Raport nr 26

JSW Innowacje

14 września 2020

Przegląd informacji z 7-13.09.2020 roku. W minionym tygodniu Międzynarodowa Rada ds. Górnictwa i Metali (ICMM) opublikowała raport analizujący reakcję sektora na pandemię COVID-19.

Główne wnioski płynące z analizy głoszą, że:

  • Pandemia COVID-19 wywarła znaczący wpływ na przemysł wydobywczy.
  • Sektor zareagował szybko i solidarnie.
  • Kwestia bezpieczeństwa pracowników pozostała priorytetem koncernów.
  • Górnictwo potwierdziło swoją istotną rolę w gospodarce i społeczeństwie oraz wzięło odpowiedzialność za społeczności lokalne, wspierając je w walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Rządy państw konsekwentnie komunikowały strategiczne znaczenie górnictwa w procesie odbudowy gospodarek. Minister górnictwa Indii zapowiedział pakiet reform, które wzmocnią konkurencyjność sektora, który będzie motorem napędowym wzrostu gospodarczego kraju oraz wykreuje nowe miejsca pracy. Działania rządu skupią się przede wszystkim na wsparciu górnictwa węgla, aluminium i rud boksytu.

Firma analityczna Global Data podała, że wartość transakcji w obszarze górnictwa spadła o ponad 18 mld USD w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. (do 46,6 mld USD w pierwszej połowie 2020 r,). Ogólne pogorszenie nastrojów gospodarczych i globalny kryzys odcięły inwestorów od części długoterminowych instrumentów finansowych, co skutkowało spadkiem pozyskanego przez firmy wydobywcze kapitału inwestycyjnego o 12,7%, rok do roku. Fuzje i przejęcia sektorze (M&A), pomimo przyzwoitego pierwszego kwartału dzięki transakcjom związanym ze złotem, spadły o 51,6% w pierwszej połowie 2020 r. Siedem z dziesięciu największych transakcji I półrocza 2020 dotyczyło złóż złota. Pozostałe trzy transakcje dot. złóż kobaltu, węgla i miedzi. Transakcje złóż w Kanadzie, USA, Australii, Chinach i Indiach stanowiły łącznie prawie 87% całkowitego wolumenu oraz ponad 72% całkowitej wartości transakcji.

Notowania akcji największych koncernów górniczych, z dobrze zdywersyfikowaną działalnością, obrazują stabilizację na poziomie sprzed pandemii COVID-19, co dowodzi, że sektor sprostał wyzwaniu jakim była reakcja na wybuch pandemii. Wyjątek od reguły stanowi Glencore, który wciąż nie może uporządkować sytuacji na afrykańskich rynkach, wyjątkowo dotkliwie odczuwających skutki COVID-19.

Rys. 1. Zmiana notowań największych koncernów górniczych w 2020 r.

 

Jednocześnie, jak informuje https://www.business-humanrights.org/, ponad 300 organizacji obywatelskich podpisało oświadczenie potępiające reakcję przemysłu wydobywczego na pandemię COVID-19. Według nich, przemysł wydobywczy i liczne rządy wykorzystują pandemię do kreowania nowych projektów i przedsięwzięć górniczych… Działania te stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa społeczności i organizacji, które od dziesięcioleci walczą w obronie zdrowia publicznego oraz środowiska – przed zniszczeniem i dewastacją na skutek górnictwa. Oświadczenie głosi, że:

Po pierwsze: firmy wydobywcze ignorują rzeczywiste zagrożenia pandemią i kontynuują działalność, korzystając z wszelkich dostępnych środków;

Po drugie: Rządy na całym świecie podejmują nadzwyczajne środki, aby stłumić uzasadnione protesty i promować sektor wydobywczy (komentarz: nie dotyczy rządów państw członkowskich UE);

Po trzecie: firmy wydobywcze wykorzystują pandemie jako okazję do ukrycia swoich brudnych historii i zaprezentowania się jako publiczni wybawcy;

Po czwarte: Firmy wydobywcze i rządy wykorzystują kryzys do zapewnienia zmian regulacyjnych, które faworyzują branżę kosztem ludzi i planety.”

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych.

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Odwołanie prezesa Rio Tinto przy jednoczesnym wydłużeniu okresu wypowiedzenia, w celu utrzymania właściwego kursu działań w dobie COVID-19. 11 września Rio Tinto poinformowało na swojej witrynie  internetowej, że Jean-Sebastien Jacques -prezes Rio Tinto ustąpił ze stanowiska. Jego decyzja była spowodowana fatalną w skutkach pomyłką – wysadzeniem w powietrze liczącej 46 tys. lat jaskini Aborygenów stanowiącej dziedzictwo kulturowe Australii.

Jak informuje Rio Tinto – trwa proces identyfikacji następcy prezesa, który pozostanie na swoim stanowisku do 31 marca 2021 r. Zapewni to ciągłość biznesową i pomoże utrzymać właściwy kurs koncernu i dobre wyniki jego globalnej działalności w okresie pandemii COVID-19.

Publikacja raportu rocznego BHP – potwierdzenie dobrej kondycji koncernu. 14 września BHP Billiton opublikowało raport roczny ze swojej działalności oraz szereg innych analiz i raportów towarzyszących, które potwierdziły dobrą kondycję koncernu, co skutkowało natychmiastowym wzrostem notowań akcji BHP.
Zwiększenie produkcji i obniżenie kosztów.
Poprawa wyników z uwagi na wprowadzoną zmianę cyklu roboczego, poprawę dostępności floty oraz odpowiedzialną postawę załogi.
7 września Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że jedna z jej kopalń – podziemna División Salvador, zwiększyła produkcję o 17% i obniżyła koszty o 20%.

Na wyniki pozytywnie wpłynęło wprowadzenie 12 godzinnych zmian w harmonogramie zmian roboczych 14 x 14 dni. Nie bez znaczenia była również poprawa dostępności floty ładowarek LHD, a także odpowiedzialna postawa personelu za przestrzeganie środków wprowadzonych w celu ograniczenia pandemii COVID-19.

Zwiększenie zdolności przerobu surowca.
Osiągnięcie zdolności przerobu surowca w koncentratorze planowanej na 2021, pomimo pandemii.
7 września Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że oddział Ministro Hales w okresie od maja do lipca br. zwiększył o 23% przerób surowca. Osiągnięto przeróbkę 57 tys. ton dziennie czyli cel przyjęty na rok 2021.

Dyrektor Działu Optymalizacji Operacyjnej stwierdził, że zespół koncentratora pokazał, iż niezależnie od kryzysu zdrowotnego wywołanego pandemią COVID-19 można poczynić postępy we wdrażaniu i utrzymaniu modelu zarządzania C+.

Pozytywne rezultaty wprowadzonej strategii.
Zmniejszenie liczby aktywnych przypadków infekcji w oddziale El Teniente.
8 września Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że oddział El Teniente przeprowadził ponad 38 tysięcy testów COVID-19 na wśród pracowników (stan na 31.08.2020).

Wśród filarów strategii firmy mającej na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii, firma wymienia m.in. masowe testy czy nowe standardy operacyjne. Codelco podała, że wśród pracowników własnych i firm współpracujących na dzień opublikowania informacji łącznie odnotowano 35 aktywnych przypadków COVID-19. Aktywna strategia wykrywania zarażeń
wdrożona została w połowie czerwca. Strategia przyniosła oczekiwane rezultaty w postaci znacznego zmniejszenia liczby aktywnych przypadków w oddziale.

Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców:
Reformy górnictwa w celu stymulowania rozwoju branży. 11 września portal mining-technology.com przekazał, że Pralhad Joshi, Indyjski Minister Węgla i Kopalń wraz z urzędnikami dokonali przeglądu postępów sektora wydobywczego w kraju i zaproponowali reformy mające na celu stymulowanie ogólnego wzrostu gospodarczego w czasie pandemii COVID-19. W ramach prac rozważano również „mapę drogową” mającą na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności górnictwa, a także przyspieszenie tworzenia miejsc pracy w górnictwie.

 

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

RIO TINTO:
https://www.riotinto.com/news/releases/2020/Rio-Tinto-Executive-Committee-changes

BHP BILLITON
https://www.bhp.com/media-and-insights/reports-and-presentations/2020/09/2020-annual-reporting-suite/

VALE:
https://www.reuters.com/article/us-vale-sa-injunction/brazil-prosecutors-ask-court-to-remove-vale-managers-over-safety-concerns-idUSKBN25U0DF

CODELCO:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-chile-codelco/workers-at-chiles-codelco-threaten-action-in-job-conditions-row-idUSKBN25V2N3

INNE:
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/coal/mines-minister-deliberates-on-road-map-to-make-sector-more-competitive/78050875
https://miningwithprinciples.com/wp-content/uploads/2020/09/ICMM_Building-Forward-Better-Framework_September-2020.pdf
https://www.globaldata.com/mining-deal-value-fell-18bn-first-half-2020-covid-19-disrupts-flow-capital/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/over-300-civil-society-organisations-sign-statement-condemning-mining-industry-covid-19-response/
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/how-has-the-mining-industry-responded-to-covid-19/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.