Raport nr 31

JSW Innowacje

19 października 2020

Przegląd informacji z 12-18.10.2020 roku. Sytuacja pandemiczna utwierdziła świat w przekonaniu, że zmagania z COVID-19 będą miały charakter cykliczny, a koronawirus uderzając ze zmiennym natężeniem, każdorazowo zagrażać będzie sprawnemu funkcjonowaniu gospodarek. Doświadczenie nabyte przez nas w ostatnich miesiącach pokazuje, że istotny wpływ na sprawne działanie kluczowych gałęzi przemysłu mają zarówno decyzje podmiotów branżowych minimalizujące ryzyko propagowania wirusa, jak również krajowe i międzynarodowe restrykcje. Koordynacja działań na szczeblu państwowym i sektorowym powinna zapewnić narzędzia umożliwiające funkcjonowanie górnictwa. Branża dotknięta pierwszą falą pandemii wdrażał w minionych tygodniach działania profilaktyczne.

Eskalujący konflikt gospodarczy między Chinami, a Australią potęgowany przez pandemię COVID-19 objął swoim zasięgiem sektor surowców naturalnych. Po kontrowersyjnej decyzji Chin o wstrzymaniu importu węgla z Australii, BHP Billiton potwierdził, że chińscy odbiorcy węgla skierowali do koncernu wnioski o odroczenie dostaw. Raporty branżowe informują o nieoficjalnym zakazie przyjmowania australijskiego węgla w Chińskich portach morskich oraz o rekomendacji zmiany kierunków eksportu towarów, w sposób pomijający Antypody. Sytuacja miała natychmiastowe, bezpośrednie przełożenie na notowania futures węgla koksowego obniżając ich cenę ze ponad 150 USD/t na 135 USD/t w styczniu 2021. Aktywność Chin w obszarze polityki surowcowej potwierdza globalny trend nacjonalizacji sektora i potwierdza kluczową rolę górnictwa w procesie odbudowy gospodarek i rywalizacji międzynarodowej w nowej pandemicznej rzeczywistości.

Złoto i srebro po osiągnięciu rekordowych cen na początku sierpnia weszło w fazę zdrowej konsolidacji na poziomie ok. 1 900 USD/uncję. Podobnie miedź ugruntowuje swoja pozycje na pułapie powyżej 6 500 USD/t.

12 października portal mining-technology.com opublikował zestawienie 10 czołowych spółek górniczych i metalurgicznych w 2020 (na podstawie przychodów z 2019 wraz z uwzględnieniem prognoz na 2020). Większość z koncernów doświadcza zakłóceń spowodowanych kryzysem COVID-19.

Zestawienie 10 największych firm pod względem przychodów wraz z wpływem pandemii COVID-19:

 

 

FIRMA Przychód w 2019, mld USD Wpływ pandemii COVID-19
215,1 Glencore jest obecny w 35 krajach i obsługuje ponad 180 kopalni, które w różnym stopniu ucierpiały z powodu pandemii COVID-19. Większość zakładów firmy  ziała jednak w normalnym trybie. Operacje w kopalniach Raglan i Matagami w Kanadzie zostały całkowicie wstrzymane, zaś rozwój kopalń w Demokratycznej Republice Konga i Kazachstanie został opóźniony. Firma ogłosiła redukcję wydatków kapitałowych o 1–1,5 mld USD w porównaniu z pierwotnym budżetem na poziomie 5,5 mld USD.
85,86 Firma MinMetals z siedzibą w Pekinie zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, wytapianiem, przetwarzaniem i handlem metalami oraz minerałami. Firma jest jednym z sześciu państwowych producentów minerałów ziem rzadkich w Chinach, który odpowiedzialny jest za ok. 95% światowych dostaw pierwiastków ziem rzadkich dla sektorów odnawialnych, elektroniki użytkowej i obronności. Na stronie źródłowej nie podano wpływu pandemii na działalność firmy.
70,62 ArcelorMittal to producent stali z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi w 18 krajach. Firma dostarcza produkty swoim klientom w 160 krajach na całym świecie.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na dostawy stali firmy w drugim kwartale 2020, chociaż wyniki segmentu stali poprawiły się o 7,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Firma podjęła szereg działań łagodzących skutki kryzysu w tym m.in. obniżenie wynagrodzeń wyższej kadry kierowniczej, wykorzystanie i wdrożenie programów dla
bezrobotnych oraz program tymczasowych zwolnień. Prognozy ArcelorMittal na 2020 przewidują spadek dostaw stali w porównaniu z rokiem 2019. Przewiduje się, że dostawy rudy żelaza spadną o 5-10% rok do roku. Firma zmniejszyła plany dotyczące wydatków kapitałowych z 3,2 do 2,4 mld USD w 2020 r.

55,58 Firma POSCO z siedzibą w Pohang w Korei Południowej jest jednym z największych producentów stali na świecie. Sieć produkcyjna i handlowa firmy obejmuje 53 kraje.

Pandemia COVID-19 nieznacznie wpłynęła na zyski operacyjne firmy w pierwszym kwartale 2020, chociaż ogólna sprzedaż wzrosła o 7,2%. POSCO zabezpieczyła 3,3 bln KRW (2,5 mld USD) w styczniu 2020, aby sfinansować swoje zadłużenie, co odegrało kluczową rolę w poprawie płynności koncernu. Przewiduje się, że pandemia COVID-19 stworzy trudne warunki rynkowe dla POSCO, na skutek obniżenia popytu wywołanego spadkiem produkcji koncernów. POSCO planuje zapewnić elastyczny harmonogram produkcji i wdrożyć środki oszczędnościowe, a także zweryfikować swoje priorytety inwestycyjne.

44,2 BHP z siedzibą w Melbourne w Australii to globalna firma zajmująca się wydobyciem ropy, gazu, miedzi, rudy żelaza i węgla.

Straty poniesione przez koncern na skutek pandemii COVID-19, do czerwca 2020 szacowano na 348 mln USD, co spowodowane było niższym wolumenom produkcji oraz tymczasowymi postojami. W 3 kw. 2020 r. BHP zaczęło odrabiać straty finansowe i dzisiaj wydaje się, że wyjdzie z kryzysu bez istotnych strat.

43,17 Rio Tinto zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem i przetwarzaniem zasobów mineralnych. Firma działa w 35 krajach na sześciu kontynentach.

Działalność Rio Tinto nie została zakłócona w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 z powodu COVID19, a produkcja i rozwój przebiegały zgodnie z harmonogramem. Firma odnotowała jednak 12% spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w 2019. Rio Tinto spodziewa się również zakłóceń w dostawach surowców i spadku popytu na miedź oraz aluminium w ciągu najbliższych kilku kwartałów. Firma zmieniła asortyment produktów, aby skoncentrować się na produkcji koncentratów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Wydatki inwestycyjne na 2020 również zostały zmniejszone z 7 mld USD do 5–6 mld USD.

37,57 Firma Vale z siedzibą w Rio de Janeiro w Brazylii jest największym na świecie producentem rudy żelaza, granulatu i niklu. Firma jest obecna w 30 krajach.

Pandemia COVID-19 nie miała większego wpływu na działalność Vale, chociaż niższe wolumeny i niższe średnie zrealizowane ceny doprowadziły do 17% spadku przychodów w pierwszej połowie 2020 w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Vale wdrożyła ustalone środki w celu złagodzenia skutków pandemii, w tym zmniejszenie produkcji w
kopalni Voisey’s Bay i przesunięcie planów konserwacji zakładu przeróbki węgla w Mozambiku. Firma skorygowała swoje wydatki kapitałowe z 5 mld USD do 4,6 mld USD w 2020 i oczekuje się, że dokona dalszej korekty w oparciu o ewoluujące zmiany na rynku. Negatywne skutki pandemii dla Vale niweluje wzrost cen żelaza.

34,28 Jiangxi Copper z siedzibą w Guixi w Chinach zajmuje się produkcją miedzi, złota, srebra, ołowiu i innych minerałów.

Jiangxi Copper spodziewa się, że pandemia COVID19 wpłynie na konsumpcję miedzi w 2020. Koncern planuje wdrożenie środków zaradczych, zapewnienie stabilnej produkcji i śledzenie cen towarów, aby zminimalizować wpływ pandemii na biznes.

29,87 Firma Anglo American z siedzibą w Londynie jest producentem diamentów (De Beers), miedzi i metali z grupy platynowców (PGM), prowadząc działalność w Europie, Afryce Południowej, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii.

W związku z pandemią COVID-19 Anglo American zmieniła swoje wytyczne dotyczące produkcji większości surowców mineralnych, w tym diamentów, platyny, palladu, rudy żelaza i węgla energetycznego.

27,3 Aluminium Corporation of China z siedzibą w Pekinie jest wiodącym producentem aluminium. Spółka zajmuje się głównie poszukiwaniem i wydobyciem boksytu i węgla oraz produkcją aluminium, a także energetyką.

Globalny popyt na pierwotne aluminium spadał w 2019. Koncern oczekuje, że pandemia COVID-19 jeszcze bardziej osłabi popyt. Spółka aktywnie reaguje na wpływ pandemii dostosowując swój portfel produktów, zapasy i strategie marketingowe. Oczekuje się, że nakłady inwestycyjne w 2020 wyniosą 13,9 mld RMB (1,99 mld USD).

 

W części tabelarycznej (poniżej) przedstawiamy aktywność Codelco, które zaczyna odzyskiwać równowagę, po trudnych miesiącach walki z pandemią.

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Inicjatywa społeczna w postaci stworzenia miejsc pracy przy barierze sanitarnej dla osób, które straciły zatrudnienie w związku z pandemią. 14 października Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej o inicjatywie aktywizującej zawodowo kobiety, które straciły pracę w związku z pandemią.

1 października grupa kobiet z miejscowości Coya (położonej niedaleko w stosunku do kopalni El Teniente) rozpoczęła pracę przy wejściu do kopalni w ramach „bariery sanitarnej”, która umożliwia wykrywanie przypadków zakażenia i objawów COVID-19. Kobiety będą odpowiedzialne za mierzenie temperatury pracowników El Teniente, którzy codziennie wjeżdżają do strefy przemysłowej firmy. Grupa jest organizowana przez Coya Activa, spółkę społeczną współpracującą z Codelco od 10 lat, która tworzy miejsca pracy dla mieszkańców.

Komunikat o powrocie do normalnej działalności oraz kontrolowaniu sytuacji epidemicznej. 15 października portal leaderpost.com poinformował, że Codelco funkcjonuje obecnie w normalnym trybie, bez zakłóceń wywołanych pandemią, a celem koncernu jest osiągnięcie celów produkcyjnych na 2020.

W czwartek prezes Codelco – Octavio Arenda powiedział, że koncern produkuje na pełnych obrotach i dąży do osiągnięcia celów produkcyjnych na 2020 podkreślając, że pandemia COVID-19 jest pod kontrolą, a niski współczynnik infekcji daje powody do zadowolenia. Produkcja Codelco wzrosła o 4,7% w pierwszej połowie 2020 r., pomimo wdrożenia środków mających na celu powstrzymanie wirusa w dużych kopalniach, w tym El Teniente.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

CODELCO:
https://www.codelco.com/mujeres-de-coya-asumen-labores-de-toma-de-temperatura-en-el-teniente/prontus_codelco/2020-10-14/194827.html
https://leaderpost.com/pmn/business-pmn/chiles-codelco-says-operations-normal-aims-to-meet-2020-output-targets

Inne:
https://www.mining-technology.com/features/top-ten-metals-and-mining-companies-in-2020/
https://www.mining.com/web/bhp-says-chinese-coal-customers-have-made-deferment-requests/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.