty wydobywcze jest ogromna. Amerykańska korporacja S&P Global Inc., udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie umożliwiające wykonywanie analiz wpływu pandemii na światowy rynek wydobywczy. W swoim narzędziu korporacja zidentyfikowała 275 operacji wydobywczych na całym świecie, które uległy zakłóceniu (stan na 25 czerwca 2020 r.). Według relacji S&P największy wpływ pandemii odnotowano w kopalniach skoncentrowanych na wydobyciu złota, srebra i miedzi. S&P informuje, że najbardziej dotknięty region to Ameryka Łacińska. Peru, Chile i Meksyk były w pierwszej trójce krajów o największych zagrożonych dochodach na świecie. W sumie całkowity zagrożony dochód projektów wydobywczych na świecie z tytułu panującej pandemii oszacowano na 8,83 mld USD.

Podsumowanie skutków finansowych i operacyjnych kopalni można zwizualizować za pomocą udostępnionego przez S&P narzędzia (link poniżej). Dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów w pulpicie nawigacyjnym możliwe jest zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na kopalnie, których produkcja jest obarczona ryzykiem. Narzędzie pozwala na wybór krajów, grup oraz rodzajów aktywów, etapu rozwoju, oraz typu kopalni.

Poniżej przedstawiono, na podstawie przedmiotowego narzędzia, przykładową analizę związaną z aktywami prowadzącymi eksploatację rud miedzi oraz złota. W zakresie aktywów węglowych baza danych w narzędziu jest ograniczona i wymaga aktualizacji (przedstawiono tylko 43 projekty związane z eksploatacją węgla, a dla Polski wskazano wyłącznie KWK Murcki-Staszic i KWK Jankowice).

 

Analiza aktywów związanych z eksploatacją rud miedzi

Wg analizy S&P Global Inc. całkowity zagrożony dochód z projektów miedziowych na świecie w związku z panującą pandemią szacuje się na 3,67 mld USD. Narzędzie S&P wskazuje, że w przypadku aktywów miedzi, zagrożonych jest 30 projektów. Państwem, o największym zagrożonym dochodzie w projektach miedziowych jest Peru. Na rys. 1 przedstawiono wartość zagrożonego dochodu z projektów górniczych miedzi dla poszczególnych państw uwzględnionych w bazach S&P. Rysunek 2 pokazuje liczbę zagrożonych projektów dla poszczególnych państw.

Rysunek 1. Wartość zagrożonego dochodu z projektów górniczych miedzi dla poszczególnych państw

 

Rysunek 2. Liczba zagrożonych projektów wydobywczych miedzi dla poszczególnych państw

W analizie wzięto pod uwagę dwa główne typy kopalń, podziemne oraz odkrywkowe, oraz zestawiono ze sobą przypadający na nie zagrożony dochód (rys. 3).

Rysunek 3. Sumaryczny zagrożony dochód przypadający na kopalnie podziemne i odkrywkowe miedzi

Zważywszy na to, że powyższy rysunek (rys. 3) obejmuje 8 kopalń podziemnych oraz 20 odkrywkowych, średni zagrożony dochód, przypadający na jedną kopalnie podziemną, wynosi ok. 30 mln USD, natomiast przypadający na jedną kopalnię odkrywkową ok. 171 mln USD. Zestawienie to zobrazowano na rysunku 4. Warto zauważyć, że oszacowana wartość jest prawie 5,5 razy większa dla kopalń odkrywkowych miedzi niż dla kopalń podziemnych.

Rysunek 4. Średni zagrożony dochód przypadający na jedną kopalnię miedzi w zależności od prowadzonej eksploatacji

Ostatnią częścią analizy przygotowanej z wykorzystaniem narzędzia S&P jest zestawienie liczby zagrożonych projektów w zależności od etapu rozwoju kopalni (rys. 5). Etapem rozwoju projektu wydobywczego, dla którego odnotowuje się największą liczbę zagrożonych projektów jest etap eksploatacji.

Rysunek 5. Liczba zagrożonych projektów górniczych miedzi w zależności od etapu rozwoju projektu

 

Analiza aktywów związanych z eksploatacją złota

Całkowity zagrożony dochód projektów wydobywczych złota na świecie w związku z panującą pandemią szacuje się na 2,44 mld USD. Narzędzie S&P wskazuje, że w przypadku aktywów złota, zagrożone są 84 projekty. Państwem, o największym zagrożonym dochodzie w projektach wydobywczych złota jest Meksyk. Na rys. 6 przedstawiono wartość zagrożonego dochodu z projektów górniczych złota dla poszczególnych państw uwzględnionych w bazach S&P. Rysunek 7 pokazuje liczbę zagrożonych projektów dla poszczególnych państw.

Rysunek 6. Wartość zagrożonego dochodu z projektów górniczych złota dla poszczególnych państw

Rysunek 7. Liczba zagrożonych projektów wydobywczych złota dla poszczególnych państw

Przypadający zagrożony dochód na poszczególne typy kopalń przedstawiono na rysunku 8.

Rysunek 8. Sumaryczny zagrożony dochód przypadający na kopalnie podziemne i odkrywkowe złota

Zważywszy na to, że powyższy rysunek (rys. 8) obejmuje 47 kopalń podziemnych oraz 33 odkrywkowe, średni zagrożony dochód, przypadający na jedną kopalnie podziemną, wynosi $18 375 290,81 USD, natomiast przypadający na jedną kopalnię odkrywkową 45 344 660,73 USD. Zestawienie to zobrazowano na rysunku 9. Oszacowana wartość jest prawie 2,5 razy większa dla kopalń odkrywkowych złota niż dla kopalń podziemnych. Różnica ta jest znacznie mniejsza niż w przypadku aktywów miedziowych, natomiast tak jak dla aktywów miedziowych, zagrożone dochody są mniejsze w przypadku projektów podziemnych.

Rysunek 9. Średni zagrożony dochód przypadający na jedną kopalnię złota w zależności od jej rodzaju

Zestawienie liczby zagrożonych projektów w zależności od etapu rozwoju kopalni przedstawiono na rysunku 10. Etapem rozwoju projektu wydobywczego, dla którego odnotowuje się największą liczbę zagrożonych projektów jest etap eksploatacji (tak jak w przypadku kopalń miedziowych).

Rysunek 10. Liczba zagrożonych projektów górniczych złota w zależności od etapu rozwoju projektu

Poniżej link www do przedstawionych informacji:

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/covid19-mining-impacts-mining-projects-with-at-risk-production

 

 

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.