Raport nr 4

JSW Innowacje

14 kwietnia 2020

Przegląd informacji z 06-12.04.2020 roku. Miniony tydzień przyniósł kolejne ograniczenia w obszarze wydobycia większości rejonów świata oraz handlu międzynarodowego. Największe koncerny górnicze koncentrowały się na wsparciu swoich pracowników i lokalnych społeczności oraz organizacji pracy w nowych realiach światowej pandemii. Priorytetem koncernów pozostało utrzymanie kluczowych operacji górniczych.

W ostatnich dniach chiński sektor wydobycia, jak i cały przemysł zaczęły stopniowo wznawiać produkcję. Zwłaszcza w Azji zauważalny był trend silnego wsparcia największych państw dla rodzimej produkcji. Chiny wsparły eksporterów surowców i stali specjalnymi ulgami eksportowymi, Indie postawiły na zwiększenie rodzimej produkcji węgla, zaś rząd Japonii, zrozumiawszy negatywne aspekty przenoszenia produkcji do Chin, szczególnie odczuwalne podczas kryzysu COVID-19, rozpoczął program wycofywania Japońskich koncernów z Państwa Środka, z powrotem do ojczyzny.

Wobec pasywnej postawy UE oraz USA, zmagających się z pandemią w jej apogeum, kraje azjatyckie zaczęły odważnie wytyczać nowe kierunki polityki surowcowej i przemysłowej świata poprzez wyjątkowo silne wsparcie krajowej produkcji.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiamy analizę aktywności wybranych największych koncernów górniczych świata, koncentrując się przede wszystkim na następujących firmach wydobywczych:

 • BHP
 • ANGLO AMERICAN
 • GLENCORE
 • RIO TINTO

Dodatkowo analizę uzupełniono o działania podejmowane przez rządy Indii i Chin oraz Coal India Limited.

Decyzja o wsparcie eksportu surowców i produktów stalowych. Wprowadzenie „rabatu eksportowego” (10-13%) na wybrane produkty

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Wdrażanie procedur bezpieczeństwa i ich pozytywny efekt.

Komunikat informujący o współpracy BHP z rządami państw. Informacja o pozytywnych efektach restrykcyjnych procedur bezpieczeństwa.

8 kwietnia koncern poinformował o kontynuacji działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, ich rodzin i społecznościom lokalnym, przy jednoczesnym utrzymaniu kluczowych operacji.

W ostatnich tygodniach rządy państw na całym świecie ogłosiły zaostrzenie kontroli granicznych i innych środków zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 i niwelowania skutków kryzysu.

BHP dostosowało się do nowych wymagań wytycznych organizacji zdrowotnych i ekspertów.

Do 8 kwietnia wśród 72 000 pracowników BHP odnotowano stosunkowo niewielką liczbę potwierdzonych przypadków COVID-19. Wszystkie osoby, które posiadały wynik pozytywny, postępowały zgodnie ze wcześniej ustalonymi protokołami  ezpieczeństwa, co pozwoliło utrzymać kluczowe operacje koncernu.

Wsparcie lokalnych społeczności i kontraktorów.

Komunikat o wdrożeniu przyspieszonych płatności.

9 kwietnia koncern poinformował, że BHP Petroleum wdraża od 13 kwietnia nadzwyczajne środki w celu wsparcia przepływów pieniężnych do dostawców, dokonując natychmiastowych płatności faktur i przechodząc na siedmiodniowe terminy płatności przez następne sześć miesięcy dla małych i lokalnych firm.

Geraldine Slattery, prezes Operations Petroleum oświadczyła: „Pierwszym priorytetem BHP jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz społeczności. Społeczności w całym kraju polegają na wytwarzanych przez nas krytycznych  surowcach energetycznych, a ich dostarczenie bez zaangażowania naszych dostawców jest niemożliwe.

Działania PR oraz informacyjne.

Komunikat podsumowujących dotychczasową aktywność Anglo American w dobie pandemii COVID-19.

6 kwietnia zarząd Anglo American podsumował swoje działania w związku z pandemią COVID-19.

Dyrektor generalny Anglo American, Mark Cutifani, powiedział:
„Społeczeństwo stoi przed największym zagrożeniem od stulecia. Bezpieczeństwo jest podstawą wszystkiego, co robimy w Anglo American i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych pracowników i ich rodziny przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, zapewniając jednocześnie wsparcie społecznościom lokalnym w krajach, w których jest ono najbardziej potrzebne.”

Komunikat zawierał m.in. informację o działaniach w:
1. RPA
Oprócz ciągłego świadczenia szerokiej gamy podstawowych usług społecznych w całym kraju, koncern podjął wysiłki w zakresie:

 • dostarczenia zbiorników na wodę do 69 wiosek w obszarach działalności Anglo
 • wsparcia 70 lokalnych klinik poprzez:
  • produkcję filmów edukacyjnych na temat COVID-19,
  • szkolenie personelu klinik i pracowników lokalnych ośrodków opieki zdrowotnej,
  • dostarczanie klinicznych środków ochrony osobistej i dezynfekcji.
 • dostarczania 6000 paczek żywnościowych/m-c, przez 3 miesiące, dla najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych poddanych kwarantannie
 • wprowadzenia systemu komunikacji za pośrednictwem specjalnej aplikacji śledzącej działania społeczności lokalnych oraz dostarczającej instrukcje zachowania się będąc w kwarantannie,
 • współpracy z Departamentem Zdrowia w celu zidentyfikowania osób zakażonych i wymagających kwarantanny oraz zapewnienia im godnych warunków izolacji,
 • udostępnienia władzom lokalnym centrum opieki zdrowotnej Ulysses Gogi Modise (UGM) należącego do Anglo American,
 • przekazania rządowi 6 karetek pogotowia w Northern Cape,
 • zapewnienia dostaw krytycznego sprzętu medycznego, takiego jak maski, termometry, rękawiczki chirurgiczne, dodatkowe łóżka i konstrukcje namiotowe dla szpitala Postmasburg w Northern Cape,
 • udostępnienia szpitala Highveld należącego do Anglo American.

2. Botswana

 • udostępnianie obiektów Anglo American do wykorzystania przez rządowe służby zdrowia jako ośrodki leczenia i izolacji,
 • udostępnienie dwóch karetek pogotowia,
 • współpraca z zespołami ds. reagowania w celu wspierania najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych,
 • zapewnienie wsparcia finansowego w celu organizacji środków ochrony zdrowia i higieny.

W komunikacie koncern poinformował dodatkowo o szczegółach wsparcia pracowników, społeczności i rządów w Wielkiej Brytanii, Australii, Brazylii, Peru, Namibii, Chile oraz Kanady.

Zmiany organizacyjne.

Informacja o elektronicznym udziale w dorocznym walnym zgromadzeniu.

7 kwietnia Anglo American oznajmił, że zwoła doroczne walne zgromadzenie z minimalnym kworum dwóch akcjonariuszy w związku z ograniczeniami rządowymi wynikającymi z COVID-19. Firma poinformowała, że akcjonariusze będą mogli oddać swój głos podczas posiedzenia 5 maja w formie elektronicznej.
Wstrzymanie wydobycia. Działania o charakterze wsparcia społeczności lokalnych.

Komunikaty wstrzymaniu wydobycia i działaniach na rzecz ograniczenia negatywnych efektów decyzji.

7 kwietnia Reuters poinformowała, o konflikcie pomiędzy władzami Glencore, a rządem Zambii. Powodem niezadowolenia rządu byłą decyzja zarządu koncernu o zawieszeniu wydobycia w kopalni miedzi Mopani na trzy miesiące, począwszy od 8 kwietnia. Glencore oświadczył, że wprowadził takie ograniczenia z powodu pandemii COVID-19, ograniczeń logistycznych oraz niskich cen miedzi. Minister Górnictwa Zambii oskarżył Glencore o wykorzystanie sytuacji, w sposób umożliwiający zaprzestanie operacji przy jednoczesnym braku obowiązku realizacji zobowiązań kontraktowych i płatności dla pracowników. W odpowiedzi zarząd Glencore poinformował, że w okresie wstrzymania produkcji (3 miesiące) pokryje podstawowe wynagrodzenie zambijskich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (z wyłączeniem kadr zarządzających), którzy zostaną odesłani do domów. Jednocześnie podwykonawcy otrzymają płatność „ex gratia”. Ponadto wszyscy zambijscy pracownicy Glencore otrzymają opiekę zdrowotną na koszt koncernu, a część zakontraktowanych firm, których kompetencje okażą się przydatne, zostanie wykorzystana do realizacji zadań o charakterze CSR, zwłaszcza w obszarze walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami.
Wsparcie społeczności lokalnych.

Powołanie funduszu w wys. 25 MLN USD

9 kwietnia Glencore oświadczył: „Glencore prowadzi działalność w ponad 180 lokalizacjach i biurach ponad 35 krajów świata. Skala, różnorodność i lokalizacja naszych operacji sprawia, że ich podatność na pandemię COVID-19 oraz jej skutki jest zmienna. Wiele naszych operacji prowadzimy w odległych obszarach o ograniczonym dostępie do opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, nasze zespoły ściśle współpracują z rządami, agencjami zdrowia i innymi kluczowymi podmiotami, w celu koordynacji działań i zapewnieniu odpowiednich warunków pracy w naszych zakładach.

Aby wesprzeć wysiłki władz krajowych i regionalnych zdecydowaliśmy się powołać specjalny fundusz wsparcia społeczności Glencore.

Fundusz wspomoże starania lokalnych organów ds. zdrowia i organizacji społecznych, których celem jest ograniczenie rozwoju pandemii oraz przeciwdziałanie jej gospodarczym skutkom. Chcemy, żeby fundusz był elastyczny. W niektórych regionach wesprzemy inicjatywy takie jak zapewnienie dostępu do czystej wody, produktów higienicznych i sprzętu medycznego. W innych rejonach nasze wysiłki koncentrować będziemy na umożliwieniu uczniom kontynuowania nauki, pomimo zamknięcia szkół.

Oprócz 25 milionów dolarów, które dziś przeznaczamy, nasze biura i kadry mobilizują swoje umiejętności i zasoby, aby zapewnić lokalne wsparcie rzeczowe tam, gdzie mamy taką możliwość. Dostosowujemy także niektóre z naszych istniejących programów na rzecz finansowych inicjatyw społecznych, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby społeczne w czasie kryzysu. W dłuższej perspektywie przejdziemy również do odbudowy oczekiwanych społeczno-ekonomicznych skutków pandemii.”

Ograniczenie zdolności produkcyjnych.

Rio Tinto rozważa zawieszenie produkcji w islandzkiej hucie aluminium.

7 kwietnia Iceland Review poinformował, że Rio Tinto rozważa zawieszenie produkcji w swojej hucie Straumsvík w Islandii na dwa lata. Firma, która jest jedną z największych na świecie korporacji metalowych i wydobywczych, rozważa różne opcje zmniejszenia strat w okresie spowolnienia gospodarczego z powodu pandemii koronawirusa. Kierownictwo Rio Tinto skarżyło się również, że wysokie koszty energii przyczyniły się do strat firmy i przygotowują pozew przeciwko islandzkiej spółce energetycznej.

Huta aluminium ISAL należąca do Rio Tinto, zlokalizowana w południowo-zachodniej Islandii, działa ze stratą od ośmiu lat. Straty w samym 2019 r. Wyniosły 13 mld ISK ($91 mln / $83,7 mln). Alf Barrios, dyrektor naczelny Rio Tinto Aluminium, stwierdził na początku tego roku, że wydajność huty „jest obecnie nieopłacalna i nie może konkurować w trudnych warunkach rynkowych ze względu na wysokie  koszty energii”. Rio Tinto przygotowuje proces przeciwko islandzkiej spółce National Power Company, która ma zwolnić Rio Tinto z dużej części obowiązku zakupu energii elektrycznej, któremu podlega.

Relacje inwestorskie.

Rio Tinto wypłaci dywidendę mimo niepewności związanej z koronowairusem.

8 kwietnia Reuters poinformował, iż w kwietniu, mimo niepewności związanej z pandemią koronawirusa, Rio Tinto wypłaci dywidendę akcjonariuszom w wysokości 3,7 miliarda dolarów. Prezes Rio Tinto Simon Thompson, podczas londyńskiego, corocznego walnego zgromadzenia ,w drodze wideokonferencji poinformował o wypłacie dywidendy zaznaczając, że słabsza globalna gospodarka zmusza część swoich konkurentów do rezygnacji z wypłat. Podkreślił, iż wybuch pandemii obejmując globalne rynki zakłócił łańcuchy dostaw i spowodował ograniczenie lub zamknięcia części operacji, zmuszając niektóre spółki wydobywcze do wyrównywania bilansów poprzez wstrzymanie wypłat dla akcjonariuszy. Rio Tinto w lutym ogłosiło ostateczną dywidendę w wysokości 2,31 USD na akcję, czyli 3,7
mld USD. Dywidenda zostanie wypłacona 16 kwietnia.
Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców.
Wsparcie eksportu surowców i produktów w stalowych.

Decyzja o wsparcie eksportu surowców i produktów stalowych. Wprowadzenie „rabatu eksportowego” (10- 13%) na wybrane produkty

Chińska Republika Ludowa

Pandemia COVID-19 spowodowała zatrzymanie produkcji stali w Chinach. Spadek podaży stali spowodował wzrost jej popytu w UE. Trend ten ulegnie degradacji wraz z wznowieniem produkcji w Chinach, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

Chiński rząd chcąc wesprzeć rodzimych eksporterów (w tym eksporterów stali i wybranych surowców) oraz wzmocnić ich konkurencyjność na globalnym rynku. W tym celu zdecydował się na wprowadzenie „rabatu eksportowego” (10-13%). Stal znalazła się w grupie produktów strategicznych – objętych największą ulgą podatkową (13%).

Polityka wydobycia węgla.

Decyzja ws. zwiększenia krajowego wydobycia węgla.

Indie

Indie podejmują kroki w celu zwiększenia krajowego wydobycia węgla.

Ministerstwo węgla ogłosiło szereg środków mających na celu zwiększenie wysyłek węgla z kontrolowanego przez państwo producenta Coal India Ltd. (CIL) do odbiorców energii, mając na uwadze prawdopodobny spadek popytu na węgiel. Działanie ma na celu zaopatrzenie elektrowni w zapasy węgla przed spodziewaną kulminacją epidemii w kraju. Jednocześnie, zdaniem Ministerstwa Węgla Indii, krajowa nadpodaż węgla, która wpłynie na obniżenie jego cen, będzie miała pozytywny wpływ na kondycję koncernów energetycznych i koszty wytworzenia energii. Zwiększenie wydobycia węgla przez CIL powinno również skutkować pożądanym spadkiem importu surowca

Wsparcie służby zdrowia.

Komunikat o dotychczasowym i planowanym wsparciu służby zdrowia.

13 kwietnia zarząd CIL poinformował o zaangażowaniu kilkunastu emerytowanych lekarzy do walki z COVID-19.

W komunikacie zarząd koncernu oświadczył: „Biorąc pod uwagę niedobór lekarzy i personelu medycznego w szpitalach / ambulatoriach / filiach, w związku z koniecznością zapobiegania epidemii COVID-19 zdecydowaliśmy się na zatrudnienie emerytowanych lekarzy i personelu medycznego CIL na podstawie umowy na czas określony, na razie na okres 3 miesięcy.

Obecnie CIL, które odpowiada za ponad 80% krajowej produkcji węgla zatrudnia 839 lekarzy. Spółki zależne CIL zorganizowały 1509 łóżek izolacyjnych w ośmiu stanach.

Dodatkowo sfinansujemy zaopatrzenie nowego szpitala w 500 łóżek i 25 oddziałów intensywnej terapii, w stolicy Odisha.”

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu COVID-19.

Decyzja o poddaniu kwarantannie 50 pracowników.

7 kwietnia koncern zdecydował się objąć przymusową kwarantanną 50 pracowników.

Około 50 pracowników South Eastern Coalfields Limited (SECL) – podmiotu grupy kapitałowej CIL w dzielnicy Korba, w Chhattisgarh zostało poddanych kwarantannie po wzięciu udziału w piątkowym (03.04) wydarzeniu religijnym, naruszając restrykcyjne zasady izolacji. Jeden z uczestników wydarzenia został pozytywnie zdiagnozowany podczas testu na obecność koronawirusa.

 

W minionym tygodniu pandemia COVID-19 powodowała dalsze ograniczenia operacji górniczych największych koncernów świata. Ceny akcji notowanych na giełdach gigantów górniczych po gwałtownych lutowych i marcowych spadkach stabilizowały się na niskich poziomach:

 • Anglo American: na poziomie ok. 1450 GBX, po spadkach z 2100 do 1100;
 • Gelncore: na poziomie ok. 140 GBX, po spadkach z 190 do 112;
 • BHP Billiton: na poziomie ok. 1300 GBX po spadkach z 1600 do 1050;
 • Rio Tinto: na poziomie ok. 90 AUD, po spadkach z 100 do 77.

Chiny, które jako pierwsze spowolniły eskalację pandemii COVID-19, zaczęły systematycznie ograniczać restrykcje w sektorze produkcji i wydobycia. Rząd Chin nie szczędzi środków na rozruch i wsparcie sektora wydobycia i przemysłu, kładąc szczególny nacisk na wsparcie eksportu stali i wybranych surowców.

Należy spodziewać się, że „Państwo Środka”, będzie kreować nowe reguły rynku surowców i stali w pierwszych miesiącach po paraliżu wywołanym pandemią COVID-19.

Wydaje się, że polityka państw i rejonów przesądzi o konkurencyjności firm górniczych oraz przemysłowych w warunkach nowego rynku międzynarodowego po pandemii COVID-19. Decyzje rządów i organizacji o wsparciu sektora wydobycia i przetwórstwa surowców lub o dalszym drenowaniu pieniędzy z przemysłu, będą miały kluczowe znaczenie dla ich rozwoju lub degradacji, w tym szczególnie newralgicznym okresie.

Chiny i Indie – państwa odgrywające coraz większą rolę w kreowaniu międzynarodowego rynku surowców, jednogłośnie stawiają na wsparcie największych krajowych koncernów wydobywczych.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.bhp.com/media-and-insights/news/2020/04/update-bhp-implements-further-measures-and-controls-to-address-covid-19/
https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2020/04/bhp-petroleum-implements-measures-to-help-suppliers/

ANGLO AMERICAN:
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-anglo-american/anglo-american-to-hold-agm-with-two-members-due-to-coronavirus-restrictions-idUSKBN21P0S0
https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/06-04-2020

GLENCORE:
https://www.glencore.com/media-and-insights/Updates-regarding-COVID-19
https://uk-mobile-reuters-com.cdn.ampproject.org/c/s/uk.mobile.reuters.com/article/amp/idUKL8N2BV38O?fbclid=IwAR3DzGDQ4ni_uBhbcHe8_zhtAQ9dB6jVCoTuD_YVear9AJwJ1OjssglY-Mw

RIO TINTO:
https://www.icelandreview.com/business/rio-tinto-considers-suspending-production-at-iceland-aluminium-smelter/
https://www.kitco.com/news/2020-04-08/Rio-Tinto-to-press-ahead-with-dividend-amid-coronavirus-uncertainty.html

CHINA:
https://www.metalbulletin.com/Article/3923592/NEWSBREAK-China-increases-rebates-to-13-to-stimulate-steel-exports.html

INDIE:
https://www.argusmedia.com/en/news/2095667-india-to-lift-coal-offtake-amid-covid19

COALINDIA:
https://www.outlookindia.com/newsscroll/coal-india-engages-retired-doctors-to-combat-covid19/1800942
https://www.business-standard.com/article/companies/coronavirus-scare-at-coal-india-s-top-entity-120040601282_1.html

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.