Raport nr 27

JSW Innowacje

21 września 2020

Przegląd informacji z 14-20.09.2020 roku. Miniony tydzień przyniósł informacje o wzroście zdiagnozowanych zakażeń COVID-19 w wielu krajach Europy. Cześć ekspertów uznała, że Stary Kontynent wszedł w fazę tzw. „drugiej fali pandemii”.

Rządy największych krajów górniczych świata informowały o kolejnych działaniach na rzecz aktywacji gospodarczej i wychodzenia z zapaści wywołanej pandemią COVID-19.

 

RPA

Władze RPA zadeklarowały, że w ciągu trzech miesięcy, przy współpracy z przemysłem opracują strategię, która zagwarantuje zwiększenie środków przeznaczonych na poszukiwanie oraz rozpoznawanie złóż, a także skrócenie o połowę czasu pozyskiwania zgód i decyzji towarzyszących koncesjom górniczym. „Uproszczenie i unowocześnienie przepisów dotyczących górnictwa wyzwoli znaczące inwestycje przedsiębiorstw w projekty poszukiwania i wydobywania złóż, generując znaczne zatrudnienie, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, a także wpływy z podatków”. Rząd RPA liczy, że sektor wydobywczy napędzi słabnącą gospodarkę najbardziej uprzemysłowionego kraju Afryki. Jednocześnie, Rada Minerałów RPA ogłosił wprowadzenie na rynek „Beyond the Mine Brama Field Guide” – przewodnika z wytycznymi, których wdrożenie ma zagwarantować bezpieczeństwo pracowników sektora wydobywczego, w okresie pandemii COVID-19.

Osiągnięte porozumienie w sprawie planu na rzecz odbudowy górnictwa RPA jest rzadkim przypadkiem kompromisu między związkami zawodowymi, a partią rządzącą i biznesem prywatnym, które od 1994 r. toczą nieustanny spór o kształt i charakter górnictwa. Jak zaznaczają analitycy, obecna sytuacja oraz przeświadczenie o znaczącej roli sektora w odbudowie gospodarki RPA skłoniły strony do współpracy. Zarówno rząd jak i związki zawodowe zgadzają się, że najważniejszą częścią planu rozwoju górnictwa będzie dostępność taniej energii elektrycznej i pewność polityki energetycznej kraju.

 

INDIE

Według danych Ministerstwa Węgla Indii, import węgla energetycznego do tego kraju spadł o 41,5% do 32,9 mln ton (Mt) w II kw. 2020. Zjawisko jest efektem polityki wsparcia rodzimej produkcji surowca, która narzuciła ograniczenia w imporcie węgla.

 

AUSTRALIA

Rada Zasobów Queensland (QRC) wezwała rząd stanowy do zapewnienia dodatkowych środków z pakietu stymulacyjnego COVID-19 o wartości 3 miliardów dolarów na program poszukiwania i rozpoznawania złóż. Dyrektor generalny QRC, Ian Macfarlane, oznajmił, że : „Projekty poszukiwania i rozpoznawania złóż gwarantują możliwość eksploatacji surowców, nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, aktywację gospodarczą rejonów, wzrost korzyści płynących z eksportu oraz poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców Queensland”.

 

KOLUMBIA

Rząd Kolumbii podjął działania, które zaowocowały wsparciem USA dla aktywacji górnictwa. Sekretarz Stanu USA – Mike Pompeo ogłosił, że jego biuro uruchomi program pomocy technicznej dla rozwoju kolumbijskiego przemysłu wydobywczego. Pompeo stwierdził, że „Rząd Stanów Zjednoczonych jest strategicznym partnerem w dążeniach do zintensyfikowania trwałej odbudowy sektora energetycznego i górniczego Kolumbii…, a w kraju tym panuje bezpieczny, przyjazny klimat inwestycyjny z dobrym rządem, przejrzystymi zasadami oraz uczciwym podejściem do inwestycji, które zapewnią miejsca pracy i trwały dobrobyt obywatelom”.

 

USA

Prezydent Donald Trump zadeklarował na Twitterze swoje poparcie dla budowy nowej kopalni Cu-Au-Mo-Ag. Tym samym stało się jasne, że projekt gwarantujący krajową produkcję krytycznych surowców nie zostanie „zabity” przez protesty ekologów, którzy – tym razem pod sztandarem obrońców łososia, od miesięcy starali się zablokować inwestycję.

Analitycy podkreślają, że decyzja Prezydenta USA była podyktowana obecną sytuacją na globalnym rynku miedzi, wzrostami cen surowca oraz ograniczeniami jego dostaw, wywołanymi pandemią COVID-19.

Amerykański Departament Handlu podpisał w poniedziałek projekt porozumienia z RUSATOM – rosyjską spółką skarbu państwa, w celu ograniczenia importu uranu z Rosji, na rzecz wzmocnienia krajowego górnictwa surowca.

Pandemia COVID-19 znacząco przemodelowała układ sił w górnictwie poszczególnych surowców, najdotkliwiej doświadczając kraje Afryki i Ameryki Południowej.

RPA z globalnej pozycji lidera w produkcji złota spadła na 8 miejsce. Rząd Kolumbii poinformował, że krajowa produkcja węgla spadła o 48,8% w II kw. 2020 (spadek z 18,8 mln ton w II kw. 2019 do 9,7 mln ton w II kw. 2020).

Canadian Imperial Bank of Commerce podniósł swoje prognozy cen złota do 2300 USD za uncję w 2021 r. Zdaniem analityków banku „Perspektywy utrzymujących się niskich realnych stóp procentowych, rosnące zadłużenie rządów w połączeniu z niepewnością geopolityczną wynikającą ze zbliżających się wyborów w USA sprzyjają dalszemu znacznemu umocnieniu cen. Wpływ na dalszy wzrost cen złota, w perspektywie długoterminowej będzie mieć postępująca globalna niepewność makroekonomiczna oraz zapotrzebowanie inwestorów na dywersyfikację walut”.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych.

 

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Utrata inwestora kapitałowego w projekcie wydobycia węgla w Australii. 18 września portal mining.com poinformował, że Plany Glencore Plc dotyczące nowej gigantycznej kopalni węgla w australijskim Bowen Basin mogą się nie udać po tym, jak kluczowy udziałowiec UniSuper Management Pty oznajmił, że wycofa się z finansowania przedsięwzięcia. Fundusz emerytalny wyceniany na 59 miliardów dolarów oznajmił, że „fundusze emerytalne i inne duże instytucje zarządzające kapitałem prywatnym poddane są coraz większej presji ze strony klientów i aktywistów klimatycznych, którzy domagają się odejścia od finansowania takich przedsięwzięć oraz walki ze zmianami klimatu”. Glencore, zmuszony do weryfikacji swoich planów wydobywczych w okresie pandemii COVID-19 pokładał ogromne nadzieje w inwestycji w Bowen Basin.
Czasowe wstrzymanie podwyżek.

Porozumienie pomiędzy Codelco, a związkiem pracowników kierownictwa kopalni, ze zgodą na czasowe wstrzymanie podwyżek płac.

16 września portal mining-technology.com poinformował, że koncern Codelco podpisał umowę kontraktową ze związkiem kierowników (ang.: supervisors’ union) w kopalni El Teniente.

Podpisane porozumienie odzwierciedla nowe, ograniczone realia przemysłu wydobywczego po powstaniu trudności ekonomicznych w wyniku wybuchu pandemii COVID-19. W komunikacie prasowym firma podała, że porozumienie, na mocy którego kierownicy nie otrzymają podwyżki w przyszłym kontrakcie poparło 88% członków związku. Zwrócono uwagę, że umowa będzie obowiązywać przez 36 miesięcy, począwszy od 1 listopada tego roku.

Komunikat o zwiększeniu mocy produkcyjnych żelaza. 16 września portal mining.com poinformował o planach Vale, które zamierza przerabiać 400 mln ton rudy żelaza rocznie. Obecnie Vale posiada zdolności produkcyjne na poziomie 318 mln ton/rok, zaś już w 2020 roku mają one wzrosnąć do 330 milionów ton. Działania Vale są odpowiedzią na wezwanie rządu Brazylii do inwestycji w sektor górniczy, który ma odegrać kluczową role w odbudowie krajowej gospodarki nadwyrężonej pandemią COVID-19.
Spłata kredytu.

Informacja o planie spłaty kredytu zaciągniętego w związku z pandemią COVID-19.

15 września portal Latin Finance przekazał, że Vale zaciągnęła kredyt w wysokości 5 mld USD, niezbędny do walki ze skutkami finansowymi pandemii COVID-19.

Vale wypłaciła 5 miliardów dolarów z dwóch linii kredytowych na początku pandemii COVID-19, w marcu 2020 r. Dla 2 mld z linii kredytowej termin zapadalności przypada w czerwcu 2022 roku natomiast dla pozostałych 3 miliardów dolarów termin zapadalności przypada w grudniu 2024 roku.  Górniczy gigant wykorzystał linie kredytowe, aby zwiększyć swoje rezerwy gotówkowe w celu sprostania zwiększonemu ryzyku związanemu z pandemią COVID-19

Bez nowych przypadków zakażeń od maja.

W związku z brakiem nowych przypadków zakażeń firma nie spodziewa się dalszych zakłóceń związanych z pandemią.

17 września portal mining-technology.com poinformował, że Kanadyjska firma wydobywcza i metalurgiczna First Quantum Minerals stwierdziła, że nie spodziewa się żadnych dalszych zakłóceń związanych z pandemią COVID-19.

Wszystkie działania spółki są objęte środkami ostrożności. Pierwsza kopalnia, która została zamknięta na początku kwietnia na zlecenie Ministerstwa Zdrowia Republiki Panamy (MINSA) – Quantum Cobre Panama, nie odnotowała żadnych przypadków COVID-19 od maja.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

GLENCORE:
https://www.mining.com/web/glencore-coal-mine-faces-threat-as-fund-refuses-backing/

VALE:
https://www.mining.com/vale-targets-400m-tonnes-iron-ore-production/
https://www.latinfinance.com/daily-briefs/2020/9/15/vale-says-will-repay-covid-19-loans

CODELCO:
https://www.mining-technology.com/uncategorised/coronavirus-company-news-summary-harmony-gold-reports-loss-renard-diamond-mine-to-restart-codelco-enters-agreement-with-union/ 

FIRST QUANTUM MINERALS:
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/

INNE:
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
https://www.bloombergquint.com/business/mining-revival-takes-center-stage-in-south-african-recovery-plan
https://www.mining.com/web/south-africa-looks-to-mining-industry-to-fuel-covid-19-recovery/
https://www.mining.com/us-to-assist-colombia-in-the-development-of-its-mining-industry/
https://www.mining.com/trump-says-no-politics-in-pebble-mine-review-northern-dynasty-stock-surges/
https://www.mining.com/cibc-issues-new-forecasts-for-gold-and-silver-prices/
https://www.mining.com/web/us-seeks-to-lower-russian-uranium-imports-to-boost-domestic-mining/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.