Raport nr 32

JSW Innowacje

26 października 2020

Przegląd informacji z 19-23.10.2020 roku. Przemysł górniczy zmagając się z pandemią COVID-19 stara się analizować wpływ kryzysu na rynek poszczególnych surowców.

Światowa Organizacja Stali poinformowała w minionym tygodniu o 2,9 procentowym globalnym wzroście produkcji stali we wrześniu 2020 r., napędzanym głównie przez Chiny. Podczas gdy Państwo Środka notowało blisko 11-procentowy wzrost produkcji stali, USA, Japonia i Indie notowały spadki ma poziomie, stosownie 18,5%, 19,3% oraz 2,9 %.

Zgodnie z analizami The International Copper Study Group światowa produkcja miedzi będzie spadać drugi rok z rzędu, po spadku o 0,2% w 2019 r., o około 1,5% w 2020 r., żeby w 2021 r. wzrosnąć o 4,5%. Nadspodziewanie niski – 1,5-procentowy spadek produkcji w 2020 r. zawdzięczać będziemy rekordowemu, chińskiemu importowi surowca.

Dane gospodarcze z Chin dowodzą ambicji przemysłowych i górniczych rządu ChRL. Rząd najbardziej ludnego państwa świata konsekwentnie wdraża programy stymulujące produkcję krajową, które mają przesądzić o wzroście konkurencyjności Państwa Środka w najbliższych miesiącach i latach.

Rys. 1. Chiński bilans import/export dla miedzi, w latach 2010-2020 (stan na: 21.10.2020).

Fitch zwraca uwagę, że rząd Chin zdecydował się przyspieszyć realizację założeń „planu nowej infrastruktury” wspierając w ten sposób przemysł metalowy kraju. Fitch przewiduje, że nowy plan infrastruktury Chin wsparty innymi politykami przemysłowymi, na których wdrożenie zdecydował się rząd w ostatnich miesiącach, sygnalizują ambitną, długoterminową strategię Państwa Środka zakładającą wychodzenie z kryzysu w sposób zapewniający Chinom pozycję lidera w obszarach górnictwa oraz zaawansowanych technologii.

Fitch uważa, że chiński popyt krajowy na wysokiej klasy miedź, aluminium i stal będzie silnie wzrastać od IV kw. 2020 r., a bezpieczeństwo dostaw zostanie wzmocnione przez krajową produkcję, na którą w erze COVID-19 stawia rząd Chin.

Według analiz Fitch, nowe projekty infrastrukturalne Chin wymagać będą 1 mln ton wysokiej klasy aluminium oraz 32 mln ton wysokiej jakości stali w 2020 r., co przyczyni się do 3-procesntowego wzrostu krajowego popytu na oba produkty. Zapotrzebowanie będzie wzrastać także w 2021 i 2022 r., niezależnie od przebiegu pandemii, gdyż rząd traktuje sektor jako kluczowe narzędzie walki ze skutkami gospodarczymi COVID-19, dostrzegając potencjał do dalszego rozwoju w post-pandemicznej rzeczywistości. Wzrastający apetyt Chin na stal będzie generować popyt na węgiel koksowy, jednak, jak zauważa Fitch, ambicją rządu jest zaspokojenie większości potrzeb krajową produkcją.

The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF) opublikowało raport na temat wpływu pandemii na sektor górnictwa. W raporcie podkreślono, że pandemia będzie miała długofalowy wpływ na przemysł wydobywczy, głównie za sprawą ograniczenia nakładów inwestycyjnych. Oczekuje się również ograniczenia transoceanicznego transportu surowców na rzecz lokalnej/regionalnej/krajowej produkcji. Raport prognozuje także przyspieszenie tempa automatyzacji sektora.

Wpływ COVID-19 na przemysł wydobywczy był w tym roku głównym tematem Rocznego Walnego Zgromadzenia IGF. Forum IGF przeanalizowało m.in. wpływ pandemii na zatrudnienie w sektorze wydobywczym, a także charakter działań podjętych przez rządy i przedsiębiorstwa górnicze. Według IGF skuteczne pakiety pomocy powinny mieć charakter długoterminowy. Rządy państw powinny udzielić wsparcia regulacyjnego i kreować zachęty inwestycyjne, zaś sam sektor musi stworzyć mechanizmy zapewniające bezpieczną pracę minimalizującą zakłócenia produkcji.

Raport stwierdził, że COVID-19 obnażył słabe punkty światowych rynków pracy, zwracając uwagę, że pracodawcy sektora górniczego niechętnie korzystają z możliwości pracy zdalnej, mimo że zaawansowane technologie łączności oraz internet umożliwiają efektywną izolację części pracowników bez szkody dla koncernów.

Raport IGF podkreśla, że górnictwo na dużą skalę odgrywa kluczową rolę gospodarczą i społeczną w okresie pandemii.

Rysunek21. Różnice w pracochłonności i ryzyku zatrudnienia dla różnych grup pracowników w całym cyklu życia kopalni (źródło: https://www.mining.com/pandemic-impacts-on-mining-employment-igf-report/, za IGF)

IGF zauważyło, że wymagania stawiane pracownikom w górnictwie nie są takie same w całym cyklu inwestycyjnym. Zapotrzebowanie na siłę roboczą zmienia się w zależności od liczby projektów i poziomu ich rozwoju. Faza budowy wymaga większej liczby pracowników kontraktowych, niż faza operacyjna czy zamykania kopalń. Fakt ten wymusza odrębną ocenę ryzyk i dobór metod ich mitygowania, zależnie od etapu projektu górniczego, także w rzeczywistości COVID-19.

Na etapie produkcji zapotrzebowanie na siłę roboczą determinowane będzie takimi kryteriami jak metoda eksploatacji, stopień mechanizacji lub automatyzacji, rodzaje wydobywanych minerałów, specyfika geologiczna i inne. Pandemia COVID-19 będzie miała długofalowe konsekwencje dla zatrudnienia w sektorze wielkoskalowego górnictwa w wyniku wpływu na lokalnych dostawców i działalność gospodarczą społeczności, prognozy nakładów górniczych i bieżące inwestycje.

Według GlobalData, przed pandemią COVID-19 prognozowano wzrost wydatków inwestycyjnych sektora górnictwa o 11% w 2020 r. Realizacja wielu projektów została jednak opóźniona, a inwestycje wstrzymane. 20 największych firm wydobywczych ogłosiło znaczące cięcia w swoich nakładach inwestycyjnych na 2020 r. Glencore planuje obniżyć plany nakładów inwestycyjnych z 5,5 mld USD do 4 do 4,5 mld USD, Rio Tinto obniżyła o co najmniej 1 miliard dolarów z początkowej prognozy 7 miliardów dolarów, zaś Anglo American ograniczyło swoje nakłady inwestycyjne o około 1 miliard USD.

Pandemia powinna przyspieszyć tempo automatyzacji kopalń i wdrażania nowych technologii, ale IGF utrzymuje, że jest mało prawdopodobne, aby COVID-19 odegrał decydującą rolę w tym procesie m.in. ze względu na złożoność branży, koszt technologii, znaczne różnice w możliwościach obsługi maszyn w różnych środowiskach i prawdopodobną niechęć inwestorów do dużych zmian w modelach operacyjnych, szczególnie tam, gdzie istnieje niepewność długoterminowych warunków realizacji inwestycji.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
https://www.mining.com/global-copper-production-to-increase-in-2021-after-two-years-of-declines-icsg/
https://www.mining.com/chinas-new-infrastructure-plan-to-boost-metal-demand-report/
https://www.mining.com/pandemic-impacts-on-mining-employment-igf-report/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.