Zagospodarowanie odpadów powęglowych do rekultywacji wyrobisk odkrywkowych

JSW Innowacje

4 marca 2020

fot. Martin Tajmr / Pixabay

Skały płonne wydobywane w procesie produkcji węgla kamiennego traktowane były dotąd jak odpady. Obecnie wskazuje się na możliwości zagospodarowania ich jako źródło surowców mineralnych.
Szczegółowo zastosowanie to opisują Beata Klojzy-Karczmarczyk, Janusz Mazurek i Krzysztof Paw - autorzy artykułu Możliwości zagospodarowania kruszyw i odpadów wydobywczych górnictwa węgla kamiennego ZG Janina w procesach rekultywacji wyrobisk odkrywkowych, opublikowanego w czasopiśmie "Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management"

Istotą procesu rekultywacyjnego wyrobisk odkrywkowych jest, aby lokowanie skały płonnej na powierzchni nie spowodowało szkody w środowisku. W pracy przedstawiono ocenę możliwości wypełniania odkrywkowych wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodzącymi z ZG Janina (TAURON Wydobycie S.A.).

Badaniami objęto kruszywo oraz muły węglowe z odwadniania na prasach filtracyjnych. Analizę wpływu rekultywacji wyrobiska odkrywkowego z wykorzystaniem odpadów powęglowych na środowisko gruntowo-wodne oparto na badaniach zawartości siarki całkowitej oraz zawartości innych pierwiastków (As, C d, C o, C r, C u, Hg, Mo, Ni, Pb, V oraz Zn) w próbkach, a także wymywaniu składników. Przeprowadzono ponadto badania współczynnika filtracji i porowatości, co pozwoliło na określenie przydatności materiału do budowy warstw izolacyjnych. Analizom fizykochemicznym poddano kilkanaście prób skały płonnej, stanowiącej produkt uboczny z procesów wzbogacania węgla kamiennego w Z G Janina.

Wykazano, że muły węglowe charakteryzują się dobrymi właściwościami izolującymi i mogą znaleźć zastosowanie przy doszczelnianiu obiektów, zwłaszcza w obszarach przemysłowych, komunikacyjnych czy górniczych. Jednak ze względu na podwyższone zawartości chlorków, muły węglowe nie spełniają wymagań jakościowych,  co w niektórych przypadkach ogranicza możliwość ich zastosowania.

Najlepsze parametry jakościowe wykazano dla skały płonnej ZG Janina (na bazie której produkowane są kruszywa), ale pozbawionej frakcji drobnych. Analizy fizykochemiczne zawartości całkowitej pierwiastków wykazały, że dla zdecydowanej większości próbek uzyskane wartości mieszczą się w zakresach dopuszczalnych.

Z kolei przeprowadzone badania dot. wymywania zanieczyszczeń wykazały, że badane próbki nie wprowadzają zanieczyszczeń przekraczających wartości dopuszczalne w odniesieniu do analizowanych metali oraz siarczanów.

Wyniki przeprowadzonych badań są zatem bardzo obiecujące i pozwalają na stwierdzenie, że w wypadku zagospodarowania kruszyw i odpadów wydobywczych górnictwa węgla kamiennego ZG Janina jest możliwe uzyskanie przydatnego produktu, spełniającego wymagania ochrony środowiska.

Trzeba podkreślić, że sensowne wykorzystanie odpadów zawsze przynosi wymierne korzyści – zarówno dla środowiska naturalnego, lokalnej społeczności jak i budżetu.

Pełna treść artykułu dostępna tutaj.

ŹRÓDŁA:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-74574f22-27d3-4bc7-9b29-9b595ac4b4fb

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.