Raport nr 3

JSW Innowacje

6 kwietnia 2020

Przegląd informacji z 30.03-05.04.2020 roku. W minionym tygodniu największe koncerny górnicze świata zmuszone były wprowadzać kolejne ograniczenia oraz podejmować dalsze wysiłki w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracy. Utrzymanie aktywności kluczowych operacji górniczych i przemysłowych, w okresie narastającego kryzysu związanego z pandemią COVID-19 oraz zapewnienie płynności dostaw i bezpieczeństwa finansowego stało się strategicznym priorytetem górniczych gigantów. Koncerny położyły silny nacisk na wypracowanie narzędzi ochrony kondycji psychicznej pracowników i ich rodzin.

W pierwszych tygodniach pandemii COVID-19, koncernom górniczych towarzyszyła koncentracja na podejmowaniu koniecznych działań wewnętrznych m.in.: powoływanie sztabów kryzysowych, wypracowywanie procedur postępowania, dostosowywanie aktywności górniczej i przemysłowej do ograniczeń i wytycznych rządów poszczególnych państw.

Koncerny górnicze po zweryfikowaniu planów wydobywczych i finansowych oraz po zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom zaczynają koncentrować się na wypracowaniu nowych długoterminowych strategii, uwzględniających negatywny czynnik pandemii COVID-19. Środowiska górnicze poszczególnych państw i rejonów zainicjowały dialog branżowy, w ramach między-koncernowych zespołów (stowarzyszeń i organizacji), którego celem jest wymiana informacji, dobrych praktyk oraz praca nad założeniami do skoordynowanych strategii całego sektora.

The Mining Association of Canada (Górnicze Stowarzyszenie Kanady) powołało grupę roboczą ciągłego kontaktu. Grupa ta stanowi forum wymiany informacji na temat najlepszych praktyk w celu ochrony pracowników i społeczności, a także wyzwań związanych z ich wdrażaniem. W skład Stowarzyszenia wchodzą niemal wszystkie największe firmy górnicze prowadzące działalność w Kanadzie (m.in. Kinross, BHP Billiton, Glencore, Newmont, Pan American Silver, Rio Tinto, Vale, Teck, Yamana Gold).

Australijski Związek Zawodowy CFMEU („Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union”) wraz z Minerals Council of Australia wydały wspólne oświadczenie w sprawie COVID-19. Organizacje poinformowały, że skoordynują działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz należytego wsparcia pracowników sektora. Swoje wsparcie dla inicjatywy zadeklarowały inne górnicze i energetyczne związki zawodowe Australii.

Po kilkumiesięcznej przerwie swoją działalność wznawiają koncerny górnicze prowadzące operacje na terenie Chin. Procesowi towarzyszy obserwowalny, istotny wzrost produkcji w Państwie Środka.

Poniżej przeanalizowano aktywność koncernów, będącą odpowiedzią na pandemię COVID-19. W analizie skoncentrowano się przede wszystkim na następujących firmach wydobywczych:

 • BHP
 • ANGLO AMERICAN
 • GLENCORE
 • RIO TINTO

Dodatkowo analizę uzupełniono o działania podejmowanymi przez firmy: NORNICKEL, ArcelorMittal,

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Utrzymanie stabilności transportu kolejowego.

Rotacja pracowników w celu zapewnienia płynności w ruchu kolejowym.

Komunikat z 31 marca 2020 r.

Zespół BHP Rail Operations podejmuje działania konieczne dla utrzymania stabilności transportu kolejowego, w obliczu nasilającej się pandemii COVID-19. Maszyniści pociągów międzystanowych Australii i zagranicznych przenoszą się, aby wesprzeć działania w Australii Zachodniej. Część maszynistów  tanowiących wsparcie decyduje się na przedłużenie pozostania w Australii Zachodniej (w miejscowości Pilbara) na kolejny okres, podczas gdy pracownicy relokowani z innych stanów Australii lub zagranicy pozostają przez 14 dni w kwarantannie przed powrotem do miejsc z których przybyli.

Dodatkowo, inni pracownicy BHP Rail Operations, o różnych kompetencjach i zakresach odpowiedzialności (m.in. kierownicy, nadzorcy, koordynatorzy, trenerzy), podejmują się zadań nie wynikających z ich zakresu obowiązków, celem utrzymania pociągów w ruchu w dalszej perspektywie.

Wsparcie edukacji rdzennych mieszkańców w Brisbane.

Nowe narzędzia edukacyjne dla szkoły.

Komunikat z 01 kwietnia 2020 r.

Uczniowie ostatnich klas szkoły Murri w Brisbane otrzymali nowe laptopy w ramach wsparcia BHP dla społeczności dotkniętych wybuchem koronawirusa. BHP połączyło siły z organizacją charytatywną Tech to Country, aby zapewnić dostęp do narzędzi informatycznych uczniom ze szkoły w Acacia Ridge w South Brisbane, największej szkole rdzennych mieszkańców (First Nations) w Australii. Ponadto powołano grupę roboczą rady szkolnej w celu opracowania programu pomocy dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

Wsparcie sektora ochrony zdrowia.

Zaangażowanie w inicjatywę Flying Doctors.

Komunikat z 2 kwietnia 2020 r.

BHP oświadczyło, że przekaże 2 miliony dolarów na wsparcie projektu Flying Doctors w Australii Zachdoniej.

Celem Projektu Royal Flying Doctor Service jest zapewnienie niezbędnej opieki medycznej Australijczykom, którzy zamieszkują rejony odległe od placówek zdrowia.

Tim Day, pełniący obowiązki prezesa BHP zachodniej Australii Iron Ore powiedział:
„BHP jest zaangażowana we wspieranie społeczności rejonów naszej działalności. Wsparcie Royal Flying Doctor Service jest możliwe dzięki środkom zgromadzonym w ramach naszego funduszu o wartości 50 milionów USD. Fundusz został utworzony w celu zapewnienia wsparcia społecznościom Australii Zachodniej w tym trudnym czasie.”

Współpraca z rządem i władzami regionalnymi.

Izolacja i ograniczenie podróży.

Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020 r.

BHP Mitsubishi Alliance (BMA) podejmuje dalsze kroki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, ich rodzin i społeczności w Queensland, poprzez wykorzystanie wyłącznie lotów czarterowych do transportu pracowników i kontrahentów, a także ograniczając dostęp do miasteczek i kampusów kopalń BHP. Zarządzenie to jest zgodne z decyzją władz Queensland ws. ograniczenia podróży międzystanowych do osób pracujących na kluczowych stanowiskach biznesowych w sektorze wydobywczym. Ograniczenia rządowe wchodzą w życie o północy w sobotę 4 kwietnia 2020 r.

Firma, w zakładach pracy, zwiększy również liczbę testów na zarażenie koronawirusem.

Troska o zdrowie psychiczne pracowników i ich rodzin.

Wdrożenie 4 programów poprawy kondycji psychicznej.

Komunikat z 3 kwietnia 2020 r.

W całej firmie wdrożono szereg inicjatyw mających na celu dostosowanie się do zmieniającego otoczenia i zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy i należytego wsparcia pracowników w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego i samopoczucia.

Rodzinne połączenia w Newmam
Zespół BHP Newman East Shutdown wprowadził nową 15-minutową procedurę „Połączenia rodzinnego”, dzięki której personel może kontaktować się ze swoimi bliskimi w czasie pracy.

Singapurski projekt ActiveBHP dla poprawy zdrowie psychicznego i samopoczucia
Społeczność BHP w Singapurze wdrożyła aplikację ActiveBHP, aby zachęcić pracowników i członków społeczności do utrzymania zdrowego trybu życia. Aplikacja pozwala zaprogramować, a także koordynuje program ćwiczeń i monitoruje ich postępy – biegania i jazdy na rowerze jako idealnych ćwiczeń izolujących, zgodnych z zasadą dystansu społecznego.

„Program Wirtualnej Odporności” zespołu BHP z Houston
Zespół BHP w Houston opracował Program Wirtualnej Odporności mający na celu ochronę zdrowia psychicznego i samopoczucia pracowników. Program zawiera praktyczne porady i techniki zarządzania problemami zdrowia psychicznego. Moduły programu odporności są dostosowane do aktualnych wyzwań i problemów dnia codziennego, z jakimi wielu pracowników firmy mierzy się w okresie izolacji oraz pracy z domu. Program pozwala koordynować obowiązki zawodowe oraz rodzinne z
uwzględnieniem zasad higieny psychicznej.

Program komunikacji rodzinnej (BHP Family Connection Magnes)
Zespół BHP opracował metody komunikacji rodzin z pracownikami pełniącymi obowiązki służbowe przy projektach górniczych i przemysłowych. Program BHP Family Connection Magnes określił szereg  alternatywnych sposobów komunikacji i przekazywania informacji i został wdrożony na wybranych projektach BHP w Australii i Chile.

Ograniczenie działalności.

Informacja o ograniczeniach związanych z wysyłką diamentów.

30 marca firma ogłosiła, że z powodu ograniczeń związanych ze zdrowiem publicznym m.in. w zakresie przemieszczania się ludzi i towarów w Botswanie, RPA i Indiach, uniemożliwione jest podróżowanie i wysyłka diamentów do międzynarodowych klientów Grupy De Beers.
Ograniczenie działalności.

Informacja o ograniczeniu działalności w RPA.

3 kwietnia Anglo American potwierdziło, że operacje w podziemnych kopalniach i hucie firmy w RPA zostaną ograniczone z powodu trzytygodniowej blokady wprowadzonej decyzją rządu RPA.
Polityka finansowa.

Komunikaty o odroczeniu decyzji o wypłacie dywidend.

31 marca koncern Glencore poinformował, że odroczył decyzję ws. wypłaty dywidend w 2020 r. oraz poinformował o spodziewanych istotnych zakłóceniach produkcji z powodu niepewności związanej z pandemią koronawirusa.
Polityka finansowa.

Decyzja o zabezpieczeniu płynności finansowej koncernu na drodze pozyskania nowych kredytów.

31 marca Glencore poinformował, że zaciągnął nowe kredyty, które zabezpieczą płynność finansową koncernu oraz zapewnią mu środki niezbędne do przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.
Działalność operacyjna. Komunikat władz spółki. Podjęte działania w obliczu pandemii. 30 marca JS Jacques, Dyrektor Naczelny Rio Tinto wygłosił komunikat, w którym poinformował o:

 • Dążeniu do zachowania ciągłości łańcucha dostaw produktów koncernu do swoich klientów.
 • Intensyfikacji inicjatyw i działań wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii, zgodnie z decyzjami i wytycznymi rządów oraz poradami międzynarodowych organizacji.
 • Utrzymaniu aktywności większości aktywów koncernu.
 • Rozpoczęciu masowej produkcji środków dezynfekujących do rąk, oraz zaangażowaniu się w wyposażenie szpitali oraz finansowanie inicjatyw lokalnych społeczności.
 • Przeznaczeniu kolejnych 25 milionów dolarów na wsparcie globalnych wysiłków w walce z pandemią oraz w okresie odbudowy gospodarek. Dzięki temu całkowity, dobrowolny wkład Rio Tinto w walkę z COVID-19 i skutkami pandemii wyniesie w 2020 roku ok. 60 milionów USD

 

Współpraca z klientami i ciągłość działania
Rio Tinto kontynuuje współpracę ze swoimi klientami w celu realizacji zamówień i spełnienia ich wymagań przy jednoczesnym przestrzeganiu decyzji rządowych. Zespoły handlowe firmy w swoich kluczowych lokalizacjach koncentrują się na ciągłości dostaw, procesów biznesowych i obsłudze klienta. W większości tych lokalizacji zespoły pracują w trybie rotacyjnym lub z domów. Zespół w Szanghaju wraca dziś do pracy biurowej.

Rio Tinto wsparte jest wysiłkiem zespołów ds. Odporności biznesowej (BRT) w każdym regionie swojej działalności, pod przewodnictwem głównego kierownictwa dowodzonego przez JS Jacquesa. Celem pracy zespołów jest utrzymanie bezpieczeństwa operacji, umożliwienie ciągłości łańcucha dostaw
handlowych oraz planowanie przyszłych zdarzeń w różnych scenariuszach.

Ochrona pracowników
Rio Tinto wprowadziło ścisłe protokoły na całym świecie, zgodnie z decyzjami i wytycznymi rządów oraz poradami wiodących ekspertów medycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontrahentom i partnerom.

Współpraca z rządami państw
Rio Tinto nadal szuka okazji do dzielenia się wiedzą na temat działań związanych z reagowaniem na zagrożenia i efekty pandemii oraz do współpracy z innymi przedstawicielami branży w celu znalezienia wspólnych rozwiązań i pomocy w ich wychodzeniu. Firma aktywnie uczestniczy w forach Międzynarodowej Rady Górnictwa i Metali (ICMM) wymieniając się wiedzą oraz najlepszymi praktykami walki z COVID-19. Rio Tinto ściśle współpracuje z rządami na całym świecie.

Wybrane aktywność innych koncernów branżowych.
Wprowadzenie środków ochrony pracowników. Utrzymanie ciągłości produkcji.

Decyzja o kontynuacji wydobycia przy jednoczesnym wdrożeniu dodatkowych procedur bezpieczeństwa.

3 kwietnia Nornickel – największy na świecie producent palladu, jeden z największych producentów niklu, platyny i miedzi ogłosił wprowadzenie specjalnych procedur i środków bezpieczeństwa w swoich zakładach pracy oraz poinformował, że operacje górnicze są kontynuowane.
Wstrzymanie aktywności górniczej.

Wstrzymanie budowy chilijskiego projektu kopalni miedzi.

W komunikacie prasowym z dnia 31 marca 2020 r. władze ArcelorMittal oświadczyły:

 • Globalna eskalacja COVID-19 i środki walki z pandemią wprowadzone przez rządy na całym świecie negatywnie wpływają na działalność gospodarczą i łańcuchy dostaw przemysłowych wielu rejonów globu. W konsekwencji ArcelorMittal spodziewa się znaczącego spadku aktywności przemysłowej na większości rynków swojej działalności.
 • ArcelorMittal wykorzystując swoją wiedze i zasoby, opierając się na współpracy z innymi firmami sektora, podjął niezbędną aktywność, żeby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji. Firma wesprze działania w obszarze pozyskania i dostarczenia sprzętu medycznego i środków higieny najbardziej potrzebującym.
 • ArcelorMittal zaangażował się w inicjatywę opracowania prototypu respiratora drukowanego na drukarkach 3D. Prototyp już wkrótce zostanie przetestowany w szpitalach.

Po komunikacie z 19 marca 2020 r., w którym firma ogłosiła, że ograniczy produkcję w Europie, władze ArcelorMittal informują, że monitorują sytuację na Starym Kontynencie.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.bhp.com/media-and-insights/news/2020/04/four-ways-bhp-is-focused-on-mental-wellbeing/
https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2020/04/bhp-donates-$2-million-to-support-flying-doctors-in-wa/
https://www.bhp.com/media-and-insights/news/2020/04/bma-working-to-reduce-the-spread-and-protect-queenslanders/
https://www.bhp.com/community/community-news/2020/04/bhp-laptop-donation-helps-indigenous-students-complete-year-12/
https://www.bhp.com/media-and-insights/news/2020/03/rail-operations-employees-relocate-to-keep-pilbara-operations-moving/

ANGLO AMERICAN:
https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/30-03-2020
https://www.mining-technology.com/uncategorised/anglo-american-continues-repairs-on-processing-facilities-despite-sas-lockdown/

GLENCORE:
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-glencore/glencore-delays-2020-dividend-decision-flags-output-hit-due-to-covid-19-idUSL4N2BO46U

RIO TINTO:
https://www.riotinto.com/news/releases/Covid-19-update

INNE:
https://corporate.arcelormittal.com/media/press-releases/update-regarding-the-impact-of-covid-19
https://mining.ca/wp-content/uploads/2020/04/Pandemic-Action-Summaries-from-MAC-Members-April-3-2020-for-distribution.pdf
https://mining.ca/press-releases/statement-from-the-mining-association-of-canada-on-covid-19-2/
https://www.i-q.net.au/main/unions-and-industry-in-united-voice-on-covid-19
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.