Wydobycie gazu łupkowego bezpieczne dla środowiska?

JSW Innowacje

17 kwietnia 2020

Rys 1. Widok zagospodarowania wiertni podczas wiercenia otworu za gazem łupkpowym urządzeniem MASSARENTI model MAS 500 E

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce to temat podnoszony w ostatnim czasie dosyć często, zwłaszcza w kontekście gospodarczym i ekonomicznym.

Jan Macuda i Pior Marchel – autorzy artykułu Oddziaływanie prac wiertniczych na środowisko przy poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce, opublikowanego na łamach czasopisma „Wiertnictwo Nafta Gaz”, zaprezentowali jednak inne, ciekawe podejście do tematu.

Udostępnianie złóż gazu łupkowego prowadzi się wielodennymi otworami wiertniczymi o głębokości kilku tysięcy metrów, rozmieszczonymi w siatce o boku kilkuset metrów. Taka ingerencja w środowisko naturalne musi stwarzać zagrożenie. Bardzo duża ilość zabiegów szczelinowania skał w poziomym odcinku każdego z otworów wymaga użycia ogromnych ilości wody oraz środków chemicznych, niezbędnych do przygotowania cieczy szczelinujących. Przy tej operacji powstają toksyczne odpady, wymagające utylizacji.

Autorzy artykułu podkreślają, że negatywny wpływ operacji poszukiwania gazu łupkowego na środowisko przewiduje się zwłaszcza w:

  • obszarach gleb i gruntów,
  • wód powierzchniowych i podziemnych,
  • emisji pyłów do atmosfery,
  • przekroczonych norm hałasu,
  • toksyczności odpadów płynnych.

Szczególny problem stanowi właśnie zagospodarowanie tych odpadów, ich magazynowanie, w celu powtórnego użycia, a w końcu utylizacja.

Wnioski autorów wskazują, że wpływ tych działań na środowisko będzie zróżnicowany i w istotny sposób uzależniony od stopnia zurbanizowana terenu, wrażliwości poszczególnych elementów środowiska oraz organizacji prac wiertniczych. Istotne przy tym jest, by odpowiednie działania, chroniące środowisko podjąć już na etapie prac projektowych. Istotny wpływ na obszary wodno-gruntowe ma bowiem:

  • sposób wykonania otworu wiertniczego,
  • monitoring procesu szczelinowania skał,
  • monitoring nadległych poziomów wodonośnych.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na receptury cieczy szczelinujących, tak, by były jak najmniej toksyczne. Z kolei zastosowanie ekranów akustycznych może mieć niebagatelny wpływ na ograniczenie emisji hałasu.

Wydaje się, że choć  do komercyjnego wydobycia gazu łupkowego w Polsce droga jeszcze bardzo daleka, aspekt ochrony środowiska musi być brany pod uwagę już dzisiaj.

Pełny tekst artykułu dostępny jest TUTAJ.

ŹRÓDŁA:
https://www.researchgate.net/publication/313243262_ODDZIALYWANIE_PRAC_WIERTNICZYCH_NA_SRODOWISKO_PRZY_POSZUKIWANIU_GAZU_LUPKOWEGO_W_POLSCE

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.