Ługowanie rudy miedzi w warunkach atmosferycznych

JSW Innowacje

16 stycznia 2020

Photo by Marcus Dall Col on Unsplash

Kopalnia Radomiro Tomic División rozpoczęła wdrażanie innowacyjnego projektu, który skutecznie zwiększy wydajność produkcji miedzi w zakładach, stosujących technologią LX-SX-EW. Dodatkowym atutem instalacji jest zwiększanie oszczędności zasobów wodnych kopalni, znajdującej się w najbardziej suchym rejonie świata tj. na Pustyni Atakama. Do instalacji planuje się wprowadzenie odpowiednich folii termalnych pozytywnie wpływających na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Technologia LX-SX-EW (leaching – solvent extraction – electrowinning) polega na ługowaniu w warunkach atmosferycznych rudy miedzi za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego. Roztwór po procesie ługowania – PLS – odbierany jest systemem drenażowym, a następnie kierowany do kolejnego etapu. W reaktorze SX-EW w pierwszej kolejności następuje proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej, polegający na zatężaniu i jednocześnie oczyszczaniu roztworu po ługowaniu. W dalszej kolejności oczyszczony roztwór kierowany jest do elektrolizy miedzi, którego głównym produktem jest miedź katodowa. Stanowi ona produkt końcowy, spełniający kryteria jakościowe i ilościowe odbiorców. Kwas siarkowy, stanowiący czynnik ługujący jest produktem ubocznym pirometalurgicznych procesów produkcji miedzi. Schemat opisanego procesu przedstawiono na Rysunku nr 1. Roztwór ten może być utylizowany lub stanowić produkt handlowy [https://kghm.com/pl/biznes/procesy/sx-ew]. Metoda LX-SX-EW jest równie często opisywana, jako SX-EW. Pomimo, że próba wprowadzenia EW w 1915 roku w Chile zakończyła się niepowodzeniem, to nie zaprzestano dalszych prac w tym kierunku. Niespełna sto lat później 70% koncentratów miedziowych uzyskuje się właśnie z systemów SX-EW według danych z chilijskich zakładów produkujących miedź katodową. Dla porównania, w skali światowej, wykorzystanie omawianej technologii wynosi około 18% [Barry Golding, Suzanne D. Golding: Metals, Energy and Sustainability. The story of Doctor Copper and King Coal. Springer, 2017]. Jest to związane z występowaniem w znacznej ilości utlenionych rud miedzi i różnorodną charakterystyką minerałów miedzionośnych występujących w złożach chilijskiego pasa miedzionośnego.

Rysunek nr 1. Schemat blokowy technologii SX-EW Źródło: Barry Golding, Suzanne D. Golding: Metals, Energy and Sustainability. The story of Doctor Copper and King Coal. Springer, 2017.

Metoda SX-EW wykorzystywana jest na szeroką skalę w procesie produkcyjnym koncentratów miedziowych. KGHM również korzysta z tej technologii w kilku swoich zakładach [www.kghm.com/pl]:

  • Sierra Gorda w Chile (elektrorafinacja SX/EW rudy tlenkowej – około 50 Mg katod miedzianych),
  • Franke w Chile ( metoda SX/EW – 20 tys. Mg miedzi elektrolitycznej rocznie),
  • Carlota w USA* (metoda SX/EW – 4 tys. Mg miedzi elektrolitycznej rocznie).

* Zakład funkcjonuje w ramach planu zamknięcia, ale miedź elektrolityczna metodą SX/EW będzie dalej wytwarzana przez następne kilka lat.

ŹRÓDŁA:
https://www.procobre.org/es/publicacion/innovador-proyecto-permite-a-radomiro-tomic-ahorrar-hasta-80-en-uso-de-agua/
Barry Golding, Suzanne D. Golding: Metals, Energy and Sustainability. The story of Doctor Copper and King Coal. Springer, 2017
https://kghm.com/pl/biznes/procesy/sx-ew

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.