Raport nr 36

JSW Innowacje

23 listopada 2020

Przegląd informacji z 16-22.11.2020 roku. W listopadzie Boston Consulting Group (BCG) opublikował raport o sektorze górniczym w rzeczywistości post-pandemicznej, traktujący także o wpływie pandemii COVID-19 na sektor. Raport zawierał również wskazania działań, które przemysł wydobywczy wspólnie z rządami państw powinien podjąć, aby przystosować sektor do nowych uwarunkowań i zapewnić konkurencyjność branży.

Wśród ośmiu wymienionych działań znalazły się: reforma regulacyjna w zakresie globalnej konkurencyjności, modernizacja przemysłu, zabezpieczenie niezawodnych dostaw energii, rozwój infrastruktury, zintensyfikowany rozwój społeczności, odnowienie strategii programów rozpoznawania nowych złóż surowców, powołanie zespołów ds. realizacji kluczowych działań, promocja inwestycji.

BCG szacuje, że około 350 kopalń na świecie zmniejszyło produkcję w związku wprowadzonymi blokadami gospodarki. Południowoafrykańskie kopalnie zostały szczególnie mocno dotknięte, co miało przełożenie na znaczący spadek wydobycia w całym kraju.

Pandemia COVID-19, która w 2020 miała wpływ na większość przedsiębiorstw górniczych oraz hutniczy skutkowała znaczącym zmniejszeniem przychodów oraz wzrostem zadłużenia firm sektorowych.

Rys. 1. Zmiany całkowitej stopy zwrotu (TSR) od 1 stycznia 2020 względem zmiany stosunku długu netto do wartości przedsiębiorstwa (Net debt/Enterprise value); oparte na sektorowych medianach dla spółek z indeksów S&P 1500 oraz S&P Global 1200

Źródło: Raport Boston Consulting Group „Mining After COVID-19: The South African Case. How South Africa Can Emerge Stronger”

BGC identyfikuje 3 obszary działań, które pomogą wrócić sektorowi na właściwe tory:

  • walka z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w kopalniach,
  • reforma środowiska inwestycyjnego w celu zwiększenia jej konkurencyjności (osiem działań wymienionych powyżej),
  • strategiczne przejście w kierunku odporności na zmiany klimatu (strategically transitioning toward climate change resilience).

Jednocześnie, spadkowi rentowności sektora oraz stratom poniesionym na skutek pandemii COVID-19 nie towarzyszył istotny spadek zatrudnienia. Przykładem dobrze obrazującym realny wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w sektorze wydaje USA. Prawo USA pozbawione jest mechanizmów socjalnych ukierunkowanych na ochronę miejsc pracy, a więc ew. zwolnienia są odzwierciedleniem rynkowych mechanizmów (realnego spadku zapotrzebowania na pracowników).

Kiedy pandemia COVID-19 uderzyła w gospodarkę USA z pełną siłą, pod koniec marca, powodując likwidację blisko 20 milionów miejsc pracy, w ciągu zaledwie kilku tygodni branży górniczej udało się uniknąć zwolnień. Mimo, że osiem miesięcy później amerykański rynek odbudował 10 milionów miejsc pracy, niektóre sektory wciąż się nie podniosły. Górnictwo od początku pandemii COVID-19 zlikwidowało zaledwie 90 tys. miejsc pracy, co przy zatrudnieniu sektorowym na poziomie ok. 700 tys. jest stosunkowo „niedużym ubytkiem”.

W tym samym czasie sektor hotelarsko-gastronomiczny i rekreacji zmuszony był do likwidacji blisko 3,5 mln miejsc pracy, zaś handel detaliczny i hurtowy utracił 800 tys. pracowników. Zatrudnienie straciło także ponad 1,2 osób piastujących stanowiska rządowe . Co zaskakujące, branża edukacji i opieki zdrowotnej zredukowała zatrudnienie o ponad 1,3 mln etatów.

Rys. 2. Zmiana zatrudnienia w wybranych sektorach USA, luty-październik 2020 (źródło: statista.com, za Biurem Statystyk Pracy USA)

Zależność ta (niski spadek zatrudnienia w sektorze, w stosunku do spadku dochodów na skutek pandemii COVID-19) dowodzi:

  • Dobrej perspektywy długoterminowej górnictwa w USA,
  • Strategicznego znaczenia branży dla gospodarki kraju,
  • Wysokiej przydatności zawodowej wykwalifikowanych pracowników sektora,
  • Dobrej kompozycji struktury zatrudnienia w górnictwie USA (brak zbędnych etatów),
  • . Dobrej kondycji finansowej spółek górniczych USA.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

https://web-assets.bcg.com/42/19/76e796a748029831ddde5c021fea/mining-after-covid-the-south-african-case.pdf
https://www.bls.gov/covid19/effects-of-covid-19-pandemic-and-response-on-the-employment-situation-news-release.htm

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.