Raport nr 9

JSW Innowacje

18 maja 2020

Przegląd informacji z 11.05-17.05.2020 roku. Miniony tydzień zaowocował licznymi analizami skutków gospodarczych pandemii COVID-19 oraz blokad, które odbiły się na funkcjonowaniu biznesu, przemysłu i społeczeństw wszystkich państw świata, doprowadzając do spadku dochodów, wzrostu bezrobocia i niepewności gospodarczych.

Rządy państw i instytucje międzynarodowe koncentrowały się na opracowywaniu i wdrażaniu pakietów pomocowych dla obywateli i biznesu, komunikując jednocześnie prawdopodobne koszty takich działań.

14 maja ONZ poinformował, że pandemia COVID-19 i jej skutki przyczynią się do spadku globalnej produkcji gospodarczej o 8,5 bln USD w ciągu najbliższych dwóch lat, niszcząc całkowicie zysk wypracowany w ostatnich 4 latach (United Nations World Economic Situation and Prospects report). Według ONZ pandemia spowoduje utratę 305 mln miejsc pracy w II kwartale 2020 roku.

15 maja Deutsche Bank poinformował, że z wewnątrzkorporacyjnych analiz wynika, iż pandemia COVID-19, w szczególności środki blokujące, spowodują największą recesję w Niemczech od czasu drugiej wojny światowej. Tego samego dnia Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (US Bureau of Labor Statistics) poinformowało, że stopa bezrobocia wzrosła w kwietniu z 10,3 do 14,7 %, zaś Departamentu Pracy USA poinformował, że wskaźnik bezrobocia w maju osiągnął już ponad 20% i w krótkim czasie przekroczy 25%. Wskaźnik zatrudnienia do liczby ludności w USA, wyniósł w kwietniu 51,3 procent, spadł o 8,7 punktów procentowych w ciągu miesiąca i osiągnął najniższą wartość od stycznia 1948 r.

Prognozy wzrostu PKB dla krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych zostały ponownie skorygowane w dół. Szczególnie zauważalna była korekta wzrostu PKB dla Francji, która mocniej niż sądzono dotychczas odczuje skutki pandemii COVID-19.

Włochy pozostają krajem o największym prognozowanym spadku PKB, szacowanym na – 9,4% w 2020 r. Spadek PKB Francji szacowany jest obecnie na – 8,4% i jest wyższy o 1 pkt procentowy od zeszłotygodniowych prognoz (-7,4%). Oczekuje się, że brytyjska gospodarka skurczy się w tym roku o 7,6%, niemiecka o 6,7%, a amerykańska o 5,3%.

Prognozy PKB dla Chin i Indii przewidują dodatnie wzrosty odpowiednio o 0,8% i 1% w 2020 r.

Rys. 1. Dane i prognozy makroekonomiczne wybranych gospodarek.

Rządy RPA, Filipin oraz Meksyku, w dużym stopniu zależne od górnictwa, zdawszy sobie sprawę z rozmiarów nadchodzącej recesji, postanowiły wesprzeć sektor wydobycia pokładając nadzieję w swoim potencjale surowcowym. Państwa te podobnie jak inne kraje górnicze takie jak: Chiny, Kanada, Australia, USA czy Brazylia uznały, że wykorzystując przewagi wynikające z dostępu do surowców wykreują optymalne warunki dla odbudowy nadwyrężonych gospodarek.

Potentaci przemysłu wydobywczego kontynuowali swoje działania w zakresie wsparcia społeczności lokalnych oraz służby zdrowia.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych świata:

  • BHP
  • ANGLO AMERICAN
  • GLENCORE
  • RIO TINTO

Tygodniową analizę uzupełnia opis działań podjętych przez Codelco oraz Vale, a także decyzje rządów i kluczowe komunikaty państw mających największy wpływ na rynki poszczególnych surowców.

 

FIRMA PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19 OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
Wsparcie lokalnych społeczności.

Komunikat o działalności Vital Resources Fund BHP, zapewniającej uczniom szkół wiejskich dostawy żywności w okresie pandemii COVID-19

 

11 maja koncern BHP poinformował, że Fundusz Vital Resources BHP, utworzył dwa nowe węzły gastronomiczne rozszerzając działalność programu Fresh Food Friday, zapewniającego uczniom szkół wiejskich dostawy żywności w dobie pandemii COVID-19. Program poszerzony został o wsparcie rejonów Murray Bridge i Ceduna i obecnie zaopatruje ponad 200 szkół w całym stanie.
Wsparcie lokalnych społeczności.

Komunikat o pozytywnych skutkach programu wsparcia podwykonawców i dostawców usług.

12 maja BHP opublikował materiał opisujący pozytywne efekty programu wsparcia podwykonawców     i dostawców usług BHP w rejonie Zatoki Meksykańskiej. Autorzy tekstu wskazali jak istotna dla małych   i średnich firm jest pomoc dużych koncernów.
Bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Komunikat o aktywności koncernu zapewniającej stałość i bezpieczeństwo dostaw.

13 maja BHP opublikował komunikat, w którym informuje, jakie działania podjął koncern w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw kluczowych dla funkcjonowania działalności koncernu.
Zaangażowanie we wsparcie osób szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Komunikat o zaangażowaniu Anglo w program przeciwdziałania przemocy na tle płciowym.

13 maja Anglo poinformował o swoim zaangażowaniu w program WeCare mający na celu zwalczenie przemocy i dyskryminacji płciowej, której eskalacja jest konsekwencją pandemii COVID-19 oraz izolacji społecznej.
Współpraca z rządem. Wsparcie lokalnych społeczności.

Komunikat o współpracy z rządem RPA w celu ograniczenia ryzyka zachorowań oraz informacja o wsparciu lokalnych społeczności

14 maja portal www.miningweekly.com poinformował, że Glencore ściśle współpracuje z rządem RPA oraz władzami lokalnymi w celu eliminacji ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19. Portal zacytował Noel’a Pillay’a, Dyrektora Generalnego ds. Społeczności i Regulacji w Glencore Coal, który stwierdził, że:

„…zadanie Glencore polega na dokładnej analizie danych dotyczących przypadków COVID-19 na poziomie podregionu, a także analizie wszelkich innych problemów zdrowotnych lokalnych społeczności. Do tej pory Glencore dystrybuował plakaty informacyjne i filmy na temat pandemii Covid-19 i przekazał duże ilości środków dezynfekujących, masek, termometrów i odzieży ochronnej do Departamentu Zdrowia i SASSA. Glencore wspiera gminę eMalahleni i badania Okręgowego Departamentu Zdrowia Nkangala m.in. poprzez dostarczenie testów dla 698 gospodarstw domowych. Ponadto Glencore zwiększył liczbę hotspotów w Middelburgu, eMalahleni i Emakhazeni z 500 MB do 1 GB na użytkownika dziennie, w ramach realizacji programu e-learningowego Ligbron, który umożliwi uczniom klasy 11 i 12 sprawną naukę on-line.”

Wsparcie lokalnych społeczności.

Komunikat o zatrudnianiu osób lokalnej społeczności.

14 maja Rio Tinto poinformowało o swoim zaangażowaniu w proces wsparcia społeczności lokalnych poprzez kontynuowanie procesu zatrudniania wykwalifikowanych pracowników, praktykantów, absolwentów i stażystów Aborygenów. Koncern poinformował o trwającej rekrutacji, której celem jest zatrudnienie 300 nowych pracowników oraz o dotychczasowym zatrudnieniu ponad 100 pracowników zaangażowanych w program testowania na obecność COVID-19 na lotnisku w Perth.
Wsparcie służby zdrowia.

Zaangażowanie w program bezpiecznych lotów (CareFlight).

15  maja  Rio  Tinto  zobowiązało  się  do  wsparcia  programu  bezpiecznych  lotów  w  dobie  COVID-19

(CareFlight Northern Operations) kwotą 500 000 USD, w ramach programu wartego 1,1 miliona A$, którego celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii dzięki wdrożeniu systemu kontroli na

lotniskach.

Wybrane aktywności innych podmiotów wydobywczych na świecie wobec walki z COVID-19:
Wznowienie prac.

Wznowienie działalności w kopalniach Chuquicamata Subterránea oraz El Teniente.

7 maja na portalu www.mchl.cl (Minería Chilena), który powołał się na czasopismo El Mercurio, poinformowano o wznowieniu działalności w głównych projektach strukturalnych Codelco.

„Dzięki ścisłemu przestrzeganiu zasad higieny i bezpieczeństwa w ciągu ostatnich kilku tygodni byliśmy w stanie stopniowo wznowić działalność naszych głównych projektów strukturalnych. Obecnie zarówno Chuquicamata Subterránea, jak i nowy poziom kopalni El Teniente osiągają poziom aktywności około 50%.”

Bariera sanitarna.

Pomoc w budowie namiotu do kontroli pojazdów przemieszczających się pomiędzy stolicą kraju, a regionem Valparaíso.

11 maja na stronie korporacyjnej Codelco poinformowano, że firma pomaga przy kontroli pojazdów przejeżdżających przez główną drogę łączącą Santiago z regionem Valparaíso.

Pomoc przy pracach na trasie 68, łączącej stolicę kraju Santiago de Chile, którą zamieszkuje ok 1/3 ludności kraju, z regionem Valparaíso, polegała na wsparciu budowy namiotu stanowiącego barierę sanitarną. Namiot znajdujący się w sektorze parkingowym Veramonte chroni personel służby zdrowia, policję i pracowników wojska, którzy kontrolują pojazdy przejeżdżające przez główną autostradę łączącą Santiago z regionem Valparaíso.

„Razem dbamy o siebie”.

Kontynuacja programu zdrowotnego i pomocy sąsiadującym gminom w dobie COVID-19.

Wybrane informacje prasowe ze strony korporacyjnej Codelco, z 11 oraz 13 maja informują o działaniach w ramach programu „Razem dbajmy o siebie”.

Realizacja programu realizowanego we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, przynosi korzyści m.in. rodzinom pracowników, które otrzymują niezbędne środki ochrony zdrowia. Kampania wsparcia dla gmin obejmuje również dostawy środków medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia gmin i okolicznych miejscowości, działania sanitarne na ulicach prowadzone w różnych regionach, a w ostatnim czasie szczególnie w rejonie Antofagasta.

Inicjatywa COVID-19 Challenge.

Przeznaczenie 1 mln USD na realizację zwycięskich pomysłów zgłoszony w ramach konkursu COVID-19 Challenge.

8 maja na stronie korporacyjnej Vale opublikowano listę zwycięzców wyzwania pn. Covid-19 Challenge, inicjatywy finansowanej przez Vale we współpracy z Hospital Israelita Albert Einstein oraz Rede Master Dei de Saúde, mającej na celu znalezienie rozwiązań ukierunkowanych na walkę z koronawirusem.

Dziewięć brazylijskich i dwa kanadyjskie rozwiązania zostaną wsparte łączną kwotą ok. 1 mln USD. Zwycięskie pomysły zostały wybrane z ponad 1800 zgłoszeń.

Wśród zwycięzców znalazły się rozwiązania z zakresu wykonywania masowych testów, produkcji osłon twarzy z wykorzystaniem technologii druku 3D, rozwiązanie do dezynfekcji masek i powietrza obiegowego w szpitalach, rozwiązania z zakresu zwiększenia produkcji przyłbic i żelu alkoholowego, systemy oczyszczania etanolu, platforma terapeutyczna online oferująca usługi terapii online za pośrednictwem połączenia  wideo  lub  wiadomości  (przeznaczona  dla  pracowników  służby  zdrowia  i innych osób pracujących na linii frontu przeciwko pandemii COVID-19), pudełka do dezynfekcji UV oraz rozwiązanie z zakresu zwiększenia mocy produkcyjnych urządzeń do monitorowania hemodynamicznego.

Wsparcie rządu.

Dostawa ostatniego z zadeklarowanych ładunków środków medycznych i ochrony zdrowia.

11  maja  na  stronie  korporacyjnej  Vale  poinformowano,  że   firma  zakończyła  realizację   darowizn 5 milionów zestawów do szybkiego testowania i prawie 16 milionów środków ochrony osobistej dla rządu federalnego Brazylii.

Uzupełnienie darowizny było możliwe dzięki transportowi jedenastego, ostatniego samolotu, który przywiózł wyposażenie zakupione przez Vale w Chinach. Ostatnia przesyłka – 250 tysięcy fartuchów chirurgicznych – została przekazana rządowi federalnemu odpowiedzialnemu za dystrybucję do placówek służby zdrowia w całym kraju. Dostawy dla rządu zostały zrealizowane w nieco ponad 40 dni.

Wśród środków przekazanych rządowi Brazylii znalazło się 5 milionów zestawów do szybkiego wykrywania wirusa oraz 15,8 miliona środków ochrony osobistej, w tym: 10 740 800 masek chirurgicznych, 2 536 000 masek N95, 2 316 978 fartuchów chirurgicznych, 216 000 par rękawiczek i 4 500 okularów ochronnych.

Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców.
Innowacyjna kamizelka.

Zastosowanie inteligentnej odzieży do utrzymania dystansu społecznego

14 maja na portalu www.mchl.cl (Minería Chilena) pojawiła się informacja o zastosowaniu inteligentnych kamizelek, które mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.

Czujniki i wyposażenie kamizelki umożliwiają pomiar i zachowanie odległości zalecanej zgodnie z zasadą dystansu społecznego (1,5 m). Jednym z głównych zastosowań rozwiązania jest zapobieganie wypadkom dzięki zapewnieniu minimalnych odległości między człowiekiem a maszyną. W informacji dodano, że w przypadku potwierdzenia pozytywnego przypadku COVID-19 kamizelka pozwala na odtworzenie wszystkich przypadków niebezpiecznych interakcji potencjalnie zainfekowanych osób.

Prognozy zmian popytu i podaży miedzi.

Umiarkowane prognozy dotyczące rynku miedzi w 2020 r.

11 maja agencja Reuters poinformowała, że Górnicza Grupa Handlowa w Chile (Chile Mining Trade Group) prognozuje nadwyżkę podaży miedzi w wysokości 200 000 ton w 2020 roku.

„Rynek miedzi odnotuje w tym roku nadwyżkę podaży w wysokości 200 000 ton, ponieważ wpływ ekonomiczny koronawirusa uderzy w światowy popyt na metal” – przekazała Reutersowi Chilijska Grupa Przemysłowa (Chilean Industry Group). Diego Hernandez, prezes Sonami, Narodowego Towarzystwa Górniczego (Sociedad Nacional de Minería), były Dyrektor Górniczy, który zajmował wysokie stanowiska w Codelco, BHP i Antofagasta, przekazał, że „zarówno podaż, jak i popyt spadną w związku z załamaniem światowej gospodarki”.

„Dzięki informacjom, które mamy dzisiaj, oczekujemy spadku popytu o 3,5 do 4%”, przekazał Hernández Reutersowi.” Hernández poinformował również, że stowarzyszenie przewiduje spadek podaży o 3%, co w połączeniu ze spadkiem odzysku złomu pozostawi saldo w wysokości 200 000 ton. Hernández zwrócił uwagę, że drugi kwartał roku będzie najtrudniejszy.

Państwowa Agencja Miedzi w Chile oszacowała całkowite zmniejszenie produkcji o zaledwie 1% rocznej produkcji kraju w związku z wybuchem pandemii.

Wznowienie działalności wydobywczej w Meksyku.

Komunikat rządu o możliwości wznowienia działalności wydobywczej od 18 maja 2020 r.

Portal Mining Journal 14 maja poinformował, że koncerny górnicze w Meksyku, zgodnie z decyzją rządu tego kraju, mogą wznowić swoją działalność.

13 maja rząd meksykański oficjalnie uznał działalność wydobywczą za niezbędną i możliwą do ponownego uruchomienia od 18 maja. 31 marca, meksykańskie Ministerstwo Zdrowia wydało dekret zobowiązujący nieistotne przedsiębiorstwa, w tym prowadzące działalność wydobywczą, do czasowego zawieszenia  działalności  aż  do  30  maja  w  celu  ograniczenia  zagrożeń  sanitarnych  związanych z COVID-19.

Wielu producentów metali szlachetnych zgłosiło zamiar wznowienia produkcji, w tym Newmont w Penasquito, Alamos Gold w Mulatos, Torex Gold w El Limon Guajes, Coeur Mining w Palmarejo oraz First Majestic Silver w swoich kopalniach Dimas, Santa Elena i La Encantada.

Firmy przygotowują swoje załogi i kopalnie do bezpiecznego, uporządkowanego i terminowego wznowienia produkcji. Zapowiadają utrzymywanie rygorystycznych kontroli zdrowia i bezpieczeństwa, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród pracowników i lokalnych społeczności. Kopalnia Penasquito planuje osiągnąć stabilny poziomów produkcji w ciągu ok. dwóch tygodniu od ponownego uruchomienia.

Odroczenie terminu najważniejszych targów górniczych.

Odroczenie terminu MINExpo.

13 maja portal Minería Chilena poinformował, że główne międzynarodowe targi górnicze MINExpo 2020, odbywające się tradycyjnie co cztery lata w Las Vegas W USA, które miały odbyć się w dniach 28-30 września, zostały przełożone na wrzesień 2021.

Organizatorzy wskazali, że nowa data zostanie podana po określeniu aspektów logistycznych związanych z dostępnością obiektów i dostępnością zakwaterowania. NMA (amerykańskie stowarzyszenie National Mining Association) poinformowało, że „najwyższym priorytetem jest  zdrowie, dobre samopoczucie       i bezpieczeństwo wystawców,  uczestników, interesariuszy i ich rodzin, a także partnerów wydarzenia   w Las Vegas. Rozwój COVID-19 na całym świecie sprawił, że zorganizowanie targów we wrześniu 2020 r. jest niemożliwe”.

W artykule zwrócono uwagę, że Stany Zjednoczone są obecnie krajem o największej liczbie zarażonych  i zmarłych w wyniku pandemii COVID-19.

Wznowienie działalności wydobywczej na Filipinach.

Komunikat rządu wzywający do wznowienia produkcji górniczej.

13 maja Departament Górnictwa Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych Filipin ogłosił odmrożenie działalności górniczej i przetwórstwa kopalin. Rząd wydał rekomendacje pełnego wznowienia wydobycia zobowiązując firmy górnicze do zapewnienie niezbędnych środków ochrony oraz przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa pracy w dobie pandemii COVID-19.
Rządowe plany inwestycji w górnictwo jako metoda walki z kryzysem COVID-19.

Komunikat rządu o zwiększeniu nakładów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin w RPA.

13 maja rząd RPA poinformował, że chcąc przeciwdziałać pandemii COVID-19 i jej skutkom zobowiązał Radę  ds.  Nauk  o  Ziemi  do   zwiększenia  nakładów  na  padania  geologiczne  oraz  prace  związane    z poszukiwaniem i rozpoznawaniem nowych złóż.

Gospodarka RPA w dużej mierze opiera się na górnictwie i to kondycja sektora będzie w najbliższych miesiącach i latach kształtować zdolność RPA do wychodzenia z kryzysu.

Rząd chce by podjęte działania były jasnym sygnałem dla firm i koncernów zainteresowanych prowadzeniem działalności górniczej w RPA

 

Na przekór globalnym trendom spadkowym, koncerny górnicze wydobywające złoto notowały rekordowe zyski. 13 maja Caledonia Mining – kanadayjski producent złota poinformował, że przychody koncernu wzrosły (rok do roku; I kw. 2019/I kw. 2020) o 48% z 15,9 mln USD do 23,6 mln USD, a zysk firmy wzrósł ponad dwukrotnie. Kondycji firmy nie zaszkodził blisko 15% spadek produkcji spowodowany pandemią COVD-19.

Z przeprowadzonej przez World Gold Council (WGC) analizy (WGC rozesłało ankietę do 150 banków centralnych na całym świecie, w okresie między 20 lutego, a 17 kwietnia, otrzymując 51 odpowiedzi), wynika, że 20% banków centralnych zamierza zwiększyć swoje rezerwy złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w porównaniu z 8% respondentów którzy wskazali takie plany w badaniu przeprowadzonym w 2019 r. WGC wskazuje, że banki centralne zwiększyły swoje rezerwy złota w tym roku już o 650 ton co jest ewenementem i historycznym rekordem. WGC zauważa, że kontynuacja ekspansywnej polityki pieniężnej spowodowana m.in. pandemią COVID-19 prawdopodobnie utrzyma niskie stopy procentowe w pobliżu 0%, co dodatkowo zwiększy zainteresowanie złotem i wpłynie na wzrost jego ceny.

 

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:
https://www.bhp.com/community/community-news/2020/05/fresh-funding-for-foodbank-south-australia/
https://www.bhp.com/community/community-news/2020/05/supporting-each-other-in-the-gulf-of-mexico/
https://www.bhp.com/media-and-insights/prospects/2020/05/building-a-covid-resilient-supply-chain-episode-one-procurement/

ANGLO AMERICAN:
https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/13-05-2020

GLENCORE:
https://www.miningweekly.com/article/glencores-covid-19-response-plan-to-assist-communities-2020-05-14

RIO TINTO:
https://www.riotinto.com/news/releases/2020/Rio-Tinto-supporting-WA-jobs-as-COVID-19-recovery-phase-ramps-up

CODELCO:
https://www.mch.cl/2020/05/07/codelco-reactiva-proyectos-suspendidos-por-la-emergencia/
https://digital.elmercurio.com/2020/05/07/B/773PO3PO#zoom=page-width
https://www.codelco.com/codelco-apoya-con-soporte-estructural-en-barrera-sanitaria-de-ruta-68/prontus_codelco/2020-05-11/213924.html
https://www.codelco.com/codelco-entrego-mas-de-mil-insumos-medicos-a-personal-de-salud-en-san/prontus_codelco/2020-05-14/230214.html
https://www.codelco.com/para-apoyar-a-la-comunidad-de-distrito-norte-partio-juntos-nos-cuidamos/prontus_codelco/2020-05-11/154353.html

VALE:
http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/Check-out-the-COVID-19-Challenge-winning-solutions-that-will-be-supported-by-Vale.aspx
http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/Vale-completes-donation-of-5-million-rapid%20test-kits-and-close-to-16-million-PPE-to-the-Federal-Government.aspx

Inne:
https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
https://www.pharmaceutical-technology.com/influencers/unemployment-covid-increase/
https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/wesp-mid-2020-report.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-philippines-mining/philippine-miners-can-fully-operate-but-quarantine-rules-set-idUSKBN22P0Q2
https://www.miningweekly.com/article/central-banks-indicate-they-will-continue-to-buy-gold-some-more-than-usual-2020-05-15
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-zambia/zambia-reopens-border-with-tanzania-to-cargo-after-covid-19-closure-idUSKBN22R1XT
https://www.mch.cl/2020/05/14/chaleco-inteligente-ayuda-a-trabajadores-a-prevenir-el-covid-19/
https://in.reuters.com/article/chile-copper/chile-mining-trade-group-sees-copper-supply-glut-of-200000-tonnes-in-2020-idINL1N2CT1X9
https://www.mining-journal.com/covid-19/news/1386958/mexico-mining-to-resume
https://www.mch.cl/2020/05/13/minexpo-2020-principal-feria-minera-se-posterga-para-septiembre-de-2021/

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.