Raport nr 6

JSW Innowacje

27 kwietnia 2020

Przegląd informacji z 20-26.04.2020 roku. W minionym tygodniu przez świat przetoczyła się fala raportów kwartalnych koncernów górniczych, wraz z informacją o spadku wydobycia niemal wszystkich surowców.

Na informacje o kwartalnym spadku wydobycia złota (8% rok do roku; 2019/2020) oraz prognozie rocznego spadku na poziomie ok. 10-15% natychmiast zareagował Bank of America radykalnie podnoszą docelową 18-miesięczną prognozę ceny złota do rekordowej kwoty 3000 USD za uncję.

SAVANT Global Copper Smelting Index monitorujący globalną aktywność hut odnotował wyraźne ożywienie produkcji w Chinach.

Największe koncerny górnicze wciąż wykazywały wysoki poziom zaangażowania w walkę z pandemią i jej skutkami. Aktywnie wspierały państwa, społeczności lokalne i swoich pracowników.

Zauważalny był wzrost negatywnych nastrojów społeczności górniczych w państwach Afryki, których rządy podjęły radykalne kroki mające na celu zapobiegać pandemii COVID-19 lecz nie uwzględniły destrukcyjnego wpływu decyzji na sektor górniczy, niejednokrotnie będący filarem krajowej gospodarki.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiamy analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych świata:

 • BHP
 • ANGLO AMERICAN
 • GLENCORE
 • RIO TINTO

Tygodniową analizę uzupełnia opis działań podjętych przez, Codelco, Vale oraz rządy: wybranych państw.

 

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Produkcyjny raport kwartalny za I kw. 2020.

Publikacja wyników produkcji.

21 kwietnia koncern BHP opublikował kwartalny raport produkcyjny za I kw. 2020 roku.

„Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie naszych
pracowników i społeczności. Podjęliśmy działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
COVID-19.

 • Nasza sytuacja finansowa jest dobra i stabilna. Firma wykazuje dużą odporność i oczekuje, że wciąż będzie generowała duży zysk.
 • Dobre wyniki operacyjne są efektem wydobycia w ramach tanich efektywnych projektów górniczych, które równoważą ograniczenia w produkcji.
 • W I kw. 2020 odnotowano rekordową produkcję rud żelaza (WAIO) w Caval Ridge w Zachodniej Australii, oraz rekord produkcji koncentratora Escondida.
 • Plany produkcji na rok 2020 pozostają niezmienione dla ropy naftowej, rudy żelaza i węgla metalurgicznego.
 • Pandemia COVID-19 wpłynęła na obniżenie prognozy produkcji miedzi w 2020 roku oraz węgla energetycznego w związku ze wstrzymaniem wydobycia w kopalni Cerrejón.
 • Wytyczne dotyczące rocznego kosztu jednostkowego pozostają niezmienione na rok 2020.
 • Posiadamy dużą elastyczność w zakresie nakładów inwestycyjnych. Analizujemy konieczność zmiany wytycznych na 2021, które prawdopodobnie ograniczą nakłady inwestycyjne do ok. 8 mld USD.”
Wsparcie służby zdrowia i lokalnych społeczności.

Komunikat o wsparciu budowy centrów testowania COVID-19.

24 kwietnia BHP ogłosiło wsparcie szpitala Mackay and Health Services (MHHS) w procesie budowania centrów testowania COVID-19

Centra zostaną dostarczone do Moranbah i Proserpine przez prywatnego dostawcę usług zdrowotnych Vanguard Health i będą działały siedem dni w tygodniu.

Punkty diagnostyki będą dostępne dla wszystkich członków społeczności.

Produkcyjny Raport Kwartalny za I kw. 2020.

Publikacja wyników produkcji.

23 kwietnia Anglo American opublikowało kwartalny raport produkcyjny za I kw. 2020 r.

Najistotniejsze informacje raportu:

 • Kopalnia Minas-Rio w Brazylii utrzymała wysoką wydajność operacyjną, wydobywając 6,4 mln ton najwyższej jakości rudy żelaza, co odzwierciedla poprawę wydajności w pierwszym kwartale, rok do roku.
 • Dalsze dobre wyniki z Collahuasi w Chile, 16% wzrost produkcji miedzi częściowo kompensują ograniczenia w produkcji na projekcie Los Bronces.
 • Produkcja węgla metalurgicznego wydobywanego przez Anglo spadła o 8% (rok do roku, I kw.) do 3,8 miliona ton, co jest efektem zaplanowanych działań w zakresie ograniczania produkcji.
 • Krajowa blokada na skutek COVID-19 w Afryce Południowej miała ograniczony wpływ na wydobycie skutkując spadkiem ok. 2% (rok do roku, I kw.), jednak rafinacja została znacząco ograniczona z uwagi na konieczność wyłączenia instalacji.
 • Koncern przeprowadził proces przejęcia Sirius Minerals Plc i brytyjskiego projektu Woodsmith

Redukcja kosztów i nakładów inwestycyjnych.

Oświadczenie o wysokości planowanej redukcji kosztów i inwestycji.

23 kwietnia koncern Anglo American poinformował, że obniży koszty oraz nakłady inwestycyjne w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19.

Anglo American zamierza obniżyć koszty o ok. 0,5 mld USD oraz nakłady inwestycyjne o ok. 1 mld USD w stosunku do kosztów i nakładów zaplanowanych na 2020 r. Na decyzję mają wpływ wyniki kwartalne wydobycia oraz prognoza rocznego spadku w związku z pandemią COVID-19, która zmusiła koncern do ograniczenia produkcji w kilku kluczowych kopalniach oraz szczególnie dotkliwego opóźnienia prac na
projekcie Quellaveco.

Oszczędności kosztów w wysokości ok. 500 milionów USD zostaną osiągnięte dzięki redukcji wydatków uznaniowych i redukcji kosztów ogólnych, wydatków na badania i rozwój oraz wydatków na prace poszukiwawcze. Proces powinien wesprzeć wysoki kurs USD.

Analityk RBC Capital, Tyler Broda, potwierdził, że bilans Anglo pozostaje odporny na efekty pandemii COVID-19 i jej skutki. Jednocześnie podkreślił, że blokady w Chile, Peru i Afryce Południowej mają największy negatywny wpływ na wyniki koncernu.

Decyzja o pozbyciu się kongijskich kopalń. 22 kwietnia, Reuters poinformował, że spółka Katanga Mining notowana na giełdzie w Toronto, której większościowym udziałowcem był Glencore została sprywatyzowana i stała się niezależnym podmiotem. Formalną przyczyną pozbycia się udziałów Katanga Mining, która wydobywa miedź i kobalt w kopalniach Demokratycznej Republiki Konga miała być obawa Glencore o przyszłość projektu w związku z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Relacje Glencore z rządem pogorszyły się po nieuzasadnionej, zdaniem władz spółki, decyzji Konga o całkowitej blokadzie kraju obejmującej również operacje górnicze.
Negocjacje z rządem Zambii odnośnie kontynuacji działalności koncernu.

Analiza możliwości szybkiego wznowienia wydobycia.

23 kwietnia portal Reuters poinformował, że Glencore jest bliski osiągniecia porozumienia z rządem Zambii, które zamierza przekonać koncern do dalszej obecności w kraju.

Izba Kopalń Zambii wezwała rząd do wsparcia sektora górnictwa w okresie pandemii. Izba Kopalń przedstawiła rządowi trzyfazowy plan pomocowy dla sektora.

W oświadczeniu czytamy: „wszyscy interesariusze branży wydobywczej oczekują, że zostaną wdrożone znaczące działania stymulujące, na wzór wsparcia rządowego pozostałych górniczych państw świata.”

Pakiet wsparcia zakłada możliwość pozyskania błyskawicznego finansowania z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obejmuje on również odciążenie fiskalne sektora po zwalczeniu skutków pandemii COVID-19, poprzez m.in. pakiet zwolnień podatkowych oraz  zawieszenie ceł przywozowych na koncentraty i ceł wywozowych na metale szlachetne.

Izba, w piśmie kierowanym do rządu oświadczyła, że sytuacja finansowa branży stała się dramatyczna, a problem kopalni miedzi Mencani (MCM) Glencore jest koronnym przykładem katastrofalnej sytuacji górnictwa.

Należy się spodziewać, że rząd Zambii, czerpiąc z kongijskich doświadczeń, nie będzie utrudniać Glencore decyzji o kontynuacji działalności górniczej w kraju.

Wsparcie służby zdrowia i lokalnej społeczności.

Decyzja o przekazaniu 13,5 tys. USD na rzecz lokalnego szpitala w Kanadzie oraz instytucji pomocy lokalnej.

24 kwietnia Glencore Kidd Operations przekazał 10 000 USD na rzecz Timmins and District Hospital Foundation oraz 3 500 USD na Timmins i District Victim Services w Kanadzie.
Partnerstwo strategiczne.

Poprawa systemu łączności i komunikacji

24 kwietnia portal Mining poinformował, że Rio Tinto podjął współpracę z Motorola Solutions.

Celem współpracy jest projektowanie i wdrażanie dodatkowych rozwiązań komunikacyjnych dla zintegrowanego centrum operacyjnego Rio Tinto Aluminium (IOC) w Brisbane, Queensland, Australia. System umożliwi ciągłą komunikację między kopalniami w razie awarii oraz powstania nagłych
problemów i ograniczeń będących skutkiem pandemii COVID-19.

System zapewni także całodobowy skoordynowany monitoring wszystkich systemów bezpieczeństwa, produkcji i jakości w odległych kopalniach boksytu w Weipa, Queensland i Gove na Terytorium Północnym.

Decyzja o zwiększeniu budżetu na projekt poszukiwania złóż miedzi i złota Citadel. 24 kwietnia portal Mining poinformował o zwiększeniu budżetu Rio Tinto na rozwój projektu poszukiwania i rozpoznania złóż złota i miedzi w Zachodniej Australii. Decyzja zarządu o zwiększeniu budżetu jest podyktowana przekonaniem zarządu o systematycznym wzroście cen miedzi i złota. Zarząd poinformował, że analitycy Rio Tinto zakwestionowali zdolność koncernu do zwiększenia wydobycia miedzi, bez zwiększenia nakładów inwestycyjnych na rozwijanie nowych projektów.
Kontrola realizacji działań prewencyjnych.

Wizyta władz spółki w kopalniach.

20 kwietnia na stronie korporacyjnej Codelco spółka poinformowała, że kontynuowane są wizje lokalne władz spółki w kopalniach.

Wizyty mają na celu kontrolę sposobów wdrażania inicjatyw związanych z planem działań zapobiegawczych. W ciągu trzech dni prezes wykonawczy Octavio Arenda oraz wiceprezesi Álvaro Aliaga i Renato Fernánde złożyli wizyty w kopalniach północnego dystryktu Codelco oraz w porcie w Barquitos
Oddziału Salvador nadzorując proces wdrażania metod przeciwdziałania pandemii i niwelowania jej negatywnych skutków.

Odkażanie sąsiadujących gmin.

Rozszerzenie obszaru odkażania z zastosowaniem specjalnego drona oraz furgonetki.

22 kwietnia na stronie korporacyjnej Codelco poinformowano, że kopalnia El Teniente rozszerzyła obszar odkażania z zastosowaniem drona na niedaleką miejscowość Olivar.

Częścią planu działania oddziału El Teniente, w zakresie zapobiegania skutkom pandemii, jest odkażanie gmin otaczających obszar działalności firmy poprzez oprysk z powietrza dronem i sprzętem naziemnym. Cristián Sanhueza, dyrektor ds. rozwoju społeczności poinformował, że inicjatywa przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa prawie 3 000 mieszkańców Olivar. Podkreślił również, że w ten sposób Codelco dzieli społeczną odpowiedzialność. Dron i furgonetka przeznaczone są do odkażania m.in. domów, ogrodów, patio i ulic. Do odkażania obszarów używane są sole amonowe (QAC) – neutralne dla środowiska.

Plan „Razem dbamy o siebie”.

Wdrożenie planu wsparcia społeczności sąsiadujących z Codelco.

23 kwietnia spółka Codelco poinformowała, że wesprze sąsiadujące społeczności poprzez dostarczenie środków medycznych oraz siedmiu zestawów PCR do wykrywania COVID-19, a także poprzez dezynfekcję miejsc publicznych. Działanie ma na celu ochronę miejscowości, w których zlokalizowane są obiekty koncernu, z korzyścią dla mieszkańców 21 gmin w regionach Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana (północ) i Rancagua. Na stronie internetowej przedstawiono pięć filarów planu „Razem dbamy o siebie”:

 • Wsparcie dla 69 ośrodków zdrowia poprzez zapewnienie środków medycznych w celu ochrony lekarzy, pielęgniarek i personelu technicznego 12 szpitali, 35 ośrodków Cesfam i 22 placówek.
 • Dostawa siedmiu zestawów PCR do zastosowania we wczesnej diagnostyce koronawirusa w regionach Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana (północ) i Rancagua.
 • Zestawy zdrowotne dla prawie 100 tysięcy rodzin z sąsiednich społeczności oraz rodzin pracowników i współpracowników.
 • Dezynfekcja przestrzeni publicznej w 21 gminach.

Promowanie wykorzystania miedzi dla zdrowia w Chile poprzez rozwój współpracy i wsparcie dla przedsiębiorstw, które wykorzystują miedź do produkcji narzędzi medycznych, sprzętu ochrony osobistej i profilaktyki przeciw infekcyjnej.

Dezynfekcja pojazdów.

Dezynfekcja pojazdów pogotowia ratunkowego, policji oraz samochodów prywatnych.

23 kwietnia na stronie korporacyjnej Codelco poinformowano, że oddział Codelco Ventanas rozpoczyna program dezynfekcji karetek pogotowia, pojazdów policyjnych i personelu medycznego.

Firma przeprowadzi dezynfekcję, aby chronić personel instytucji najbardziej narażonych na zarażenie. Codelco Ventanas uruchomiła program dezynfekcji dla wszystkich pojazdów ratowniczych w gminach Quintero i Puchuncaví. Program obejmuje także dezynfekcję prywatnych pojazdów personelu medycznego zatrudnionego w gminach oraz pojazdów wszystkich posterunków policji w okolicy. Program ustanowiony przez Codeco Ventanas przewiduje dodatkową cotygodniową dezynfekcję, jako wsparcie dla rządowego programu dezynfekcji raz na 10 dni.

Wsparcie rządu.

Kontynuacja wsparcia rządu poprzez zorganizowanie dostaw środków ochrony indywidualnej i zestawów do szybkiego testowania.

21 kwietnia na stronie korporacyjnej Vale poinformowano o wylądowaniu piątego oraz szóstego samolotu ze sprzętem zakupionym przez Vale w Chinach.

Piątym samolotem dostarczono 1 000 masek, 1,5 miliona jednorazowych masek chirurgicznych, prawie 25 tys. fartuchów i ponad milion zestawów do szybkiego testowania. Szóstym samolotem dostarczono ładunek 102 tys. fartuchów. Dostawy przekazywane są brazylijskiemu rządowi w celu wsparcia walki z pandemią COVID-19. Do tej pory Vale przekazała Ministerstwu Zdrowia 12,8 mln sztuk środków ochrony osobistej (PPE) oraz 3,5 miliona zestawów szybkiego testowania.

Wskazówki i wytyczne.

Publikacja na stronie internetowej wskazówek i wytycznych związanych m.in. z pracą zdalną.

Na stronie korporacyjnej Vale udostępnione zostały wskazówki pozwalające minimalizować ryzyko zakażanie dot. m.in.: zaopatrywania się w produkty spożywcze podczas pandemii COVID-19, opieki nad zwierzętami, utrzymania aktywności fizycznej, ochrony przed wyłudzeniami, ergonomii pracy w czasie wykonywania pracy zdalnej, higieny osobistej, metod dbania o zdrowie psychiczne i przeciwdziałania negatywnym skutkom rutyny pracy w formule homeoffice,
Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców.
Silny sprzeciw środowisk górniczych wobec decyzji rządu. Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Pracownicze Górników i Związków Budowlanych podejmuje kroki prawne w sprawie decyzji ministra górnictwa Gwede Mantashe o przywróceniu górników do pracy bez zapewnienia podstawowych środków ochrony przed COVID-19.
Silny sprzeciw środowisk górniczych wobec decyzji rządu. Izba Kopalń Zambii wezwała rząd do wsparcia sektora górnictwa w okresie pandemii. Izba Kopalń przedstawiła rządowi trzyfazowy plan pomocowy dla sektora.

Szczegóły przedstawiono powyżej w informacji agencji Reuters dotyczącej koncernu Glencore z 23 kwietnia.

 

Obserwatorzy rynków i branż zwracają uwagę na twarde decyzje rządów, stawiających na wsparcie sektora wydobycia i produkcji oraz na nacjonalizację gospodarek jako metodę walki ze skutkami pandemii (Japonia, Chiny, Indie,). Społeczności krajów szczególnie wrażliwych (głównie państwa afrykańskie i biedne państwa Ameryki Południowej) zaczynają manifestować swoją frustrację. W krajach Afryki, których gospodarki są w dużym stopniu zależne od wydobycia surowców, liderami dialogu z rządem stają się górnicy walczący o niezbędne wsparcie sektora. W nadchodzących dniach należy spodziewać się decyzji rządu USA o wsparciu krajowej branży górniczej, która choć wykazuje dużą odporność, będzie wymagać nowych mechanizmów (odpowiedzi na decyzje o wsparciu rodzimej produkcji i górnictwa przez rządy m.in. Chin, Indii, Japonii) pozwalających amerykańskim producentom konkurować na globalnym rynku.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.bhp.com/-/media/documents/media/reports-and-presentations/2020/200421_bhpoperationalreviewfortheninemonthsended31march2020.pdf?la=en
https://www.bhp.com/community/community-news/2020/04/bhp-partners-with-health-services-to-deliver-covid-19-testing-centres-in-regional-central-queensland/

ANGLO AMERICAN:
https://www.mining-journal.com/covid-19/news/1385521/anglo-american-to-cut-costs-capex-as-covid-19-reality-sets-in
https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/23-04-2020

GLENCORE:
https://www.reuters.com/article/us-glencore-katanga-mng/glencores-congo-unit-katanga-mining-to-go-private-warns-of-possible-covid-19-impact-idUSKCN224269
https://www.mining-technology.com/news/zambia-seek-government-relief-package/
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/timmins/glencore-injects-13k-into-timmins-covid-19-efforts-2264470

RIO TINTO:
https://www.miningmagazine.com/covid-19/news/1385556/motorola-rolls-out-backup-comms-for-rio-tinto
https://www.mining.com/rio-tinto-boosts-budget-for-citadel-copper-project/

CODELCO:
https://www.codelco.com/presidente-ejecutivo-constato-medidas-preventivas-en-distrito-norte-y/prontus_codelco/2020-04-20/094605.html
https://www.codelco.com/el-teniente-extiende-a-olivar-su-plan-de-accion-contra-el-coronavirus/prontus_codelco/2020-04-22/105411.html

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.