Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych

Akademia Górniczo-Hutnicza

3 stycznia 2020

W artykule przedstawiono problematykę monitorowania pracy kotew w wyrobisku korytarzowym zabezpieczonym obudową podporowo-kotwową.

Wyniki własnych badań kopalnianych porównano z zamieszczonymi w literaturze wybranymi wynikami badań samodzielnej obudowy kotwowej. Analiza wskazuje, że siły osiowe w kotwach przy zastosowaniu ich wraz z obudową podporową, przyjmują wartości ściskające i rozciągające. W samodzielnej obudowie kotwowej siły przyjmują zwykle wartości rozciągające.

W badaniach zastosowano sprzęt monitorujący, którym była kotew pomiarowa, nazywana również kotwą oprzyrządowaną. Taka kotew monitorująca wykonana jest ze standardowej kotwy prętowej specjalnie zmodyfikowanej do celów badawczych. Modyfikacja kotwy polega na wykonaniu w niej dwóch równoległych rowków, w których mocowane są tensometry. Tensometry wklejane są parami po obu stronach kotwy i połączone z gniazdem wyjściowym za pomocą przewodów prowadzonych wzdłuż wykonanych rowków. Rowki, w których umiejscowione są tensometry wraz z przewodami wypełniane są specjalną masą akrylową mającą na celu zabezpieczenie czujników przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Długość kotwy oraz liczba par tensometrów i odległość między nimi jest uzależniona od potrzeb osób przeprowadzających badania. Obecnie podobne kotwy stosowane są do monitoringu w projekcie SOK  (Samodzielna Obudowa Kotwowa) realizowanym przez JSWI.

Autorzy:

Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski, Łukasz Bednarek

ŹRÓDŁA:
https://www.researchgate.net/publication/335137952_Zastosowanie_kotew_pomiarowych_do_oceny_pracy_obudowy_wyrobisk_korytarzowych_-_Application_of_instrumented_bolts_for_the_evaluation_of_roadway_support_work

Coworking - Możliwość udostępnienia sali spotkań w Katowicach dla społeczności innowatorów, Skontaktuj się z nami: kontakt@nowylevel.pl

Informujemy, że strona używa plików cookies wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Jeżeli nie blokujesz tych plików, rozumiemy przez to, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia więcej informacji. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystanie cookies, kliknij Akceptuję.