Raport nr 29

JSW Innowacje

5 października 2020

Przegląd informacji z 28.09-04.10.2020 roku. W ostatnim tygodniu europejskie media zdominowały informacje o istotnym wzroście zdiagnozowanych przypadków zakażeń COVID-19 w krajach UE oraz o działaniach poszczególnych rządów starających się przeciwdziałać dalszemu rozwojowi pandemii.

Podczas gdy w Europie trwa dyskusja o kreowaniu przewag konkurencyjnych wspólnoty w oparciu o realizację założeń Nowego Zielonego Ładu i próba uzasadnienia znaczenia zielonej polityki dla wzrostu PKB w okresie porecesyjnym, każdego dnia wzrasta uzależnienie krajów członkowskich od importu surowców. W tym samym czasie, Stany Zjednoczone świadome zagrożeń płynących z uzależniania od importu surowców podjęły działania zapewniające realne wsparcie rodzimego górnictwa. Prezydent Donald J. Trump uznał, że zależność Stanów Zjednoczonych od importu pierwiastków ziem rzadkich, szczególnie dotkliwa w okresie ograniczeń COVID-19 powoduje konieczność ogłoszenia „stanu wyjątkowego”. W związku z tą niebezpieczną sytuacją prezydent USA wydał „Rozporządzenie wykonawcze w sprawie przeciwdziałania zagrożeniu zakłóceń krajowego łańcucha dostaw wynikającego z uzależnienia od importu krytycznych surowców od zagranicznych konkurentów” Rozporządzenie przewiduje podjęcie natychmiastowych działań, których celem jest zmniejszenie zależności surowcowej USA, w tym m.in. system specjalnych pożyczek i dotacji dla krajowych i zagranicznych firm wydobywczych oraz złagodzenie wymogów środowiskowych towarzyszących procesowi wydawania koncesji górniczych.

Rozporządzenie Prezydenta USA jest kolejną decyzją pozwalającą Stanom Zjednoczonym podjąć rywalizację z Chinami, Indiami, Rosją i innymi krajami, które uznały sektor górnictwa za kluczowy dla odbudowy gospodarek i zdecydowały się wesprzeć branżę. Dzisiaj wydaje się być oczywistym, że górnictwo będzie jedną z głównych aren światowych zmagań na drodze do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zaś rywalizacja wykreuje rozwiązania optymalizujące sektor i zachęci kapitał do inwestycji.

UE zdaje się stać osamotniona na przeciwległym biegunie i konsekwentnie wprowadza ograniczenia skutecznie uniemożliwiające zagospodarowanie rodzimych złóż surowców krytycznych (w tym węgla koksowego).

Radni Cumbrii (Wielka Brytania) zatwierdzili plany budowy pierwszej od 30 lat, nowej kopalni węgla (węgiel koksowy) na terenie Zjednoczonego Królestwa. Decyzja o otwarciu kopalni, została podjęta pomimo protestów działaczy na rzecz klimatu, w tym Extinction Rebellion, którzy argumentowali, że nowa kopalnia węgla, jest sprzeczna ze zobowiązaniem Wielkiej Brytanii do bycia państwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050. Władze Cumbrii przekonują jednak, że budowa kopalni przyniesie korzyści natury ekonomicznej i społecznej przyczyniając się jednocześnie do redukcji części emisji, które towarzyszyły transportowi węgla koksowego z USA do Wielkiej Brytanii. Inwestycja jest pożądana także z uwagi na recesję i ograniczenia wywołanie pandemią COVID-19. Projekt zyskał poparcie władz regionu w ostatnich latach, a gwałtowna zmiana nastrojów nastąpiła po decyzji społeczeństwa Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE.

Władze Stanu Queensland (Australia) wydały nową koncesję górniczą na wydobywanie węgla koksowego Olive Downs. Kopalnia osiągnie moce produkcyjne pozwalające na wydobycie 15 mln ton surowca rocznie.

Według Banku Światowego 93% krajów globu dotknie recesja, której katalizatorem jest kryzys COVID-19.

OECD opublikowało dane obrazujące realny spadek PKB w drugim kwartale 2020 r. (rok do roku) wybranych krajów świata, w tym Polski.

Rys. 1. Realny spadek PKB wybranych krajów świata (II kw. 2020 do II kw. 2019)

Dane OECD jednoznacznie wskazują, że jedynym beneficjentem obecnej sytuacji są Chiny, które zanotowały 11,5 – procentowy wzrost (kwartał do kwartału), a więc znacznie powyżej oczekiwań sprzed pandemii COVID-19, które prognozowały ok. 6 – procentowy wzrost PKB Państwa Środka w 2020 r.

Rys. 2. Prognoza z 2019 r.

Analiza dotychczasowych skutków kryzysu COVID-19 rysuje coraz dokładniejszą „Nową Geopolityczną i Gospodarczą Mapę Świata”. Z chaosu zaczynają wyłaniać się liderzy wyścigu, pretendenci do tytułu i Unia Europejska, która rozbiła bolid jeszcze przed startem.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych.

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Wsparcie krajowego sektora górnictwa. Deklaracja wsparcia sektora kwotą 800 mln USD. 2 października portal mining.com poinformował, że BHP zobowiązał się sfinansować 3500 nowych programów praktyk zawodowych i stanowisk szkoleniowych oraz przeznaczyć dodatkowo 450 milionów dolarów w celu pobudzenia działalności biznesowej sektora górnictwa, sprzętu, technologii i usług w Australii.

Oczekuje się, że pakiet o wartości prawie 800 milionów dolarów zostanie skonsumowany w ciągu 5 najbliższych lat.

Przegląd i udoskonalenie procesów skutkujące lepszymi wynikami. 30 września Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że transformacja przeprowadzana w oddziale Andina przynosi pozytywne rezultaty. Zakład przeróbczy oddziału (hiszp.: Planta de Molibdeno y Filtrado de Cobre – SPMFC) odnotował wzrost produkcji o 60% do 18 352 ton miedzi.

Wśród czynników, które wpłynęły na ten sukces wymienia się: udoskonalenia w zakresie procedur operacyjnych, utrzymania ruchu, raportowania, a przede wszystkim skoordynowanej pracy zespołowej. Udoskonalenia są wynikiem kompleksowego przeglądu procesów, zainicjowanego w oddziale w lipcu ubiegłego roku w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów, które wpływały na jego wydajność.

Lepsze wyniki produkcyjne. 2 października Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej, że oddział Salvador zwiększył produkcję o 2% w stosunku do ilości zaplanowanej w rocznym budżecie.

W komunikacie zaznaczono, że podstawą osiągnięcia tego wyniku była praca zespołowa i zarządzanie każdym z obszarów oddziału. Pomimo pandemii, która od marca wymuszała zmiany w sposobie funkcjonowania oddziału, jak np. wprowadzanie środków zapobiegawczych w celu
ograniczenia zasięgu pandemii, oddział zwiększył produkcję miedzi o 2% w odniesieniu do rocznego budżetu oraz wydajność pracy o 5%. Wśród czynników, które również wpłynęły pozytywnie na wynik wymieniono ciągłą pracę nad zwiększaniem bezpieczeństwa, wysokiej jakości raportowanie oraz dobry, stały kontakt z pracownikami.

Informacja o spłacie kredytu. 28 września Vale poinformowała na swojej stronie korporacyjnej o umorzeniu długu.

Vale zaktualizowała swój komunikat prasowy z 14 września 2020 r. informując, że 28.09.2020 spłaciła pozostające saldo 5 mld USD z odnawialnych linii kredytowych zapadających w czerwcu 2022 (2 mld USD) oraz w grudniu 2024 (3 mld USD), które zostały wypłacone w marcu 2020. Dzięki
temu przywrócono dostępne finansowanie z odnawialnych linii kredytowych do pierwotnej kwoty 5 mld USD.

Informacja o 18,5-procentowym rocznym wzroście eksportu brazylijskich rud żelaza. 2 października portal mining.com poinformował, że brazylijski eksport rudy żelaza wzrósł we wrześniu o 18,5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, do 37,86 mln ton, po tym jak Vale zwiększyło tempo produkcji. W porównaniu z sierpniem, we wrześniu nastąpił wzrost dostaw brazylijskiej rudy żelaza o 21%.
Wznowienie produkcji w zakładzie Viga. 1 października portal mining.com poinformował, że Vale wznowiło pełną działalność w swojej fabryce Viga, po tym, jak sąd uchylił zarządzenie, które zawieszało działalność zakładu.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP BILLITON:
https://www.mining.com/bhp-commits-800m-over-five-years-to-boost-australias-mining-workforce/

CODELCO:
https://www.codelco.com/division-andina-pone-en-practica-la-transformacion-con-importantes/prontus_codelco/2020-09-30/175524.html
https://www.codelco.com/division-salvador-aumento-un-2-su-produccion-sobre-el-presupuesto-del/prontus_codelco/2020-10-02/135135.html

VALE:
https://www.mining.com/iron-ore-exports-from-brazil-hit-highest-level-since-2015/
https://www.mining.com/vale-resumes-operations-at-viga-in-minas-gerais/
http://www.vale.com/canada/EN/investors/information-market/press-releases/Pages/Vale-informs-about-debt-amortization0928-6453.aspx

INNE:
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=350
https://www.mining-technology.com/news/trump-national-emergency-critical-minerals/
https://www.westcumbriamining.com/what-is-the-plan/
https://www.mining.com/australian-state-approves-pembrokes-giant-coal-mine/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.